strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

Dyrektor szkoły mgr Mariusz Pielucha

Ukończył studia na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika, specjalność nauczanie początkowe, studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki Specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej.
Posiada kwalifikacje oligofrenopedagogiki oraz zarządzania oświatą. Przez okres 29 lat był czynnym nauczycielem pracującym z dziećmi w wieku młodszym.
W roku 2008 został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu.
Koncepcja pracy dyrektora oparta została o realia szkoły wiejskiej.. Głównym kierunkiem pracy szkoły jest zdobycie zaufania środowiska szkolnego w celu podnoszenia standardów pracy szkoły oraz budowanie pozytywnego wizerunku pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej.

DYŻUR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU

Skargi, wnioski, propozycje, informacje, zastrzeżenia...

Poniedziałek: 13.00 - 15.00

 

 

V-ce dyrektor szkoły mgr Hanna Łuczak

Absolwentka Wydziału Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni ukończyła studia podyplomowe z informatyki oraz z zarządzania oświatą.
Od 1992 roku nauczycielka matematyki i muzyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Szamotułach, a od 1999 roku również pracownik Gimnazjum w Kaźmierzu. Ze szkołą podstawową zawiązana od 2005 roku jako nauczycielka matematyki, zaś od 2008 roku pełni funkcję wicedyrektora  Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu i pozostaje nauczycielką matematyki.

DYŻUR WICEDYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU

Skargi, wnioski, propozycje, informacje, zastrzeżenia...

Poniedziałek: 13.00 - 15.00

 

V-ce dyrektor szkoły mgr Ewa Maćkowiak

 

 

 

Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Społecznych, na kierunku psychologia. Na tej samej uczelni zdobyła przygotowanie pedagogiczne – jest absolwentką Studium Pedagogicznego przy Instytucie Psychologii. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu dydaktyki języka angielskiego i posiada kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu. Od 2006 roku jest nauczycielką w kaźmierskim Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Od 2017 roku nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, pełni również funkcję wicedyrektora.

Dyżur wicedyrektor Szkoły Podstawowej

Środa 14.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 9.00

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady