strona główna
ważne wydarzenia
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

ROK SZKOŁY W RUCHU

Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły w Ruchu. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów poprzez upowszechnienie aktywności fizycznej w życiu młodzieży szkolnej stało się jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, co korzystnie wpływa na samopoczucie oraz proces uczenia się i koncentracji. Bardzo ważnym elementem przy realizacji powyższych zadań jest wsparcie udzielane przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dlatego Minister Edukacji Narodowej zawiązała Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów. Wszyscy Koalicjanci przystępując do projektu zobowiązali się wspierać działania mające na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole oraz poza nią jak również do kształtowania nawyku regularnej sprawności fizycznej wśród uczniów.

 

http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady