Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kalendarium

Czcionka:

KALENDARROKU SZKOLNEGO 2023-2024

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.
Podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

3.

Przewidywana ocena niedostateczna, zagrożenie nieklasyfikowaniem na I półrocze

 

Oceny proponowane

 

Oceny półroczne

12 stycznia 2023 r.  (miesiąc przed zakończeniem I półrocza)

 

 

 

25 stycznia 2024 r.  (14 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

 

5 lutego 2024 r.  (3 dni przed Radą Klasyfikacyjną)

Podstawa prawna: § 47i. ust. 2 i 3 Statutu Szkoły; § 47j. ust. 17 Statutu Szkoły

4.

Ferie zimowe

12  – 25 lutego 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

6.

Egzamin ósmoklasisty

Ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                                                                                                                  Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

8.

Przewidywana roczna ocena niedostateczna, zagrożenie nieklasyfikowaniem

 

Oceny proponowane

 

Oceny roczne

21 maja 2024 r.

 

 

29 maja 2024 r.

10 czerwca 2024 r.

 

Podstawa prawna: § 47i. ust. 2 i 3 Statutu Szkoły; § 47j. ust. 17 Statutu Szkoły

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

10.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)

11.

Dni wolne zgodnie

z  projektem rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego.

Dni egzaminu ósmoklasisty ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  29.04.2024 r. – odpracowany Kaźmierską Pyrlandią 01.10.2023 r.

  30.04.2024 r. – odpracowany Hochland Półmaraton 24.09.2023 r. 

  02.05.2024 r. – odpracowany Festiwalem Tańca 08.06.2024 r.

 

  02.01.2024 r., 03.01.2024 r., 04.01.2024 r., 05.01.2024 r., 31.05.2024 r.

 

  14.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

  15.05.2024 r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

  16.05.2024 r.  – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny