strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

Konto Rady Rodziców: 06 9072 0002 3002 0202 8556 0001

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa, rok szkolny
                 np. Wpłata na Radę Rodziców Jan Kowalski klasa IIIa 2015/2016

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2016/2017:

1. Przewodnicząca - Sylwia Siłacz - I
2. Zastępca Przewodniczącej - Natalia Jaźwiec - IIc
3. Skarbnik - Artur Cegłowski
4. Protokolant - Dorota Stokłos

Komisja skrutacyjna:

Marta Nowakowska - IVB
Natalia Jaźwiec - IIC
Joanna Szelerska

Komisja rewizyjna:

Alicja Szcześniak
Renata Kruszona
Anna SzczepaniakCZŁONKOWIE

przewodnicząca: Przybylak Joanna
zastępca: Maciejewska Anna
skarbnik: Smolarek Aneta

Ia

 przewodnicząca: Siłacz Sylwia
zastępca przewodniczącej: Gramsz Agnieszka
skarbnik: Nowicka Monika

Ib

 Przewodnicząca: Komosa-Kaźmierczak Magdalena
zastępcaca przewodniczącego: Pajchrowska Agnieszka
skarbnik: Gnalicka Izabela

IIa

 przewodnicząca: Falak Dorota
zastępca: Jakubowska Małgorzata
skarbnik: Pacholak Marzena

IIb

 przewodnicząca: Jaźwiec Natalia
z-ca przewodniczącej: Przybysz Marcin
skarbnik: Przybylska Joanna

IIc

 Przewodniczący: Szelerska Joanna
Zastępca przewodniczącego: Borysowska Ewelina
Skarbnik: Degler Monika

IId

 Przewodniczący: Rzepka Piotr
Zastępca : Włodarczak Renata
Skarbnik: Pańczak Adrianna

IIe

 zastępca: Szafer Monika
skarbnik: Chyła Dominika
skarbnik: Krupa Małgorzata

IIf

 przewodnicząca: Szczepaniak Anna
zastępca : Konieczna Magdalena
skarbnik: Kłos Joanna

IIIa

 przewodnicząca: Stokłos Dorota
zastępca: Hildedebrandt Joanna

IIIb

 przewodniczący: Cegłowski Artur
zastępca przewodniczącego: Ciężka Anna
skarbnik: Kaźmierska Olga

IIIc

 Przewodnicząca: Subsar Katarzyna
sekretarz: Paluszak Magdalena
skarbnik: Bielejewska Natalia

IIId

 przewodnicząca: Szcześniak Alicja
zastępca: Waśkowiak Anna
skarbnik: Prendka Małgorzata

IVa

 przewodnicząca: Nowakowska Magdalena
z-pca przewodniczącej: Każmierczak Łukasz
skarbnik: Michalska Agata

IVb

Przewodniczący: Majek Tomasz
Zastępca przewodniczącego: Orłowska Marta
Skarbnik: Kulon Karolina

IVc

 przewodnicząca: Przymusiak Anna
zastępca przewodniczącej: Nadobnik Edward
skarbnik: Kupś Marzena

Va

 Przewodniczący: Mierzwa Przemysław
Z-ca Przewodniczącego: Lurka Katarzyna
Skarbnik: Galus Joanna

Vb

 Skarbnik: Tomczak Maria
Przewodnicząca: Marciniak Marta
Zastępca przewodniczącej: Nowiński Adam

VIa

 przewodnicząca: Zamiara Barbara
zastępca przewodniczącej: Nogaj Beata
skarbnik: Mikołajczak Małgorzata

VIb

 przewodnicząca: Kruszona Renata
z-ca przewodniczącej: Chmal Justyna
skarbnik: Stefańska Katarzyna

VIc

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady