strona główna
ważne wydarzenia
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

Publikacje

 

Wykorzystanie TIK w nauczaniu wczesnoszkolnym  i systematycznym
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PREZENTACJA - DOBRE PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM NA ZAJĘCIACH KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
PREZENTACJA - DOBRE PRAKTYKI PRACY Z UCZNIEM NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH
Dysleksja
Jak wykorzystywać standardy
Jak prowadzić indywidualizację pracy z uczniem w klasie
Mapy myśli - wykorzystanie na lekcjach języka angielskiego i polskiego

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Dyskalkulia

Jak motywowac uczniow do nauki

Kompetencje kluczowe

Mity_i_prawda_o_dopalaczach

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Realizacja praw dziecka w szkole

Dzień zdrowia publicznego

Giving directions

Warsztat pracy nauczyciela jezyka angielskiego

Dialog miedzykulturowy

Przez turystyke poznajemy kulture europejska

Co wnieslismy, co mozemy wniesc do dziedzictwa kulturowego Europy

Test Drzewa

WYWIAD Z MARIA DABROWSKA

Kochamy polskie tradycje - Wigilia

Wykorzystanie szablonów kratkowych do wprowadzenia algorytmów działań pisemnych.

WSPARCIE SPOŁECZNE DLA RODZICÓW

FISZKI  AUTOKOREKTYWNE W POCZĄTKOWYM NAUCZANIU ORTOGRAFII.

Jaselka wielkopolskie

Jak wykorzystuję technikę liczenia prof.Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej w klasach I - III.

Projekt edukacyjny Maria Dabrowska

projekt edukacyjny Zielona Szkoła w Sierakowie

PRZEDSTAWIENIE TWORCZOSCI MARII DABROWSKIEJ

SCENARIUSZ NA PODSTAWIE OPOWIADANIA MARII   DĄBROWSKIEJ  PT. "WIELKANOC"

SCENARIUSZ ZAKONCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEZ KLASY VI
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA MARCIN KOZERA

Wykorzystanie  dramy  w  nauczaniu   ortografii  i  gramatyki

Praca z uczniem slabym
Cwiczenia_tworczego_myslenia

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady