strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

 

 

Zajęcia w świetlicy.

 

Odwozy busów rok szkolny

Rozkład jazdy autobusów TPBUS

Plan pracy świetlicy

Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/18

Świetlica czynna jest w godzinach 6.50 do 16.30. Zapisanych jest 171 dzieci miejscowych plus 182 uczniów dojezdnych.

Funkcjonuje osiem grup świetlicowych:
-GRUPA PIERWSZA: 25-ciu wychowanków z klas IA i ID-wychowawca p. Anna Pajzert-Hauza

-GRUPA DRUGA: 25 wychowanków z klas IB i IC -wychowawca p. Marika Herman-Fudala

GRUPA TRZECIA: 24 wychowanków z klas drugich i trzecich -wychowawca p. Dorota Wojtaś

GRUPA CZWARTA: 23 wychowanków z klas trzecich A i B oraz klas czwartych. - wychowawcy : p. Aleksandra Borowiak i p. Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

GRUPA PIĄTA: 25 wychowanków z klas IIIC i IIID – wychowawca -p. Halina Fiksa

GRUPA SZÓSTA: 25 wychowanków z klas IIIe i IIIf – wychowawcy : p.Natalia Mocha, p.Aleksandra Borowiak, p. Alicja Szopa, p. Halina Fiksa, p.Joanna Topolska , p. Dominika Winiecka, p. Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i p. Anna Skwarek

GRUPA SIÓDMA: 24 wychowanków z klas IV, V i VI wraz z uczniami dowożonymi – wychowawcy: p. Maria Szudrzyńska, p. Marek Smolarek, p. Mariusz Pielucha, p. Anna Pajzert-Hauza, p. Katarzyna Stachowiak i p. Ewa Hartwich

GRUPA ÓSMA: 43 wychowanków dojezdnych z klas VIIA, VIIB i VIIC przebywający w świetlicy zorganizowanej w budynku gimnazjum – wychowawcy: M.Tarandt, p.Grenda, M. Lewek, J.Andrzejak, P.Jakobsze, R.Winiecki, M.Kaczmarek, A.Armista


Grupy młodsze ze względu na swoją liczebność wymagają specjalnej organizacji przy przemieszczaniu się do sal, w których odbywają zajęcia.Do przeprowadzania zajęć wykorzystywane są sale nr 1, 2, 3,24, 28, 23, sala gimnastyczna, sala komputerowa,sale w budynku gimnazjum, boisko szkolne, oraz kompleks boisk „Orlik” i plac zabaw „Nivea”.
Naszym podopiecznym zapewniamy zajęcia uwzględniające ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. Pomimo trudności lokalowych organizujemy miejsca do odrabiania lekcji. Prowadzimy zajęcia: plastyczne, techniczne, czytelnicze, muzyczne, komputerowe, ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Prowadzimy także zajęcia terenowe w ramach, których wychodzimy poza teren szkoły. Najczęściej są to wycieczki po najbliższej okolicy. Szczególną uwagę kładziemy na bezpieczeństwo naszych podopiecznych, miejsc w których odbywają się zajęcia, przedmiotów i urządzeń, z którymi styczność mają nasi wychowankowie.


Kuchnia szkolna codziennie wydaje 288 obiadów dla naszych podopiecznych.Poza tym z naszej stołówki korzysta również młodzież z gimnazjum. Wszyscy uczniowie mają możliwość wypicia ciepłej herbaty na przerwach, którą funduje Rada Rodziców.
182 uczniów dowożonych jest z 22 miejscowości. Korzystamy z komunikacji miejskiej TP BUS – (2 kierunki) oraz trzech busów.

Anna Pajzert-Hauza

Mleko i owoce w szkole.

Wzorem poprzednich lat Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu uczestniczy w unijnych programach „Mleko w szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole”. Koordynatorem programów jest p. Anna Pajzert-Hauza, a odbiorem, rozdziałem i dystrybucją produktów zajmują się wychowawcy świetlicy. Programem mleko w szkole jaki i programem warzywa i owoce w szkole objęci są e są uczniowie z klas od pierwszych do piątych. Przez cztery dni w tygodniu otrzymują one porcja mleka lub przetworów mleczych i porcje owocu (jabłko, gruszka, soki owocowe.) lub porcję warzywną: rzodkiewki, kalarepa, pomidor). Łącznie przez cztery dni tygodnia dostarczanych do szkoły jest 426 porcji nabiału i tyle samo porcji owocowych lub warzywnych.. Celem programu jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych porzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych oraz zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie dzieci. Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego.

Koordynator programu -Anna Pajzert-Hauza

zdjęcia...

Dożywianie.

         Podczas przerw w świetlicy uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie i napić się ciepłej herbaty.
Obiady wydawane są na dwóch przerwach z powodu ograniczonej liczby miejsc w świetlicy, która pełni też rolę stołówki. Pierwszy raz od godz. 11.25 - 11.45, w tym czasie obiad jedzą młodsze dzieci z klas I-III oraz przedszkolaki. Druga przerwa obiadowa trwa od godz. 12.20 - 12.40, wówczas obiad jedzą dzieci starsze z klas IV-VI oraz gimnazjaliści. W praktyce bardzo często wygląda to inaczej i czas, w którym wydawane są obiady znacznie się wydłuża. Powodów tego jest wiele: zbyt liczna grupa jedzących przewyższająca ilość krzeseł w stołówce - dzieci zmuszone są czekać na wolne miejsce przy stole (zdarza się to w młodszej i starszej grupie dzieci ), niepunktualność przychodzących na obiad czy też obiady wymagające poświęcenia dłuższego czasu na ich spożycie. Dlatego też częstym widokiem są długie kolejki dzieci przed świetlicą.

zdjęcia...

 

Odwozy.

         Wszystkie odwozy odbywają się przy budynku gimnazjum, dokąd uczniowie zaprowadzani są pod opieką wychowawców świetlicy. Ilość wychowawców czuwających nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do autobusu uzależniona jest od liczby dzieci odjeżdżających. Po wyjściu ze szkoły dzieci zbierają się na boisku obok drzew jarzębiny, kiedy zbiorą się już wszyscy, wychowawcy dzielą uczniów (w zależności, od kierunków odwozów) na dwa, bądź trzy rzędy,( jeden rząd - jeden kierunek odwozu ) po czym rzędami pod opieką wychowawcy dzieci pokonują drogę do autobusu. Najliczniejszy i tym samym najtrudniejszym odwozem jest ten o 13.40, kiedy to odjeżdżają dzieci we wszystkich kierunkach.

 

Organizacja dowożenia.

Poranne przyjazdy uczniów do szkoły odbywają się przy budynku gimnazjum z wyjątkiem dzieci z miejscowości Stare, które wysiadają z busa przy budynku szkoły podstawowej. Dzieci odbierane są z autobusów przez wychowawców świetlicy i zaprowadzane pod ich opieką do szkoły. Zaraz przy autobusie bądź po dotarciu do świetlicy sprawdzana jest obecność uczniów dowożonych, dzięki czemu wiemy, które dzieci dojechały do szkoły. Od godziny 6.50 do 7.30 dla dzieci dojeżdżających w tym dwójki przedszkolaków prowadzone są zajęcia opiekuńcze w świetlicy, natomiast po godzinie 7.30 aż do dzwonka rozpoczynającego lekcje opiekę nad dziećmi przejmują nauczyciele pełniący dyżur na boisku szkolnym. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci oczekujące na lekcje przebywają na korytarzu szkolnym i w świetlicy.

W związku z rozpoczęciem zajęć z projektu indywidualizacji z wybranymi uczniami, na pierwszej lekcji wzrosła liczba dzieci przebywających pod opieką świetlicy. W świetlicy przebywa w tym czasie średnio 60 uczniów (w tym większość dzieci nie zapisanych do świetlicy), co przewyższa warunki lokalowe sali, dlatego dla zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości prowadzenia zajęć wykorzystujemy pomieszczenie biblioteki i innych sal szkolnych.

 zdjęcia...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tl
 
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady