Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Samorząd Uczniowski

Czcionka:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2018/2019

Kadencja władz Samorządu Uczniowskiego z poprzedniego roku szkolnego została przedłużona na kolejne dwa lata.

Skład Samorządu Uczniowskiego : przewodniczącą Szkoły zastępcą przewodniczącej Weronika Kulon z klasy VIIA, sekretarz Jakub Zamiara z klasy VIIC.

  • przewodnicząca: Julia Ziemniewska - VIIIc

  • z-ca: Weronika Kulon - VIIIa

  • sekretarz: Jakub Zamiara - VIIIc

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów. Jest organizacją, która ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

Cele Samorządu Uczniowskiego
1. Reprezentowanie ogółu uczniów
2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
3. Organizowanie imprez szkolnych.
4. Współdziałanie z władzami szkoły ,mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.
5. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.
6. Organizowanie wypoczynku i rozrywki(zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne).
7. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.
8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
9. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
10. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego -Anna Pajzert-Hauza

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny