strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

 

 

CYFROWA DZIECIĘCA SZKOŁA WIELKOPOLAN

 

Projekt Cyfrowa Dziecięca Szkoła Wielkopolan realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej. Jest interdyscyplinarną przygodą, która pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami uczniów. Celem projektu eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły uczniowskie zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami.

 

http://cdew.pl/

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady