strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

" MAŁE JEST PIĘKNE"

Gazetka "Małe jest piękne" powstała w roku szkolnym 2000/2001
z inicjatywy dzieci z kl. I b, przy wsparciu wychowawcy
i  pomysłodawcy p. Mariusza Pieluchy.
W skład pierwszego składu redakcyjnego weszli uczniowie tej klasy: Michalina Jadwiżak, Sara Augustyn. Anna Tecław. Patryk Wojciechowski.
W roku 2003 r. w związku z objęciem przez  dotychczasowego opiekuna obowiązków dyrektora szkoły pracę  z gazetą rozpoczął Mirosław  Pielucha i pełni do dnia dzisiejszego.
Zamiarem twórców pisma było stworzenie gazetki redagowanej przez jak najliczniejsze grono najmłodszych uczniów kaźmierskiej szkoły.
To, że  nasze pisemko przez 10 lat istnienia zostało zaakceptowane, zdobyło sobie sympatię młodszych czytelników ( nie tylko najmłodszych) i jest trwałym elementem naszej szkolnej rzeczywistości stanowi dla nas wyróżnienie i zachętę do dalszej pracy.


Redakcja gazetki " Małe jest piękne"
z okazji 10 - lecia powstania
składa serdeczne podziękowania dyrekcji
szkoły, wychowawcom kl. I - III,
zaprzyjaźnionym rodzicom, sponsorom
oraz licznej rzeczy uczniów,
którzy wnieśli  swój wkład w jej powstanie
i nadal tworzą ją dla dobra naszej szkolnej
społeczności,
SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY !

galeria

galeria2

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
działalnośc ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady