strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu

 

PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO
Nauczanie zintegrowane
 • Aleksandra Napierała
 • Karolina Kozłowska
 • Hanna Kaczmarek
 • Grażyna Kubacka
 • Danuta Pielucha
 • Mirosław Pielucha
 • Ewa Hartwich
 • Kinga Majka
 • Tecław Karolina
 • Herman Karolina
 • Mocha Natalia
 • Springer Julia
Język polski
 • Aleksandra Napierała
 • Barbara Kubiak
 • Emilia Przybylska
Historia
 • Magdalena Łyskanowska
 • Krzysztofa Stankiewicz-Wajde
Język angielski
 • Anna Woźna
 • Anna Heś
 • Marta Bartkowiak
 • Mirosława Ogrodnik
Matematyka
 • Hanna Łuczak
 • Kinga Matelska-Graf
 • Anna Stokłos
Przyroda
 • Irena Gruszka
 • Monika Skotnicka - Stróżyk
Muzyka
 • Robert Winiecki
Plastyka
 • Robert Winiecki
 • Irena Gruszka
Technika
 • Irena Gruszka
Informatyka
 • Marek Smolarek
 • Joanna Pawłowska
Wychowanie fizyczne
 • Małgorzata Szagżdowicz
 • Zbigniew Filipiak
 • Hubert Czarny
Religia
 • Alicja Szopa
 • Anna Skwarek
 • Aleksandra Borowiak
Wychowanie do życia w rodzinie
 • Małgorzata Szagżdowicz
Wychowawcy świetlicy
 • Maria Szudrzyńska
 • Anna Pajzert
 • Magdalena Łyskanowska
 • Marek Smolarek
 • Krzysztofa Stankiewicz - Wajde
 • Dorota Wojtaś
Pracownicy biblioteki
 • Joanna Pawłowska
Pedagog
 • Anna Pawłowska
Psycholog
 • Katarzyna Stachowiak


 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady