strona główna
ważne wydarzenia
innowacje szkoły
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
ewaluacja
publikacje
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

 

DOKUMENTY SZKOŁY 2017/2018

 

statut
regulamin oceniania
regulamin oceniania, klasyfikowania i nagradzania uczniów klas I-III
program wychowawczo - profilaktyczny szkoły
organizacja rekrutacji
regulamin wyróżnień i nagród w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
VII
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady