strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

Wywiadówki i zebrania rodziców 2017-2018

 

Dni otwarte dla rodziców – pierwsza środa m-ca w godz.17.00-19.00 z dyżurami wszystkich nauczycieli

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży

 

Daty spotkań

Wywiadówki

Spotkania informacyjne

Spotkania
Wspólne
rodzicami

Spotkania otwarte
(pierwsza środa miesiąca)

4.09.2017

Wywiadówka wstępna dla rodziców

Dyrektor
Szkoły
wychowawcy

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Spotkanie informacyjne z wychowawcami , nauczycielami, uczniami  /wstępne informacje organizacyjne/

6.09.2017

 

Dyrektor
szkoły wychowawcy klas

 Spotkanie organizacyjne z wychowawcami nauczycielami, rodzicami -prelekcje w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy i   nauki wybór rady rodziców

4.10.2017

 

 

Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami

8.11.2017

Wywiadówki śródsemestralna

 

Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami

6.12.2017

 

 

Spotkanie z wychowawcami i nauczycielami

24.01.2018

Wywiadówki
po I semestrze

Dyrektor
szkoły

Spotkanie informacyjno szkoleniowe z wychowawcami i nauczycielami

14.03.2018

 

 

 

11.04.2018

Wywiadówki śródsemestralna

 

Dyrektor
Szkoły

Spotkanie informacyjno szkoleniowe z wychowawcami i nauczycielami

16.05.2018

Spotkanie rodziców uczniów zagrożonych oceną ndst z nauczycielami przedmiotu

 

Ustalenia dotyczące zasad poprawy wyników.

6.06.2018

Otwarta środa -Przekazanie informacji o ocenach uzyskanych przez uczniów.

22.06.2018

Uroczyste zakończenie r.szk. z udziałem  kl.I- V
Uroczyste zakończenie r.szk. z udziałem rodziców kl. VI

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady