strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

2015/2016

Podręczniki 2016 / 2017

Podreczniki - 2015 / 2016.

Rok szkolny 2015/2016

 

Rok szkolny 2016/2017

klasa I__________________________________________________________

Elementarz do klasy pierwszej i język angielski zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przekazane szkołom w formie bezpłatnej – środki na zakup otrzymają organy prowadzące szkoły. Klasy pierwsze dokonują zakupu podręczników tylko z religii.
* Religia Podręcznik „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech + karta pracy

klasa II________________________________________________________

Elementarz do klasy drugiej i język angielski zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przekazane szkołom w formie bezpłatnej – środki na zakup otrzymają organy prowadzące szkoły. Klasy drugie dokonują zakupu podręczników tylko z religii.
* Religia Podręcznik „Kochamy Pana Jezusa”, Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech + karta pracy

klasa III______________________________________________________

Elementarz do klasy trzeciej i język angielski zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przekazane szkołom w formie bezpłatnej – środki na zakup otrzymają organy prowadzące szkoły. Klasy trzecie dokonują zakupu podręczników tylko z religii.
* Religia Podręcznik „Przyjmujemy Pana Jezusa”, Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech + karty pracy

klasa IV _______________________________________________


Podręczniki i ćwiczenia do klasy czwartej i język angielski zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przekazane szkołom w formie bezpłatnej – środki na zakup otrzymają organy prowadzące szkoły. Klasy czwarte dokonują zakupu podręczników tylko z religii.
* RELIGIA Podręcznik „Jestem Chrześcijaninem”, Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech + karta pracy

Klasa V_______________________________________________

Podręczniki i ćwiczenia do klasy piątej i język angielski zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przekazane szkołom w formie bezpłatnej – środki na zakup otrzymają organy prowadzące szkoły. Klasy piąte dokonują zakupu podręczników tylko z religii.
* RELIGIA Podręcznik „Wierzę w Boga”, Ks. J. Szpet, D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech + karty pracy

Klasa VI________________________________________________

* JĘZYK POLSKI „Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek, podr. kl. VI GWO + Zeszyty ćwiczeń (część 1 i 2)
* RELIGIA „Wierzę w Kościół” red. J. Szpet, D. Jackowiak; Wyd. Święty Wojciech + ćwiczenia
* MATEMATYKA „Matematyka z plusem” Zbiorowy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, Wyd. GWO + ćwiczenia
* PRZYRODA „Przyrodo witaj” E.Gromek, E.Kłos, W.Kofta, E.Laskowska WSiP + ćwiczenia
* MUZYKA: “Klucz do muzyki 6” K. Jakóbczak-Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik, Wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń
* PLASTYKA: „Do dzieła” podręcznik dla klas IV – VI J. Lukas, K. Onak; wyd. Nowa Era (kontynuacja podręcznika z kl. IV)
* HISTORIA „Wczoraj i dziś”, Grzegorz Wojciechowski , Nowa Era
* JĘZYK ANGIELSKI: “Evolution Plus 3” Nick Beare, wyd. Macmillan Polska + ćwiczenia
* TECHNIKA „Jak to działa?” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI; L. Łabecki, M. Łabecka; wyd. Nowa Era (kontynuacja podręcznika z kl. IV)

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady