strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY


Godziny pracy psychologa szkolnego 2017/2018

Psycholog Katarzyna Stachowiak

 

Poniedziałek: 09:40-12:40

Wtorek: 09:30-12:40

Środa: 08:00-11:35 i 12:20-13:25 i 15:45 – 17:00

Czwartek: 9:30 – 12:50

Piątek: 8:00 – 14:30

Rola psychologa w środowisku szkolnym.

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Równie ważnym zadaniem psychologa szkolnego jest wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego uczniów. Służą temu przede wszystkim zajęcia kształtujące umiejętności społeczne, odbywające się na terenie szkoły. Ponadto, rolą psychologa szkolnego jest także służenie radą i pomocą, we wszelkich sytuacjach trudnych czy kryzysowych, zarówno uczniom, jak i ich rodzicom. Uczniowie mogą konsultować się z psychologiem zarówno w czasie przerw, jak i po lekcjach.

Serdecznie zapraszam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady