strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

IMPREZY KLASOWE, SZKOLNE, ŚRODOWISKOWE

 Roczny plan pracy szkoly

 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 1 stycznia - 2017r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe:

12 lutego- 25 lutego 2018 wielkopolskie par  3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29marca - 3 kwietnia 2018.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

odwołany

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych I-III i IV-VII

22 czerwca 2018r.
(
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni wolne zgodnie z  projektem rozporządzeniem dotyczącego organizacji roku szkolnego

2. 11.2017
3. 11.2017
30.04.18
18,19,20. 04.2018 egzaminy gimnazjalne
2. 05.2018
4. 05.2018
1.06.18 odpracowany 27.05.2018r. zgoda organu prowadzącego,


 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady