strona główna
ważne wydarzenia
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA - DEMOKRATYCZNY KRAJ

 

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Szkół - "Bezpieczna Szkoła - Demokratyczny Kraj" jest prowadzenie działań w kierunku rozwijania świadomości obywatelskiej dzieci i młodzieży, popularyzacji prawa, przeciwdziałania patologii oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole i w okolicy szkoły, przygotowanie młodzieży do życia w zjednoczonej Europie.

 

http://www.bezpieczna-szkola.com/turniej-bezpieczna-szkola---obywatelski-kraj.html

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady