strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
innowacje szkoły
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
Szkoła z klasą 2.0
Encyklopedia WLKP
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

IMPREZY KLASOWE, SZKOLNE, ŚRODOWISKOWE

KALENDARZ   IMPREZ,  WYCIECZEK,  KONKURSÓW I  UROCZYSTOŚCI   SZKOLNYCH  KLAS  I-III                

 

 Roczny plan pracy szkoly

 

 

 

Propozycja ubezpieczenia PZU EDUKACJA

W dniu 6.09.2017r. odbędą się zebrania dla rodziców klas I - VII. 17:00 Spotkanie z Panem Dyrektorem w sali gimnastycznej SP. Po zakończeniu spotkania odbędą się zebrania w klasach z wychowawcami. 18:40 Zebranie przewodniczących trójek klasowych w sali gimnastycznej SP.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 4 września 2017

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 4 września 2017 - WERSJA AWARYJNA- " DESZCZOWA"

Podręczniki 2017-2018

Podręczniki i ćwiczenia do klas I - VII zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostaną przekazane szkołom w formie bezpłatnej - środki na zakup otrzymają organy prowadzące szkoły. Klasy I - VII dokonują jedynie zakupu podręczników z religii.

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorząd Uczniowski
oferta edukacyjna
świetlica
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania
e-dziennik
obiady