Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarium

Czcionka:

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

 

 

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                 i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego                                      (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

3.

Przewidywana ocena niedostateczna, zagrożenie nieklasyfikowaniem na I półrocze

 

Oceny proponowane

 

Oceny półroczne

01 grudnia 2021 r.

 

 

 

15 grudnia 2021 r.

 

07 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: § 47i. ust. 2 i 3 Statutu Szkoły; § 47j. ust. 17 Statutu Szkoły

4.

Ferie zimowe

17 stycznia – 30 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                     i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

6.

Egzamin ósmoklasisty

Ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                                                                                                                 

 Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

8.

Przewidywana roczna ocena niedostateczna, zagrożenie nieklasyfikowaniem

 

Oceny proponowane

 

Oceny roczne

24 maja 2022 r. (miesiąc przed zakończeniem II półrocza)

 

 

1 czerwca 2022 r. (14 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

 

10 czerwca 2022 r. (3 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

Podstawa prawna: § 47i. ust. 2 i 3 Statutu Szkoły; § 47j. ust. 17 Statutu Szkoły

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu             z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

10.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                     i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).

11.

Dni wolne zgodnie

z  projektem rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

02.05.2022 r., 04.05.2022 r., 05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 17.06.2022 r.

 

 

24.05.2022 - dzień egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,

25.05.2022 - dzień egzaminu po klasie ósmej z matematyki,

26.05.2022 - dzień egzaminu po klasie ósmej z języka obcego nowożytnego.

 

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny