strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

IMPREZY KLASOWE, SZKOLNE, ŚRODOWISKOWE

KALENDARZ   IMPREZ,  WYCIECZEK,  KONKURSÓW I  UROCZYSTOŚCI   SZKOLNYCH  KLAS  I-III                

 

 Roczny plan pracy szkoly

 

 

 

28 - 20. 06. 2017 - Zakończenie Roku - odwozy

27 - 20. 06. 2017 - Organizacja Zakończenia Roku

Dyrektor SP Kaźmierz - zapraszam do współpracy w rywalizacji o "Kolorowe Boisko"

26 - 23. 05. 2017 - Dyrektor SP Kaźmierz - zapraszam do współpracy w rywalizacji o "Kolorowe Boisko

25 - 28. 04. 2017 - W związku z brakiem decyzji rodziców dotyczącej zapewnienia opieki dzieciom w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (02.05., 04.05., i 05.05.) szkoła nie pełni dyżurów.

24 - 18. 04. 2017 - XVII Festiwal Tańca

23 - 18. 04. 2017 - Organizacja 19-21 kwietnia 2017r.

22 - 12. 04. 2017 - W związku z brakiem decyzji rodziców dotyczącej zapewnienia opieki dzieciom w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych (13.04., 14.04. i 18.04.) szkoła nie pełni dyżurów.

21 - 03. 3. 2017 - W dniu 31 marca br. w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu nauczyciele i pracownicy szkoły zadeklarowali przystąpienie do strajku ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zaistniała sytuacja zmusza mnie do poinformowania rodziców o trudnościach w zorganizowaniu zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Nie przystąpienie nauczycieli i pracowników do pracy ogranicza mi zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. W związku z tą sytuacją proszę o pozostawienie dzieci w domu.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Mariusz Pielucha

20 - 03. 3. 2017 - Zapisy do szkoły - klasy pierwsze

19 - 03. 3. 2017 - Organizacja rekrutacji do klas pierwszych

18 - 03. 3. 2017 - Program rekolekcji

17 - 24. 1. 2017 - Przydzial_sal_lekcyjnych

16 - 22. 1. 2017 - Organizacja 23-27.01.2017r. - WYPROWADZENIE KLAS Z GIMNAZJUM

15 - 22. 1. 2017 - Plan półkolonii.

14 - 1. 12. 2016 - Regulowanie opłat za obiady.

13 - 7. 11. 2016 - W dniu 09.11.2016r. (środa) odbędzie się spotkanie z rodzicami - wywiadówka śródsemestralna, według poniższego harmonogramu:
klasy I - III godzina 18:00
klasy IV - VI godzina 17:00

12 - 16. 10. 2016 - jadłospis 17.10 - 21.10

11 - 12. 10. 2016 - ODWOZY 14.10.2016

10 - 07. 10. 2016 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

9 - 07. 10. 2016 - jadłospis 10. 10 - 14. 10. 2016

8 - 3. 10. 2016 - Otwarta środa (5. 10. 2016r.) - dyżur nauczycieli w godzinach 17.00 - 18.00.

7 - 02. 10. 2016 - jadłospis 3. 10 - 7. 10

6 - 25. 09. 2016 - jadłospis 26. 09 - 30. 09

5 - 19. 09. 2016 - Jadłospis 19.09 - 23. 09

4 - 8. 09. 2016 - Jadłospis 12.09.2016 - 16.09.2016

3 - 7.09.2016 - Oferta ubezpieczeniowa - wybór według decyzji rodziców - plik dodatkowe informacje: informacja1 informacja2 - informacja3

2. - 09.09.2016 - Na spotkanie 7 września 2016r. z wychowawcami w klasach proszę o przygotowanie informacji potrzebnych do sprawdzenia danych ewidencyjnych dziecka tj. Imię/imiona dziecka, nazwisko dziecka, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców/opiekunów + tel kontaktowy.

1 - 09.09.2016 - Godziny odjazdu autobusów szkolnych

Od 5 września 2016 r. dowożenie do szkół realizowane będzie przez autobusy TPBUS zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w miesiącu czerwcu 2016 r. Ponadto do szkół uczniów dowozić będą trzy autobusy pozostające w dyspozycji Gminnego Zespołu Oświatowego w Kaźmierzu - poniżej podajemy orientacyjne godziny ich odjazdu:

Radzyny ul. Leśna – 7.00

Radzyny – Chrusty – 7.05

Radzyny  ul. Podgórna - 7.10

Kopanina ul. Orla – 6.55

Kopanina wieś – 7.05

Chlewiska – 7.45

Dolne Pole i Brzezno – 7.20

Gorszewice nr 9 i ul. Czereśniowa – 7.40

Stare – 7.25

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady