strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY


Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

Poniedziałek   8.00 – 14.15
Wtorek            8.00 – 13.30
Środa              8.00 – 17.00
                       (15.00 – 17.00 - dyżur dla Rodziców, sala 104a)
Czwartek        8.00 – 14.15
Piątek             8.00 – 14.15

Rola psychologa w środowisku szkolnym.

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Równie ważnym zadaniem psychologa szkolnego jest wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego uczniów. Służą temu przede wszystkim zajęcia kształtujące umiejętności społeczne, odbywające się na terenie szkoły. Ponadto, rolą psychologa szkolnego jest także służenie radą i pomocą, we wszelkich sytuacjach trudnych czy kryzysowych, zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Uczniowie mogą konsultować się z psychologiem zarówno w czasie przerw, jak i po lekcjach.
Rodziców natomiast zapraszam przede wszystkim w godzinach dyżuru. Dyżury odbywają się w środy, w godzinach 15.00-17.00, w sali 104a. Wyjątkiem są tygodnie, w których zaplanowane jest środowe posiedzenie Rady Pedagogicznej. W takim tygodniu dyżur ma miejsce w poniedziałek, w godzinach 15.45-17.45, również w sali 104a. Dla ułatwienia podaję harmonogram dyżurów w pierwszym semestrze:

07.09 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
12.09 (poniedziałek, 15.45-17.45, s.104a)
21.09 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
28.09 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
05.10 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
17.10 (poniedziałek, 15.45-17.45, s.104a)
26.10 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
09.11 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
14.11 (poniedziałek, 15.45-17.45, s.104a)
23.11 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
30.11 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
07.12 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
12.12 (poniedziałek, 15.45-17.45, s.104a)
21.12 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
04.01 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
11.01 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
18.01 (środa, 15.00-17.00, s.104a)
25.01 (środa, 15.00-17.00, s.104a)

Serdecznie zapraszam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady