strona główna
ważne wydarzenia
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

 

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i„Gazetę Wyborczą”. Udział w kampanii wzięło ponad milion uczniów z ośmiu tysięcy szkół. Szkoła z Klasą 2.0, skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Akcja skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu. Każda edycja programu trwa przez cały rok szkolny – od września do czerwca.


http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero

FESTIWAL 2.O

Dnia 14 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu odbył się Festiwal 2.0. To podsumowanie całorocznej pracy w projekcie Szkoła z Klasą 2.0, w którym Szkoła Podstawowa z Kaźmierza bierze udział. Program zakłada mądre wprowadzanie i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy szkolnej. Uczestniczyli w nim dyrektor, nauczyciele i uczniowie. Rezultaty wspólnych wysiłków zostały zaprezentowane podczas Festiwalu. Wydarzeniu towarzyszyli zaproszeni goście: pan Zenon Gałka, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, pan Karol Hartwich sekretarz Gminy Kaźmierz, pan Janusz Stróżyk dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego, pani Bogumiła Magdziarek przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury, pani Maria Sobkowiak dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz, pan Piotr Pospieszny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Po krótkim powitaniu przez prowadzącą pan dyrektor Szkoły Podstawowej Mariusz Pielucha podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację projektu. Następnie rozpoczęły się pokazy uczniów, którzy prowadzili miniwykłady ilustrowane prezentacjami multimedialnymi (do obejrzenia na szkolnej stronie internetowej). Dzieci przygotowały je pod kierunkiem nauczycieli, opiekunów danych grup. Tematyka pokazów była różnorodna. Dotyczyły zdrowego stylu życia, wynalazków dnia codziennego, podróży dookoła świata, najciekawszych miejsc w gminie Kaźmierz, biogramów A. Stróżyka i ks. W. Faustmanna. Jedna z prezentacji, przygotowana przez grupę pani Joanny Pawłowskiej „Na tropach ciekawych książek” została zakwalifikowana przez organizatorów projektu na Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0, który odbędzie się w czerwcu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pomiędzy prezentacjami uczniów wystąpiły zespoły wokalny i flażoletowy, przygotowane przez pana Roberta Winieckiego i taneczny, pod kierunkiem pani Małgorzaty Szagżdowicz. W przerwach dzieci mogły wziąć udział w krótkim quizie. Prezentacje podobały się zgromadzonym uczniom klas IV-VI. Na koniec autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni dyplomami. Za pomoc w organizacji Festiwalu 2.0 dziękuję panu dyrektorowi Szkoły Podstawowej, panu Piotrowi Pospiesznemu, wszystkim nauczycielom biorącym udział w projekcie, panu Robertowi Winieckimu, pani Małgorzacie Szagżdowicz za przygotowanie zespołów i pani Irenie Gruszce za pomoc w zrobieniu dekoracji.


 
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady