Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarium

Czcionka:

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

 

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

3.

Przewidywana ocena niedostateczna, zagrożenie nieklasyfikowaniem za I półrocze

 

Oceny proponowane

 

Oceny półroczne

13 grudnia 2019 r. (miesiąc przed zakończeniem I półrocza)

 

 

 

20 grudnia 2020 r. (14 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

 

13 stycznia 2020 r. (3 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

Podstawa prawna: § 47i. ust. 2 i 3 Statutu Szkoły; § 47j. ust. 17 Statutu Szkoły

4.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

6.

Egzamin po klasie ósmej

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.                                                                                                                 Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

8.

Przewidywana roczna ocena niedostateczna, zagrożenie nieklasyfikowaniem

 

Oceny proponowane

 

Oceny roczne

26 maja 2020 r. (miesiąc przed zakończeniem II półrocza)

 

 

5 czerwca 2020 r. (14 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

 

16 czerwca 2020 r. (3 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

Podstawa prawna: § 47i. ust. 2 i 3 Statutu Szkoły; § 47j. ust. 17 Statutu Szkoły

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

10.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

11.

Dni wolne zgodnie

z  projektem rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego

31.10.2019 r., 02.01.2020 r., 03.01.2020 r., 29.04.2020 r., 12.06.2020 r.,

21. 04.2020 r. egzamin po klasie ósmej z języka polskiego,

22. 04.2020 r. egzamin po klasie ósmej z matematyki,

23. 04.2020 r. egzamin po klasie ósmej z języka obcego nowożytnego,

30.04.2020 r. odpracowany 30.05.2019 r. (Festiwal Tańca) zgoda organu prowadzącego.

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny