Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://spkazmierz.com.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

· Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

· Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, adres poczty elektronicznej sekretariat@spkazmierz.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 29 18 040. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek AB Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej zlokalizowany jest w Kaźmierzu przy ul. Gimnazjalnej 3.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych:
- 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

- oznaczony przycisk (dzwonek) po lewej stronie, przy wewnętrznych drzwiach wejściowych do budynku
- parter – brak schodów
- piętro – schody (dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych)

- toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (parter i piętro)

- do budynku można wchodzić z psem asystującym

 

Budynek C Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej zlokalizowany jest w Kaźmierzu przy ul. Gimnazjalnej 3.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych:
- oznaczony przycisk (dzwonek) po prawej stronie, przy wewnętrznych drzwiach wejściowych do budynku
- parter – brak schodów
- piętro – schody (winda dla osób niepełnosprawnych)

- toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (parter i piętro)

- do budynku można wchodzić z psem asystującym

 

Budynek D Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej zlokalizowany jest w Kaźmierzu przy ul. Gimnazjalnej 3.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych:
- oznaczony przycisk (dzwonek) po lewej stronie, przy wewnętrznych drzwiach wejściowych do budynku
- podjazd do wejścia

- parter – brak schodów
- piętro – schody

- brak widny lub dźwigu

- toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (parter i piętro)

- do budynku można wchodzić z psem asystującym

 

Budynek E Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej zlokalizowany jest w Kaźmierzu przy ul. Gimnazjalnej 3.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych:
- parter – brak schodów

- piętro – schody

- brak widny lub dźwigu

- toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (piwnica)

- do budynku można wchodzić z psem asystującym

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny