strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

2017/2018

Harmonogram ewaluacji (2017/2018)

Ewaluacja - plan zbiorczy 2017/2018

2016/2017

Harmonogram ewaluacji (2016/2017)

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2016/2017

Ewaluacja - plan zbiorczy 2016/2017

Ewaluacja - raport końcowy 2016/2017

2015/2016

2015_2016_raport cząstkowy _ wnioski

2015_2016_raport końcowy _ wnioski

2014_2015_Raport z prac ewaluacyjnych _wnioski

2014_20 wnioski cząstkowego raportu działań ewaluacyjnych

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2015/2016

Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej:

  1.    Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży.  
  1.    Diagnoza stopnia partycypacji  rodziców  i ich oczekiwań w współdecydowaniu o szkole.
  1.    Rozpoznanie stopnia rozpowszechniania sprawstwa agresji elektronicznej.  Zdiagnozowanie cech i charakterystyk rodzajów przemocy z wykorzystywaniem nowych techniki komunikacji.
  1.    Rozpoznanie skali występowania w środowisku szkolnym zagrożenia używania substancji psychoaktywnych oraz oszacowanie ryzyka występowania  takich zagrożeń – diagnoza
  1. Szkoła doskonali efekty swojej pracy.

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

EWALUACJA 2013/2014

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWĘTRZNEJ w roku szkolnym 2013/2014

 

 

EWALUACJA 2012/2013

Raport z ewaluacji pracy szkoły za rok szkolny 2012-13

Sprawozdanie cząstkowe z przeprowadzonych prac dotyczących ewaluacji

Harmonogram ewaluacji

Harmonogram zbiorczy ewaluacji pracy szkoły na rok szkolny 2012/2013


EWALUACJA 2011/2012

Harmonogram zbiorczy ewaluacji pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012

 

EWALUACJA 2010/2011

I część badań:
W bieżącym roku zgodnie z rozporządzeniem w szkole przeprowadzona jest
ewaluacja wybranych obszarów  pracy szkoły w celu analizy skuteczności pracy dydaktyczno - wychowawczej. Zespół d/s ewaluacji systematycznie dokonuje badań i analiz prezentując wyniki i wnioski do pracy bieżącej.

Podsumowanie  działań dotyczących ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady