strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

PROGRAM EDUKACYJNY „MÓJ ZAWÓD - MOJA PASJA”

REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KAŹMIERZU

                                                                           

POD KIERUNKIEM:

KRZYSZTOFY STANKIEWICZ-WAJDE, ANNY PAJZERT

 

Wstęp:

Głównym powodem powstania programu była chęć, zapoznania najmłodszych uczniów naszej szkoły z osobami wykonującymi ciekawe zawody. Przeprowadzenie wstępnych rozmów pozwoliło utworzyć katalog ciekawych zawodów wśród mieszkańców naszej gminy.

Na spotkania do naszej szkoły będą zapraszani przedstawiciele różnych ciekawych zawodów a także osoby, które posiadają ciekawe pasje i zainteresowania.

Efektem spotkań będzie wystawa prac konkursowych uczniów oraz przeprowadzanie lekcji pokazowych dla klas IV-VI.

1.      Cele programu:

- wzbudzenie zainteresowań uczniów pod kątem poznawania różnych zawodów

- podkreślenie wartości pracy w życiu człowieka

- konieczność przygotowania się do danego zawodu

- określenie i poznanie konkretnych terminów związanych z daną profesją

- poznanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu, branie udziału w wycieczkach do okolicznych zakładów pracy

- poznanie narzędzi pracy i pamiątek związanych z wykonywaniem danego zawodu

- zachęcenia uczniów do wstępnego wyboru zawodu, ( kim chciałbym zostać w przyszłości?) oraz materiałów związanych z danym zawodem

- prezentacja wykonanej pracy uczniów.

Zawód-bibliotekarz

Tym razem świetlica szkolna miała zaszczyt gościć panie z Biblioteki Publicznej. Naszych uczniów w świat książek i swojej pracy wprowadziły: pani Maria i pani Bogusia. Panie bibliotekarki opowiedziały naszym podopiecznym m.in.: o tym w jaki sposób można zapisać się do biblioteki, jak z niej korzystać oraz jak należy dbać o książki. Jednak nowoczesna biblioteka to nie tylko książka, to także: spotkania autorskie, konkursy pięknego czytania, recytatorskie, konkursy plastyczne, czytanie bajek, gry i zabawy, wystawy i przedstawienia dla dzieci. Na zakończenie wizyty nasi wychowankowie przenieśli się w zaczarowany świat bajek, dzięki teatrzykowi- kamishibai.

Serdeczne podziękowania za odwiedziny składają wychowawczynie świetlicy: Krzysztofa Stankiewicz-Wajdei Dorota Wojtaś.

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

zdjecia...

 

Kolejny gość w świetlicy szkolnej

Kolejnym gościem świetlicy szkolnej w bieżącym roku szkolnym był pan Maciej, który opowiedział dzieciom o swojej pracy i pasji. Jest on związany z dziedziną metrologii przemysłowej i narzędziowej. Przedstawił naszym uczniom najnowsze urządzenie- skaner 3D, który wykorzystuje się w przeróżnych sferach. Wspaniałym przeżyciem dla naszych podopiecznych było skanowanie przedmiotów, ich sylwetek i twarzy.  Serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia składają wychowawczynie świetlicy  : Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i Dorota Wojtaś.

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

zdjęcia...

Wizyta psa w świetlicy szkolnej szkoły podstawowej w Kaźmierzu

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej, dzieci ze Szkolnej Świetlicy Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu odwiedzili dwaj niezwykli goście. Zaproszenie do szkoły przyjął pan Tomek-treser psów, który pojawił się wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem- Nuki. Wizyta psa w szkole wzbudziła mnóstwo emocji. Dzieci ze skupieniem wysłuchały pogadanki tresera oraz uczestniczyły w pokazie psich sztuczek. Uczniowie zrozumieli, że psy to mądre, czujne i opiekuńcze zwierzęta, wymagające troski i rozwagi opiekunów. Potrafią też być groźne, zwłaszcza gdy są drażnione przez człowieka. Trener nauczył dzieci postawy obronnej, którą należy przyjąć w przypadku ataku groźnego psa. Uczniowie wiedzą, jak chronić twarz i szyję przed pogryzieniem oraz jak zapobiegać niebezpiecznym spotkaniom z obcym psem. Podziękowania dla pana Tomka przekazują wychowawczynie świetlicy: Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i Anna Pajzert, autorki projektu: „Mój zawód-moja pasja”.

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

zdjęcia...

Kolejna wizyta i ciekawy zawód w Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

Tym razem naszą szkolną świetlicę w  Szkole  Podstawowej w Kaźmierzu odwiedził pan Tadeusz Siłacz, pracownik Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. , a ostatnie lata Kierownik Odcinka Zachodniego. Nasz gość opowiedział dzieciom o swojej wieloletniej pracy. Nasi podopieczni mieli okazję dowiedzieć się m.in.: skąd bierze się paliwo i ropa naftowa, gdzie i jak się je produkuje oraz do czego i w jaki sposób należy ich używać. Wskazał też na zagrożenia, wynikające z niewłaściwego użytkowania paliw i ropy naftowej. Dzieci mogły  zobaczyć zdjęcia z wnętrza firmy. W drugiej części przedstawił naszym wychowankom swoją prywatną receptę na sukces. Podziękowania za wizytę składają wychowawczynie świetlicy: Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i Anna Pajzert, autorki projektu: „Mój zawód- moja pasja”.

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

zdjęcia...

Odwiedziny organizatora imprez w Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

Świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odwiedził kolejny gość. W związku z realizacją projektu „Mój zawód - moja pasja”, tym razem najmłodszym dzieciom złożyła wizytę pani Wioletta, z zawodu organizator imprez. Opowiedziała naszym podopiecznym o swojej profesji. Bardzo dużo mówiła o współpracy z gwiazdami estrady, filmu i telewizji. Przedstawiła również naszym wychowankom, na czym polega praca w agencji artystyczno- reklamowej „Impresja”, którą osobiście prowadzi. Na koniec dzieci mogły zobaczyć pokaz zdjęć. Serdeczne podziękowania za wizytę składają wychowawczynie świetlicy: Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i Anna Pajzert.

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

zdjęcia...

Wizyta farmaceuty w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

W związku z realizacją projektu edukacyjnego: „Mój zawód- moja pasja”, w świetlicy szkolnej pojawił się kolejny gość. Tym razem dzieci mogły dowiedzieć się więcej o zawodzie farmaceuty. Pani Sylwia z Apteki św. Franciszka podczas pogadanki zachęcała naszych milusińskich do dbania o higienę osobistą, zwróciła też uwagę na ważną rolę spacerów na świeżym powietrzu, ubierania odpowiedniego do temperatury oraz zdrowego odżywiania. Pani farmaceutka pokazała dzieciom,jak oprócz wydawania leków wygląda jej praca. Przyniosła także ze sobą sprzęt do receptury , którego używa w codziennej pracy. Na zakończenie dzieci podziękowały pani za odwiedziny ,a pani Sylwia w zamian za zaproszenie podarowała dzieciom ze szkoły środki opatrunkowe. Wizyta pani farmaceutki  pomogła zrozumieć dzieciom jak ważne dla naszego zdrowia jest zażywanie leków podczas choroby, odpowiednie ich dawkowanie oraz zażywanie lekarstw tylko pod okiem dorosłych. Nad przebiegiem całości spotkania czuwały wychowawczynie świetlicy: Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i Anna Pajzert.

Krzysztofa Stankiewicz-Wajde

zdjęcia...

Wizyta ratowników medycznych z OSP Kaźmierz w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

We wtorek najmłodsze dzieci z naszej szkolnej świetlicy odwiedzili ratownicy medyczni z OSP Kaźmierz. Tym samym szkoła przystąpiła do realizacji innowacji pedagogicznej pod hasłem „Mój zawód- moja pasja”; jej  autorkami są Krzysztofa Stankiewicz-Wajde i Anna Pajzert. Spotkanie z ratownikami odbyło się w myśl dewizy WOŚP: „Ratujmy i uczmy ratować”. Nasi wychowankowie mieli okazję zobaczyć i nauczyć się m.in.: pozycji bocznej ustalonej  oraz wykonywania resuscytacji. Po wizycie ratowników dzieci potrafią także odpowiednio zachować się, w obecności osoby z atakiem drgawek. Nasi najmłodszych zostali pouczeni , jak wzywać pomoc- gdzie muszą zadzwonić, jaki numer telefonu należy wybrać i co muszą powiedzieć.

zdjęcia...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady