strona główna
ważne wydarzenia
tablica ogłoszeń
sport
dokumenty
kalendarium
historia
patron
projekty EFS/comenius
sponsorzy
ewaluacja
publikacje
chór Cantus Firmus
archiwum
sukcesy
 
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Pracownicy
Pedagog
Psycholog

wydarzenia
 
 

Wspomnienia z obozu w DĽwirzynie.

1 lipca 2012 r. grupa 45 uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej w KaĽmierzu wyjechała na obóz sportowo - rekreacyjny do DĽwirzyna w gminie Kołobrzeg. Jest to malownicza miejscowo¶ć letniskowa nad naszym pięknym morzem. Organizatorem wyjazdu był tradycyjnie Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" działaj±cy w obu szkołach. Uczniowie mile spędzili tydzień, pogoda dopisała. Udało się nawet kilka razy zanurzyć w zimnym Bałtyku i zanurkować w niemałych falach. Przybyło wszystkim opalenizny, powdychali¶my morskiego jodu, byli¶my smagani niemałymi wiatrami. Oprócz pobytu na plaży zwiedzili¶my piękne okolice DĽwirzyna, popływali¶my kajakami i rowerami wodnymi na pobliskim jeziorze, które kiedy¶ było zatok± morsk± (bardzo płytkie i bezpieczne). Gdy zdarzyły się dni pochmurne przemierzyli¶my ¶cieżkę zdrowia z kilkoma punktami sprawno¶ciowymi oraz spędzili¶my kilka godzin w o¶rodku sportowym z kortami tenisowymi, boiskami do koszykówki i piłki siatkowej a także popróbowali¶my swych sił w mini golfa.

Do KaĽmierza wrócili¶my póĽnym popołudniem w sobotę 7 lipca. Wszyscy miło wspominali pobyt na obozie, niektórzy już zapowiedzieli udział w przyszłym roku, być może w Ustroniu Morskim.

Organizator obozu:

Anita Rutkowska

Małgorzata Filipiak

Zbigniew Filipiak

galeria...

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012

Prezentacja

Podziękowanie

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu

Po raz kolejny zadĽwięczał dzwonek sygnalizuj±cy zakończenie roku szkolnego 2011/2012 w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu. Ten rok jest jak i poprzednie jest wyj±tkowym, gdyż szkołę opuszcza 70 uczniów, którzy po 6-cio letnim okresie nauki rozpoczn± kolejny etap edukacji na poziomie gimnazjalnym.

Szczególnie dumni mog± być rodzicie uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce. W tym roku rodziców trzech uczniów wyróżniono Listem Gratulacyjnym. ¦wiadectwa z wyróżnieniem otrzymało 64 uczniów. Do Złotej Księgi Szkoły wpisano 7 uczniów a do Kroniki Szkolnej 12 uczniów. W grupie uczniów klas I - III dyplom "Wzorowy Uczeń" otrzymało 98 uczniów. Nagrody ksi±żkowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce przez okres trzech lat otrzymało 41 uczniów.

Podczas uroczysto¶ci zakończenia roku z-ca Wójta Marek Jakubowski wręczył na ręce Dyrektora Mariusza Pieluchy kwiaty gratuluj±c wysokich wyników. Szczególnie podziękował dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za trud dydaktyczny i wychowawczy, który przynosi wymierne efekty we współczesnym wyborze drogi życiowej dzieci.

Drodzy Uczniowie życzę udanych wakacji i powrotu do szkoły z rado¶ci± oraz zapałem do dalszej pracy.

Dyrektor Szkoły

(-) Mariusz Pielucha

galeria...

Dzień Sportu

galeria...

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

27 czerwca odbył się kiermasz używanych podręczników. To doskonała okazja do sprzedania ksi±żek, które nie będ± nam już potrzebne i zakupienia tych na przyszły rok szkolny. Uczniowie ucz± się w ten sposób szacunku (dbali o podręczniki przez cały rok szkolny, by łatwiej było je sprzedać) i ekologii, nowe, to przecież dodatkowa ilo¶ć papieru. W tym roku uczniowie mogli też zakupić nowe podręczniki do języka angielskiego z 15% rabatem. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.

E. KuĽniak

galeria...

WYCIECZKA DO PALMIARNI


W dniu 21czerwca 2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu należ±cy do kółka przyrodniczego oraz sympatycy kółka wybrali się pod opiek± nauczycielki przyrody - pani Moniki Skotnickiej - Stróżyk oraz pani pedagog - Anny Pawłowskiej na wycieczkę do Palmiarni Poznańskiej. Podróży do Poznania towarzyszył ulewny deszcz, ale wszyscy i tak jechali w ¶wietnych nastrojach.

Palmiarnia Poznańska to największa w kraju i jedna z największych w Europie
ekspozycji egzotycznych ro¶lin i ryb. Uczniowie odbyli tam niezapomnian± podróż po odległych kontynentach, w¶ród bogatej ro¶linno¶ci różnych stref klimatycznych, przy dĽwiękach żywych ptaków i szumu wody. W Palmiarni ro¶nie 17 tys. ro¶lin należ±cych do 1100 gatunków. Uczniowie odwiedzili też akwarium, w którym można ogl±dać 170 gatunków ryb z różnych stron ¶wiata oraz 40 gatunków ro¶lin wodnych. Zwiedzili też wystawę pięknych muszli pochodz±cych z różnych stron ¶wiata. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i wracali pełni wrażeń zwłaszcza, że większo¶ć z nich po raz pierwszy odwiedziła to ciekawe miejsce.

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...


"OKO W OKO Z WILKIEM"

W dniu 13.06.2012r. uczniowie klas Ia oraz Ib należ±cy do kółka "Ekoludek" byli na wycieczce w Stobnicy, gdzie znajduje się Stacja Do¶wiadczalna Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stacja prowadzi hodowlę i restytucję rzadkich i gin±cych gatunków zwierz±t. Pracownik stacji w sposób bardzo przystępny i ciekawy opowiadał o życiu i zwyczajach wilków, a także o innych zwierzętach (bóbr, paw, sowa ¶nieżna, bocian biały, konik polski, kawka). Dzieci miały także okazję zobaczyć, jak pracownik stacji karmi małego osieroconego bociana i kawkę. Cały czas towarzyszyły nam dwa sympatyczne pieski. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali opowie¶ci o zwierzętach i przekonali się, że "nie taki wilk straszny, jak go maluj±".

Grażyna Kubacka

galeria...

"JEŻOWÓZ - program mobilnej edukacji ekologicznej - rozszerzenie projektu na Polskę"

W dniu 13.06.2012r. uczniowie z klas: IVC, VA, VB i VIA wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych w ramach programu "Jeżowóz - program mobilnej edukacji ekologicznej". Do Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu przyjechał ekomobil - pojazd wyposażony w różnorodne materiały edukacyjne, mikroskopy, lupy, atlasy. Głównym celem tego pomysłu jest innowacyjne i interaktywne przybliżenie dzieciom otaczaj±cej ich przyrody. Podczas lekcji przeprowadzonych na łonie natury ł±czyła się ze sob± teoria z praktyk± - uczniowie samodzielnie "zdobywali" okazy do badań, które póĽniej ogl±dali pod mikroskopem. Mogli wszystkiego dotkn±ć, pow±chać, zmierzyć. Sprawiło im to wiele rado¶ci i po ich minach było widać, że jest to dla nich ¶wietna zabawa, a nie tylko nauka. Nawet ulewa, która niestety zaskoczyła na zajęciach drug± grupę, nie zepsuła uczniom dobrego nastroju, który towarzyszył im podczas zajęć. Wszyscy z żalem pożegnali Jeżowóz, z nadziej±, że jeszcze kiedy¶ zawita do naszej szkoły.

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Ic w Leroy Merlin

11 czerwca 2012 r. uczniowie klasy Ic byli na zajęciach edukacyjnych w Leroy Merlin. Po przyjeĽdzie na miejsce, wraz z pracownikami marketu ,udali się na zwiedzanie sklepu. Mieli okazję przej¶ć przez wszystkie działy, ale zobaczyć też zaplecze magazynowe, plac gdzie odbywa się rozładunek, zajrzeli nawet do pomieszczenia gdzie spływa dzienny utarg. Następnie samodzielnie wykonali ramki do zdjęć metod± decoupage. Sprawiło to dzieciom dużo rado¶ci, zwłaszcza że każdy mógł mieć ramkę według własnego pomysłu, jedyn± i niepowtarzaln±. Po poczęstunku nast±pił ostatni punkt programu- rozwi±zywanie zagadek o tematyce ogrodniczej. Wszyscy wykazali się odpowiedni± wiedz± i umiejętno¶ciami i dlatego otrzymali certyfikat. Za pomoc w zorganizowaniu bardzo atrakcyjnego wyjazdu, składam serdeczne podziękowania Pani Karolinie Ziemniewskiej i pracownikom Leroy Merlin, którzy przygotowali dla dzieci dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

galeria...

WSPOMNIENIA Z ZIELONEJ SZKOŁY

W dniach od 4 do 6 czerwca 2012 roku dziewczynki i chłopcy z klas III a i III b przebywali na Zielonej Szkole w Łężeczkach. Wraz z nimi byli opiekunowie p. H. Kaczmarek, p. M. Pielucha, p. Z. Filipiak oraz p. J. Olejniczak.

Celem Zielonej Szkoły jest wyrabianie w¶ród dzieci postaw przyjaznych ¶rodowisku; poznawanie fauny i flory gatunków ro¶lin; poznawanie problemów i potrzeb najbliższego ¶rodowiska; rozwijanie wrażliwo¶ci estetycznej; integracja poprzez naukę, wypoczynek i zabawę oraz aktywne spędzenie czasu z przyrod±.

W dniu przyjazdu po zapoznaniu się z najbliższym otoczeniem dzieci skorzystały z basenu, który znajduje się na terenie o¶rodka. Wieczorem było ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawy, tańce i ¶piewy.

Następnego dnia po ¶niadaniu odbyły się na sali gimnastycznej konkursy sportowe między klasami. Po obiedzie czekał na wszystkich autokar, gdyż zaplanowana była wycieczka do O¶rodka Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Pan przewodnik oprowadzał nas po warsztatach gin±cych zawodów. Uczniowie słuchali i ogl±dali z wielkim zainteresowaniem i uwag±. Po przyjeĽdzie kolejne niespodzianki. Basen oraz dyskoteka, na której bawili się wszyscy uczniowie a także opiekunowie.

Trzeciego dnia odbyły się rozgrywki międzyklasowe w piłce nożnej, następnie podsumowanie i wręczenie dyplomów i nagród.

Z wielk± rado¶ci± i u¶miechem dzieci opuszczały O¶rodek Wypoczynkowy w Łężeczkach.

Na pewno długo będ± wspominać miłe chwile spędzone na Zielonej Szkole.

H. Kaczmarek

galeria...

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Szkoła Podstawowa w KaĽmierzu przyst±piła do tego projektu i przez cały rok szkolny podejmowała działania maj±ce na celu integrację społeczno¶ci szkolnej, rozwijanie tolerancji, naukę zasad fair play oraz savoir-vivr'u, budowanie pozytywnej atmosfery w szkole oraz zmniejszenie zachowań agresywnych w szkole.

Celem tego programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie ¶wiadomo¶ci problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

W ramach VI edycji Programu  przygotowano szereg działań :

Akcja zbierania podpisów "Kibicuję fair play" - to inicjatywa maj±ca na celu aktywizację społeczno¶ci szkolnych do zaangażowania się w działania na rzecz bezpiecznego kibicowania oraz przestrzegania zasad fair play.

Konkurs na koszulkę "Kibicuję fair play" - otwarty konkurs dla uczniów na najlepszy projekt koszulki promuj±cej ideę przewodni± VI edycji "Kibicuję fair play".

Konkurs na kibicowanie - konkurs dla grup klasowych, koleżeńskich na najlepszy pomysł wsparcia i mobilizacji ulubionej drużyny.

Konkurs na przebranie kibica - konkurs dla uczniów na najlepsze przebranie kibica

Konkurs na "Kodeks Fair Play" - uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli wspólnie stworzyć oficjalny "Kodeks Fair Play" VI edycji Programu.

Konkurs na scenariusz "Dnia Fair Play" -  konkurs dla uczniów i nauczycieli na scenariusz dnia promuj±cego ideę kibicowania fair play.

Konkurs "Wychowawca Roku 2012

Tydzień Wolontariatu - tradycyjnie w grudniu szkoła uczestniczyła w Programie. Mięli¶my okazję do zaprezentowania na swoim terenie działań zwi±zanych z wolontariatem.

Dzień Szkoły bez Przemocy - czerwiec 2012 r. ogólnopolskie ¶więto wszystkich tych, którzy nie zgadzaj± się na przemoc i angażuj± się w budowanie szkoły, jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców. To wła¶nie ten dzień kończy działania na rzecz Programu Szkoły bez Przemocy( koordynator M.Szagżdowicz) oraz Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń (koordynator A.Pawłowska).

galeria...

Pierwszy test w życiu trzecioklasistów

22 maja 2012 roku uczniowie z klasy III a i III b przyst±pili do pisania pierwszego w swoim życiu testu. Było to Ogólnopolskie Badanie Umiejętno¶ci Trzecioklasistów OBUT 2012.

Celem pisania testu było sprawdzenie poziomu opanowania wiadomo¶ci i umiejętno¶ci przez trzecioklasistów w danej klasie, w szkole i w całej Polsce.

W czę¶ci polonistycznej poprzez czytanie ze zrozumieniem uczniowie dowiedzieli się więcej o życiu i budowie nietoperzy. Pojawiły się też trudne wyrazy, z którymi kiedy¶ być może już się zetknęli. Na podstawie tekstu odpowiadali na pytania otwarte i zamknięte. Ciekawym a jednocze¶nie niełatwym zadaniem było napisanie listu do wójta gminy w sprawie zamknięcia swojej szkoły. Uczniowie musieli przypomnieć sobie formę pisania listu.

W czę¶ci matematycznej niektóre zadania były bardzo łatwe. Tak twierdzili uczniowie.

Pojawiły się też zadania trudniejsze, z którymi miejmy nadzieję dali sobie radę.

Teraz oczekujemy na wyniki, jak nam poszło na tle klasy, szkoły i całej Polski.

Miejmy nadzieję, że dobrze!!

H. Kaczmarek

galeria...

Kończ±cy się rok szkolny 2011/2012 był rokiem realizacji w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu między innymi Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń.

Komitet honorowy projektu stanowili m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu: Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP, Włodzimierz Cimoszewicz - Senator RP, Przewodnicz±cy Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, Mieczysław Augustyn - Senator RP, Przewodnicz±cy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP , Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwo¶ci RP oraz kuratorzy o¶wiaty.

Celem konkursu było spopularyzowanie w¶ród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela. Tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach i solidaryzmu społecznego. Równocze¶nie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów oraz przeciwdziałaniu patologiom.

Szkoła przystępuj±c do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie oceniane było przez jury punktowo, w skali od "1" do "10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Dodatkowym i koniecznym zadaniem było uczestnictwo przedstawiciela ze szkoły w Studium Prawa Europejskiego oraz zaliczenia 14 egzaminów .

Podsumowaniem i uwieńczeniem projektu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń oraz równolegle trwaj±cego w tym roku szkolnym projektu Szkoła bez Przemocy był Dzień Szkoły bez Przemocy, który odbył się 11.06.2012r., a rozpocz±ł się przemarszem ulicami KaĽmierza . Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz zaproszeni przedstawiciele samorz±du z Gimnazjum w KaĽmierzu nie¶li ze sob± transparenty z hasłami przeciw przemocy oraz w zwi±zku z rozpoczętymi Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej hasłami promuj±cymi ideę bezpiecznego kibicowania i zasad fair play. Następnie wszystkie klasy wykonały powierzone im zadanie zwi±zane z dniem bez przemocy.

Akcentem kończ±cym Dzień Szkoły bez Przemocy było wypuszczenie w powietrze około 90 balonów z helem, które bardzo ucieszyło wszystkie dzieci.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu oraz Dnia Szkoły bez Przemocy dzięki któremu udało nam się uzyskać tytuł Bezpiecznej Szkoły.

Anna Pawłowska

galeria...

Pies tropi±cy w naszej szkole

11 maja 2012r. do Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu przyjechał przewodnik z Komendy Wojewódzkiej z Poznania wraz z psem służbowym. Uczniowie z klas I - III z wielk± niecierpliwo¶ci± oczekiwali czworonożnego przyjaciela. Był nim pies rasy wilczur i wabił się Major.

Celem tej wizyty była prelekcja na temat kontaktów z psem. Pan przewodnik mówiłjak należy zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, jak ochronić twarz i ciało.W czasie prelekcji pies bardzo grzecznie i spokojnie leżał u boku swego pana.Dowiedzieli¶my się, że pies ten miał za zadanie poszukać w lesie zwłok. Zamiast zwłok odnalazł bezdomnego, który przebywał w lesie dziesięć dni. Dostał odznaczenie za wieloletni± służbę w policji. Major ,,przechodzi w przyszłym roku na zasłużon± emeryturę".

Na koniec prelekcji każdy uczeń mógł pogłaskać czworonoga. Wilczur ten był duży,okazały i bardzo nam się podobał.

H. Kaczmarek

galeria...

Dzień dziecka

1 czerwca dla uczniów klasy Ic rozpocz±ł się w szkole od wyprawy do Krainy Rado¶ci, a zakończył na wspólnej zabawie z rodzicami nad stawem przy ulicy Le¶nej. Rodzice przygotowali dla swoich pociech konkursy, upominki kibica i poczęstunek. Z kolei dzieci przeprowadziły rodzicom ,,mini lekcje powtórkow±''. Dotyczyła ona sprawdzenia wiadomo¶ci z zakresu klasy I-III. Najwięcej jednak ¶miechu było podczas rozwi±zywania zagadek typu ,,Zgadnij kim jestem'' i zabaw sprawno¶ciowych ,,Twister''. Rozegrano także mecz ,,dwa ognie'' między rodzicami a dziećmi. Na koniec rodzice otrzymali pami±tkowe dyplomy.
Za pomoc w zorganizowaniu spotkania serdeczne podziękowania kieruję do rodziców, którzy uczestniczyli w spotkaniu i zaangażowali się w przygotowanie Dnia Dziecka.

E.H.

galeria...

Wycieczka nad morze uczniów klas IV-VI

W dniach 29.05 -1.06. 2012 odbyła się czterodniowa wycieczka nad morze, w której brali udział głównie uczniowie klas VIa i Vb, były też dzieci z klas:IVb, VIc, Va . Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: B. Kubiak, I. Gruszka i E. KuĽniak.

Pierwszego dnia spacerowali¶my po Gdańsku uliczkami Głównego Miasta od Bramy Złotej przez ulicę Dług±, Długi Targ do Bramy Zielonej, Długim Pobrzeżem do Żurawia, uliczk± Mariack± do Bazyliki Mariackiej - największej ceglanej, gotyckiej ¶wi±tyni w Europie, zwiedzili¶my jej wnętrze. Zobaczyli¶my Pocztę Gdańsk±, przejechali¶my na Plac Solidarno¶ci, pod Pomnik poległych Stoczniowców ,miejsce, które miało wpływ na zmieniaj±c± się historię Polski i Europy. Z Gdańska popłynęli¶my na Westerplatte Statkiem Pirackim, by zobaczyć teren, na którym bohatersko bronili się żołnierze polscy po ataku Niemców podczas II wojny ¶wiatowej.

Drugi dzień zaczęli¶my od pobytu na interaktywnej wystawie Hewelianum; gdzie każdy mógł wykonać wybrane przez siebie do¶wiadczenia - głównie z fizyki. Potem było zwiedzanie wnętrz Ratusza i Dworu Artusa w Gdańsku. Dalsza trasa w tym dniu to Oliwa - w Katedrze Oliwskiej wysłuchali¶my koncertu na zabytkowych organach z ruchomymi figurkami i przespacerowali¶my się po Parku Oliwskim, w którym znajduj± się rzadkie gatunki drzew. Ostatnim punktem programu była Gdynia. Zobaczyli¶my skwer Ko¶ciuszki, byli¶my w Oceanarium (w akwarium zobaczyć można zarówno zwierzęta morskie pochodz±ce z wód słonych różnych rejonów ¶wiata, jak i słodkowodne z jezior i rzek niemal wszystkich kontynentów) i zwiedzili¶my okręt wojenny Błyskawica. Wieczorem, po kolacji spacer nad morze - zabawy i szukanie muszelek.

Główn± atrakcj± trzeciego dnia był wyjazd na Hel i pobyt w fokarium. W drodze powrotnej odwiedzili¶my Sopot. Spacer po sławnym molo kończył kolejny dzień zwiedzania. Duż± niespodziank± była możliwo¶ć obejrzenia z bliska nowego stadionu w Gdańsku. Po kolacji kolejna niespodzianka - dyskoteka.

Ostatni - czwarty dzień wycieczki to Malbork i zwiedzanie sławnego zamku krzyżackiego. Po obiedzie wyruszyli¶my w drogę do domu. Według uczestników wycieczka była ciekawa i udana, co ucieszyło opiekunów.

B. Kubiak

galeria(foto B.Kubiak)...

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

W dniu 15.03.2012 po raz 19 w Wielkopolsce odbył się Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny Konkurs Kangur Matematyczny. Konkurs ten ma charakter zabawy z matematyk± i stanowi trening logicznego my¶lenia. Młodzież i dzieci ze wszystkich krajów uczestnicz±cych w konkursie otrzymuj± te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ide± konkursu jest zbliżenie dzieci z całego ¶wiata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. W tym roku przyst±piło do niego 60 dzieci od klasy II do klasy VI. Uczestnicy zdobyli 5 wyróżnień:

W klasie III Nowak Dominik i Wójcik Aleksandra, w klasie IV Pacholak Daniel,
w klasie V Gorzelany Szymon, w klasie VI Napierała Anna.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w potyczkach z matematyk±.

K.Matelska

Projekt J U T R O P E R A

Uczniowie naszej szkoły wł±czyli się do projektu J U T R O P E R A. Jest to program edukacyjny dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego realizowany w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Podstawowym założeniem programu jest wł±czenie dzieci, będ±cych na różnych etapach nauczania, w realizację i ¶wiadomy odbiór dzieła muzycznego. Organizatorzy pragn± by dziecięce emocje, które wyzwala słuchanie muzyki, zostały podparte okre¶lon± i niezbędn± wiedz±, co pozwoli naprawdę zrozumieć dzieło operowe. S± przekonani, że m±drze zaplanowana edukacja, oparta na czynnym uczestnictwie dzieci, zaowocuje w przyszło¶ci ich aktywno¶ci± w życiu kulturalnym.

W lutym uczniowie klas VI c i IV b obejrzeli spektakl Cyrulik sewilski - najbardziej znane dzieło Rossiniego. 29 maja odbyła się kolejna wycieczka klas VIc i IV b do Opery w Poznaniu. Tym razem uczniowie naszej szkoły obejrzeli krótkie spektakle przygotowane przez kolegów z innych szkół. Następnie uczniowie mieli niecodzienn± możliwo¶ć poznania Teatru "od kuchni". Dzieci spacerowały teatralnym korytarzami, zwiedziły garderobę (tam zastali solistkę przygotowuj±c± się do wieczornego występu), rekwizytornię, salę w której przygotowuj± się do występów muzycy oraz specjaln± salę do prób baletu. Obejrzeli dokładnie miejsce przeznaczone dla orkiestry, zajrzeli za kulisy, wysłuchali mnóstwa opowie¶ci o życiu i pracy teatru.

Anna He¶

galeria...

KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO - ŁOWIECKIEJ

W dniu 03.06.2012r., w Uzarzewie odbył się Konkurs wiedzy przyrodniczo - łowieckiej organizowany w ramach VIII Otwartego Pikniku My¶liwskiego. Organizatorem był Polski Zwi±zek Łowiecki, Komisja Kultury Łowieckiej Okręgowej Rady PSŁ w Poznaniu.

Szkołę Podstawow± w KaĽmierzu reprezentowało w konkursie troje uczniów przygotowanych przez nauczycielkę przyrody - pani± Monikę Skotnick± - Stróżyk:

Anna Tomaszewska, Weronika Popielska i Jakub Tomaszewski ( wszyscy z klasy VC ).

Wykazali się oni ogromn± wiedz± ( w czę¶ci pisemnej konkursu otrzymali 19,5pkt na 20 możliwych do uzyskania ) i ostatecznie zajęli II miejsce. W nagrodę otrzymali dyplomy, piękny puchar oraz urz±dzenie wielofunkcyjne ( drukarka+skaner+kserokopiarka) dla szkoły.

Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni oraz pełni wrażeń - podczas pikniku zwiedzili Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie w Uzarzewie, uczestniczyli w różnych zabawach, obejrzeli pokaz psów my¶liwskich i sokołów oraz spróbowali pysznej grochówki. Z żalem wyjeżdżali z Uzarzewa, ale z postanowieniem, że wróc± tam przyszłym roku.

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

"Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły"

Szkoła Podstawowa w KaĽmierzu przyst±piła w marcu 2012r. do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pn.: "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły". Będzie on realizowany do 31.10.2012r. Projekt jest realizowany pod Honorowym Patronatem Ministra ¦rodowiska, Ministra Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty.

Jego celem jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie ¶wiadomo¶ci i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu gin±cych gatunków zwierz±t - pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalno¶ci człowieka na ¶wiat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierz±t trzymane w warunkach domowych.
Na stronie internetowej WWF można przeczytać, że: "Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierz±t, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażaj±cych przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel wi±ż±cy się z niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierz±t na ¶wiecie. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierz±t wci±ż ro¶nie, a zwierzęta kupowane s± bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzecz± bardzo ważn± wykształcenie pokolenia ¶wiadomych konsumentów, których wybory będ± miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.
Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem gin±cych gatunków ma więc kluczowe znaczenie w naszych staraniach o ochronę bioróżnorodno¶ci na ¶wiecie. Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych, bez których gin±ce gatunki - a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie maj± szans na przetrwanie."
W ramach projektu, w większo¶ci klas Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu będ± prowadzone zajęcia edukacyjne zwi±zane z ww tematem. Każdy uczeń może również zagrać w ciekaw± grę edukacyjn±, któr± można znaleĽć pod adresem: http://misjaleonkameleon.wwf.pl/

Zwieńczeniem projektu jest konkurs nagradzaj±cy zarówno prace uczniów jak i zaangażowanie szkół oraz nauczycieli.

Monika Skotnicka - Stróżyk

Konkurs plastyczno-literacki To ja w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu!

Kampania Zachowaj TrzeĽwy Umysł

Uczniowie Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu przyst±pili do konkursu To ja.

Od uczestnika konkursu To ja! oczekujemy chwili zastanowienia nad tym, jak postrzega sam siebie. Konkurs daje możliwo¶ć zaprezentowania siebie również od tej strony, której rówie¶nicy i nauczyciele jeszcze nie znaj±. Rezultaty przemy¶leń dotycz±cych tego, kim jeste¶, uczniowie mog± uj±ć w pracy plastycznej lub opisać. Maj± przedstawić to, co dla nich ważne - swoje zalety, zainteresowania, osi±gnięcia czy marzenia.

Prace naszej młodzieży s± interesuj±ce i przemy¶lane.

Koordynator kampanii

M.Szagżdowicz

galeria...

Podziękowanie dla dzieci i rodziców Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu

            Serdecznie dziękuję dzieciom i mieszkańcom KaĽmierza za systematyczny udział w akcji zbierania nakrętek plastikowych w celu pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji Waldka. Szkoła Podstawowa w KaĽmierzu jest szkoł±, która w bież±cym roku zebrała najwięcej nakrętek w powiecie szamotulskim. ¦wiadczy to wspaniale o lokalnej społeczno¶ci i ogromnej otwarto¶ci na potrzeby innych. Wspaniałym gestem jest pocztówka od rodziców Waldka.
Dziękuję za zaangażowanie i pomoc i liczę na kontynuowanie zbiórki. Każda nakrętka to mały krok do szczę¶cia Waldka.

Dyrektor Szkoły
Mariusz Pielucha

galeria...

Bezpieczna szkoła - kontrola Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 29.05.2012r. w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu przeprowadzono gruntown± kontrolę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zwrócono uwagę na szereg istotnych elementów, które s± ważne dla bezpieczeństwa dzieci. Tego rodzaju kontrole daj± możliwo¶ć pełnego zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach jakim s± szkoły, w których uczy się i pracuje liczna grupa ludzi. Kontrola wykazała skuteczno¶ć nadzoru szkolnego nad warunkami nauki i pracy. Pozwala to na bezpieczne prowadzenie zajęć.

Dyrektor Szkoły
Mariusz Pielucha

galeria...

Wycieczka klas I

24 maja 2012 r. dzieci z klas Ia i Ic pojechały do Poznania, aby w Ratuszu wysłuchać legend zwi±zanych ze stolic± naszego województwa i poznać historię niektórych postaci biblijnych. Pod±żaj±c za przewodnikiem mogły zobaczyć z bliska słynne Koziołki, a niektórzy nawet dyskretnie ich dotkn±ć. Spaceruj±c po Starym Rynku podziwiali fontanny, Bamberkę , a w południe ze wszystkimi zebranymi przed Ratuszem odliczali do dwunastu , sprawdzaj±c czy Koziołki się nie pomyliły. Na zakończenie wspięły się na Wzgórze Przemysła , aby zobaczyć jak wygl±da odbudowa zamku .

E.H

galeria...

Mitologiczne podróże klas V.

22 maja klasy V uczestniczyły w nietypowych lekcjach języka polskiego, na których zabawa była poł±czona z nauk±.

Od kilku tygodni uczniowie z zainteresowaniem poznawali greckie mity. Następnie, w mniejszych grupach wykonywali okre¶lone zadania, np. folder na temat wybranego boga, komiks, gra planszowa, plakat oraz krótka scenka zwi±zana z przygodami greckich herosów.

Uczniowie włożyli wiele pracy i wysiłku w przygotowanie poszczególnych prezentacji, stworzyli scenariusze, odpowiednie stroje, dekoracje i podkłady muzyczne. Występ przed kolegami i koleżankami z klasy wzbudził wiele emocji, u niektórych nawet pojawiła się trema. Najważniejsze było jednak to, że widzowie i aktorzy ¶wietnie się bawili, wzbogacaj±c swoj± wiedzę na temat mitów greckich.

Emilia KuĽniak

galeria...

Festiwal Tańca 2012

27 maja 2012 wielk± scen± na boisku  Szkoły Podstawowej zawładn±ł taniec. Kolorowe stroje, widowiskowe układy taneczne, przepiękna pogoda i fantastyczna atmosfera towarzyszyły Festynowi Rodzinnemu DZIECI RODZICOM – RODZICE  DZIECIOM . Najprawdopodobniej przewinęło się w tym dniu przy podstawówce ponad 1000 osób, które niejednokrotnie całymi rodzinami przyszły podziwiać i kibicować ulubionym tancerzom i piłkarzom, którzy od godziny 12.00 rozegrali mecz miedzy firmami Hochland i Kalinowski. Następnie był turniej piłki nożnej między drużynami szkolnymi. Na scenie, na zakończenie turnieju piłkarskiego mogli¶my zobaczyć Biedroneczki, jak zatańczyły do piosenki „ Ko ,Ko Euro spoko”, przypominaj±c o zbliżaj±cym się EURO 2012. Przed Festiwalem Tańca zagrała orkiestra dęta z Solnecznik na Litwie. O 14.00 rozpocz±ł się konkurs taneczny, w którym brało udział 41 zespołów, blisko 500 tancerzy z różnych miejscowo¶ci Wielkopolski: RogoĽna, Międzychodu, Sierakowa, Tarnowa Podgórnego, Chodzieży, W±growca, Uj¶cia, Wronek, Połajewa, Pniew, Opalenicy, Przyborowa, Biezdrowa. Jak powiedział juror Robert Byliński - „Z roku na rok poziom występuj±cych zespołów wzrasta”, co ¶wiadczy o dużej popularno¶ci imprezy, dobrej organizacji i randze Festiwalu. „U Was jest tak wspaniała atmosfera, że chętnie przyjeżdżamy do KaĽmierza.” - powiedziała Wioleta Skowrońska instruktorka z Międzychodu. Większo¶ć zespołów prezentowało taniec nowoczesny, ale również było widowisko taneczne i występ mażoretek, które zachwycały publiczno¶ć wdziękiem, gracj± i strojami. Młodzież na scenie, przy scenie i liczn± publiczno¶ć zagrzewał, jak zwykle niezast±piony Waldemar Hermann.
Tegorocznymi laureatami zostały następuj±ce zespoły taneczne:
Grupa wiekowa klas O – III
I miejsce – Miraż III z Wronek
II miejsce – Iskierki BIS z Biezdrowa
III miejsce – Impuls z Chodzieży
Grupa wiekowa klas IV – VI
I miejsce – Wisienki 2 z Sierakowa
II miejsce - Miraż II z Wronek
III miejsce – Iskierki BIS z Biezdrowa
Grupa wiekowa klas gimnazjalnych
 I miejsce - Wisienki 3 z Sierakowa
II miejsce – Miraż I z Wronek
III miejsce – Iskierki z Biezdrowa

Rada Rodziców uruchomiła stoiska konsumpcyjne z lodami, ciastem, napojami, frytkami i hot dogami. Kuchnia szkolna serwowała spaghetti dla występuj±cych go¶ci. Uczniowie z wychowawcami oraz biblioteka, ¶wietlica i samorz±d uczniowski przygotowali prezentacje fotograficzne najważniejszych wydarzeń klasowych i szkolnych. Nauczyciele malowali dzieciom twarze i obsługiwali stoisko loteryjne. Dzieci mogły brać udział w konkurencjach sportowych. Dużym powodzeniem cieszyły się kule wodne i dmuchany zamek oraz pokazy militariów. Rodzice korzystali ze stoiska kosmetycznego Oriflame.
Mam nadzieję, że prezentowany przez zespoły taniec dostarczył uczestnikom i obserwatorom wielu emocjonalnych wzruszeń zwi±zanych z muzyk± i estetyk± ruchu. Autentyczna rado¶ć płynęła ze sceny i widowni. XII Festiwal Tańca przeszedł do historii. Zapraszam za rok na kolejne festiwalowe spotkanie.
Dziękuję Starostwu Powiatowemu, GOK, Radzie Rodziców, Dyrekcji, wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej i licznym sponsorom.

 

galeria(foto B. Kubiak)...

Kolejny numer ÓwkaPress jest już dostępny w sieci. Zapraszamy do lektury

ówkapress

Certyfikat ZDAMY.PL

Miło mi poinformować, że strona szkolna Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu otrzymała certyfikat "ZDAMY.PL - STRONA PRZYJAZNA MŁODZIEŻY".

KLASA DRUGA C W PIEKARNI FAWOR

15 marca klasa IIc wybrała się na wycieczkę do Fawora, największej piekarni w Poznaniu. Wizytę w piekarni umożliwił nam dziadek naszego kolegi Jędrka, który jest pracownikiem Fawora. Po wej¶ciu do budynku piekarni założyli¶my białe, firmowe koszulki oraz czepki na głowę i udali¶my się na halę produkcyjn±. Tam z bliska ogl±dali¶my, jak z ogromnego pieca "wyjeżdżaj±" bagietki. Mogli¶my się nimi poczęstować, ale były tak gor±ce, że nie można było wzi±ć ich do ręki. Największ± atrakcj± wycieczki była możliwo¶ć samodzielnego wyrobienia sobie dowolnego wypieku z przygotowanego specjalnie dla nas ciasta. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem zabrali się do pracy. Powstały najróżniejsze "formy piekarnicze", które następnie zostały załadowane do pieca. My w tym czasie udali¶my się na dalsze zwiedzanie piekarni. Kiedy nasze wypieki już "doszły", zostały wyjęte z pieca i zapakowane. Na zakończenie wycieczki podziękowali¶my za oprowadzenie nas po piekarni. Wszyscy zgodnie uznali tę wycieczkę za najlepsz±, (jak do tej pory). Mogli¶my dzięki niej zobaczyć, jak wygl±da praca w nowoczesnej piekarni oraz poznać pracę piekarza. Serdecznie dziękujemy paniom Julicie Jędrzejczak i Renacie Augustyn za pomoc w przewiezieniu dzieci, a pani Julicie szczególnie dziękujemy za umożliwienie zorganizowania tej wycieczki.

Aleksandra Napierała

galeria...

SUKCES UCZENNIC SZKOŁY POSTAWOWEJ W KONKURSIE GWAROWYM

27 kwietnia w Domu Kultury "Jubilat" na osiedlu Tysi±clecia w Poznaniu odbył się XXV Jubileuszowy Amatorski Konkurs Gwary Poznańskiej "GODEJCIE PO NASZYMU". Konkurs ten cieszy się duż± popularno¶ci± w Wielkopolsce, a także poza jej granicami. Organizator Konkursu otrzymał Certyfikat nr 106 Znak Towarowy Wielkopolska Jako¶ć przyznany przez Unię Wielkopolan. Celem imprezy jest popularyzacja gwary poznańskiej, jej warto¶ci literackiej i artystycznej, zachowanie tradycji i zachęcenie do posługiwania się gwar± w życiu codziennym. Patronat nad konkursem objęli: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych", Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury, Dom Kultury "Jubilat" oraz Urz±d Miasta Poznania. Do udziału w tegorocznym, jubileuszowym Konkursie zaproszeni zostali laureaci poprzednich edycji. Występy oceniali jurorzy: Juliusz Kubel, Waldemar Kurowski i Lech Konopiński. Cał± imprezę poprowadził Jacek Hałasik, redaktor "Radia Merkury". Nasz± szkołę reprezentowały Zosia Fr±ckowiak i Ania Napierała, które zaprezentowały tekst pt. "O naszyj lani" napisany przez Aleksandrę Napierałę. Po prezentacjach odbył się koncert gwiazdy wieczoru, aktorki Krystyny Sienkiewicz, a po nim ogłoszono niecierpliwie oczekiwany werdykt jurorów. W tegorocznym konkursie wyróżniono tylko dwa występy: przyznano nagrodę główn± oraz wyróżnienie, które trafiło do Ani i Zosi! Była to dla nas ogromna rado¶ć, zwłaszcza że przegrały¶my tylko z paniami, które na co dzień posługuj± się gwar±. Dziewczynki otrzymały pami±tkowe dyplomy i nagrody. Dodatkowym wyróżnieniem były dla na słowa pana Lecha Konopińskiego, który z podziwem i uznaniem wyraził się o występie naszych uczennic i ofiarował ksi±żkę swojego autorstwa wraz z dedykacj±. Miło nam było również słyszeć komentarze ze strony publiczno¶ci: "Te dziewczyny były najlepsze, to one powinny zaj±ć pierwsze miejsce." Gratulujemy młodym wykonawczyniom tak poważnego sukcesu na poznańskiej scenie.

Aleksandra Napierała

galeria...

Wycieczka klas Vc, VIb, VIc

Kotlina Kłodzka, Skalne Miasto

W maju odbyła się trzydniowa wycieczka do Kotliny Kłodzkiej oraz Skalnego Miasta w Czechach.

Uczniowie spali w Zieleńcu- pięknej, malowniczej miejscowo¶ci górskiej znanej z unikalnego klimatu oraz tras narciarskich.

W pierwszym dniu wycieczki uczniowie obejrzeli krzyw± wieżę w Z±bkowicach ¦l±skich, zwiedzili urokliwy park zdrojowy w Kudowie Zdroju, zobaczyli ruchom± szopkę w Pstr±żnej oraz kaplicę czaszek w Czermnej.

Cały następny dzień spędzili w Czechach, w Skalnym Mie¶cie.

W ostatnim dniu wycieczki zwiedzali Błędne Skały oraz piękn± bazylikę w Wambierzycach. Po obiedzie mieli okazje przespacerować się po niezwykłym, ¶redniowiecznym gotyckim, mo¶cie ¦więtego Jana nad rzek± Młynówk± i pięknym rynku w stolicy kotliny - Kłodzku

Mimo napiętego harmonogramu nie zabrakło również czasu na wieczorn± dyskotekę i ognisko z kiełbaskami.

Pełni niezapomnianych wrażeń, szczę¶liwi i bardzo zmęczeni wrócili do domów żałuj±c ze wycieczka nie trwała dłużej .

Anna He¶

galeria...

Zbiórka odzieży

Dnia 27.04.2012 odbyła się w naszej szkole zbiórka odzieży. Akcję przeprowadziła Fundacja Dzieci dla Ziemi. W klasach I-VI zebrano 1142,50 kg odzieży - pieni±dze przekazano na Radę Rodziców. Największ± ilo¶ć, bo 156,05 zebrała klasa III b i to ona otrzymała nagrodę pieniężn±.

Anna Pawłowska

galeria...

Biedroneczki w Uj¶ciu.


Zespół taneczny Biedroneczki kolejny już raz w Uj¶ciu uczestniczył w Międzynarodowym Dniu Tańca, który przypada 25 kwietnia. Jest to przegl±d zespołów tanecznych z województwa wielkopolskiego. Jako zaprzyjaĽniona gmina jeste¶my co roku zapraszani na ten przegl±d. Najpierw kolorowym pochodem wszystkie, uczestnicz±ce zespoły, id± ulicami miasta, skanduj±c nazwy zespołów i wracaj± do sali Domu Kultury, gdzie odbywaj± się pokazy taneczne. Biedroneczki zaprezentowały się w dwóch tańcach. Co roku 
dziewczynki wracaj± z Uj¶cia zadowolone ze swojego występu, przywoż±c pami±tkow± statuetkę. Na zespoły taneczne z Uj¶cia czekamy u nas w KaĽmierzu na XII Festiwalu tańca, który odbędzie się 27 maja 2012 r.

Zdzisława ¦mieszek

galeria...

AQUARIUS CZYLI WODNIK

11 maja 2012r. klasy III a i I b wraz z opiekunami udały się do Multikina do Poznania na tajemnicz± wyprawę w gł±b oceanu pt ,,Aquarius". Szklane Oko, do¶wiadczony kapitan łodzi podwodnych kompletuje załogę do pionierskiej wyprawy na dno oceanu. Na pokład batyskafu ,, Aquarius" zabiera młod±, atrakcyjn± Doktor Helenę Błysk, znawczynię morskiej flory i fauny, zafascynowan± legend± o mitycznej Atlantydzie oraz odważnego i pewnego siebie Franka De Best, ¶wietnego nurka marz±cego o pobiciu rekordu w głęboko¶ci zanurzenia.

Wspólnie wyruszaj± na wyprawę badawcz± maj±c± wykonać obserwacje dotycz±ce wpływu zanieczyszczenia ¶rodowiska na wszelkie formy życia kryj±ce się w otchłaniach oceanicznych. Podczas osi±gania kolejnych poziomów zanurzenia przytrafiaj± im się coraz to dziwniejsze przygody.

,,Aquarius" to zabawnie przedstawiona, interaktywna opowie¶ć czerpi±ca z legendy o Atlantydzie, podmorskich opowie¶ci i pirackich przygód. Posiada istotne walory edukacyjne i ekologiczne.

Nasi mali widzowie mogli zobaczyć odmienno¶ć ¶wiata głębin, a także zagrożenia wynikaj±ce ze złego wpływu działalno¶ci człowieka.

Dzieciom bardzo podobały się efekty scenograficzne, które pozwalały stworzyć nietypow± dla ¶wiata sceny, atrakcyjn± iluzję podwodnych przestrzeni. My¶lę, że tę opowie¶ć uczniowie długo będ± pamiętać.

H. Kaczmarek

 

Apel z okazji 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

28 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu odbył się uroczysty apel po¶węcony 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uczniowie klasy V a przedstawili atmosferę i tło historyczne tego wydarzenia. Oprócz realistycznych scenek pojawiły się też patriotyczne wiersze i piosenki. Uczniowie minut± ciszy uczcili pamięć polskich oficerów i policjantów zamordowanych w kwietniu 1940 roku przez Rosjan.

galeria...

¦więta majowe

10 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu odbył się uroczysty apel z okazji 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 67. rocznicy zakończenia II wojny ¶wiatowej. W pierwszej cze¶ci uroczysto¶ci ukazano trudn± sytuację Rzeczpospolitej w XVIII wieku oraz przedstawiono próby ratowania ojczyzny poprzez uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji. W roli aktorów wyst±pili uczniowie klasy Va, którym udało się poł±czyć podniosło¶ć obchodów tej rocznicy z przystępnym przekazaniem wiedzy.

Druga czę¶c apelu po¶więcona była II wojnie ¶wiatowej.

W przedstawieniu wykorzystano bardzo wyraziste fragmenty nagrań archiwalnych przedstawiaj±ce napad wojsk niemieckich i radzieckich na Polskę we wrze¶niu 1939 roku. Uczniowie w skupieniu obejrzeli sceny ukazuj±ce rzeczywisto¶ć czasów II wojny ¶wiatowej. Patriotyczne wiersze i piosenki u¶wietniły uroczysto¶ć.

Wyprawa do bytyńskiego lasu

10 maja 2012 roku uczniowie klasy V c odwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej znajduj±ce się w bytyńskim lesie. Na miejscu zbrodni dzieci poznały okoliczno¶ci tajnej egzekucji 72 Polaków zamordowanych jesieni± 1939 roku przez hitlerowców. Uczniowie w wielkim skupieniu zapalili znicz, a minut± ciszy oddali hołd pomordowanym.

M. Łyskanowska

galeria...

galeria(foto B.Kubiak)...

SZKOLNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO - ŁOWIECKIEJ

W dniu 10 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Łowieckiej. Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia zwi±zane z ekologi±, zasobami przyrodniczymi i ich ochron±, łowiectwem, procesami przyrodniczymi itp. Wszyscy uczestnicy wykazali się duż± wiedz±.

I miejsce zajęła Anna Tomaszewska z klasy VC, II miejsce zaj±ł Jakub Tomaszewski z klasy VC, a III miejsce Stanisław Paluszak z klasy VB.

Serdecznie gratulujemy !

Wyżej wymienieni uczniowie będ± reprezentować nasz± szkołę w Konkursie wiedzy przyrodniczo - łowieckiej organizowanym przez Polski Zwi±zek Łowiecki w ramach VII Otwartego Pikniku My¶liwskiego. Odbędzie się on 3 czerwca 2012 roku w Muzeum Przyrodniczo - Łowieckim w Uzarzewie.

Trzymajmy za nich kciuki !

Monika Skotnicka - Stróżyk

"MOJA ZIEMIA - MÓJ DOM! "

Pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu obchodzili 25 kwietnia 2012r. "Dzień Ziemi". Tradycyjnie już w tym dniu podsumowujemy całoroczne działania ekologiczne w naszej szkole, a przede wszystkim zbiórkę surowców wtórnych. W bież±cym roku szkolnym zebrano 98 kg aluminiowych puszek, 201 kg baterii, 362 telefony komórkowe. Poza tym zbieramy również makulaturę oraz plastikowe nakrętki. W zbiórce surowców wtórnych w klasach I-III wyróżniono 72 uczniów, natomiast w klasach IV-VI - 37 uczniów. Dzieci otrzymały nagrody w postaci ksi±żek, które m.in. ufundował Urz±d Gminy w KaĽmierzu (za co dziękujemy).

W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy brała udział w ogólnopolskiej akcji "Ekoszkoły", polegaj±cej na zbiórce zużytych telefonów komórkowych. W ci±gu trzech miesięcy zebrali¶my 362 telefony, a za zdobyte punkty szkoła wzbogaciła się o odtwarzacz DVD oraz sprzęt sportowy. Warto zaznaczyć, iż w rankingu ogólnopolskim w kategorii "Suma telefonów zebranych przez szkołę we wszystkich akcjach w roku bież±cym" nasza szkoła znalazła się na pierwszym miejscu, a w kategorii "Ilo¶ć telefonów zebranych w bież±cej akcji w przeliczeniu na jednego ucznia" - na szóstym miejscu (zał±cznik). Najwięcej telefonów zebrała klasa Vb (do tej klasy trafił odtwarzacz DVD), natomiast w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zaj±ł uczeń klasy IVc - Maciej Zięba, który zebrał aż 27 telefonów (zał±cznik). Od wrze¶nia 2012r. ponownie rusza akcja zbiórki telefonów komórkowych.

SP KaĽmierz od kilkunastu lat podejmuje różnorodne działania ekologiczne, nie tylko w zakresie segregacji odpadów. St±d też zdecydowali¶my się wzi±ć udział w ogólnopolskim konkursie "Eko-Junior", polegaj±cym na przygotowaniu fotorelacji z prowadzonych działań ekologicznych. Na 100 szkół w Polsce bior±cych udział w konkursie, nasza szkoła znalazła się w gronie 10 laureatów, za co otrzymali¶my certyfikat(zał±cznik) oraz wielofunkcyjne urz±dzenie drukarskie. Mamy nadzieję, iż prowadzona w szkole edukacja ekologiczna zaowocuje w przyszło¶ci -zgodnie ze znanym powiedzeniem: "Czym skorupka za młodu.".

Grażyna Kubacka

PODSUMOWANIE AKCJI "EKOSZKOŁY" - ZBIÓRKA ZUŻYTYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KA¬MIERZU


Akcja trwała od 5.12.2011r. do 3.02.2012r. Zebrano 362 telefony.

I miejsce - klasa V b - 33 telefony

II miejsce - klasa IV c - 32 telefony

III miejsce - klasa V c - 20 telefonów

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

ILO¦Ć TELEFONÓW

Maciej Zięba

IV c

27

Bartosz Wawro

V c

11

Michał Osiński

I b

7

Oskar Klem

II a

6

Paulina Surdyk

V b

5

Kosma Cieliczko

III a

5

Weronika Winiecka

IV b

5

Katarzyna Szymańska

V b

5

Dominika Grabarczyk

I c

4

Julia Szagżdowicz

IV a

4

Julia Stasik

IV a

4

Adam Najderek

IV b

4

Patryk Bodzioch

VI c

4

galeria...

II MIEJSCE W WIELKOPOLSKIM TURNIEJU ORILKA 2012 W PIŁCE NOŻNEJ - ELIMINACJE POWIATU SZAMOTULSKIEGO

26.04.2012r. reprezentacja Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu złożona z uczniów klas V - VI wzięła udział w eliminacjach powiatu w Wielkopolskim Turnieju Orlika 2012. Turniej odbył się na Orliku w Szamotułach. Wzięły w nim udział cztery zespoły: UKS Trójka Szamotuły, SP nr 1 Szamotuły, ZS Gaj Mały i SP KaĽmierz. Grano systemem "każdy z każdym". Prawo udziału w turnieju finałowym wywalczyły dwie najlepsze drużyny turnieju.


SP nr 1 Szamotuły - ZS Gaj Mały

1-1

UKS Trójka Szamotuły - SP KaĽmierz

1-0

SP nr 1 Szamotuły - UKS Trójka Szamotuły

0-0

SP KaĽmierz - ZS Gaj Mały

1-1

UKS Trójka Szamotuły - ZS Gaj Mały

5-0

SP nr 1 Szamotuły - SP KaĽmierz

0-2

Klasyfikacja końcowa:

1

UKS Trójka Szamotuły

7 pkt.

2

SP KaĽmierz

4 pkt.

3

SP nr 1 Szamotuły

2 pkt.

4

ZS Gaj Mały

2 pkt.

Awans do turnieju finałowego powiatu w Wielkopolskim Turnieju Orlika 2012 wywalczyli następuj±cy zawodnicy: Gawendowicz Patryk, Walkowiak Mateusz, Kaczmarek Dominik, Maćkowiak Jan. Troszczyński Norbert, Pasternak Jakub, Hamrol Jędrzej, Fr±ckowiak Kamil, Kraszewski Filip, Zaj±c Paweł, Barański Adrian, Nowak Michał.

Turniej finałowy na szczeblu powiatowym odbędzie się już 16.05.2012r. również na Orliku w Szamotułach. Trzymajmy kciuki za nasz± drużynę !!!

galeria...

Mali ogrodnicy

Dnia 8 maja dzieci z klasy II b zabawę w ogrodnika potraktowali bardzo poważnie.Posadzili do doniczek 32 pelargonie. Zadbali o odpowiedni± ziemię, prawidłowe ułożenie korzeni i obfite podlanie. Teraz te piękne kwiaty s± ozdob± naszej klasy. Dyżurni zadbaj±, aby były systematycznie podlewane. Dziękujemy Pani Wandzie Kalinowskiej za zakup kwiatów, ziemi i odżywki.

Dorota Ossowska

galeria...

III MIEJSCE W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

MAŁA PIŁKARSKA KADRA CZEKA”


W dniu 18.04.2012r. reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu klas od IV do VI w składzie: Gawendowicz Patryk, Walkowiak Mateusz, Kaczmarek Dominik, Maćkowiak Jan, Troszczyński Norbert, Pasternak Jakub, Hamrol Jędrzej, Ziemniewski Bartosz, Sękowski Jakub, Wichura Jan, Hajdasz Jakub, Hajdasz Mikołaj, Fršckowiak Kamil, Kraszewski Filip, Zajšc Paweł, Barański Adrian wzięła udział na obiekcie Orlik w Szamotułach w turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. W rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy.

Grupa I:

Grupa II:

SP Kaźmierz

SP Ostroróg

ZS Gaj Mały

UKS Trójka Szamotuły

SP Wronki

SP Grzebienisko

Po zwycięstwach 3:0 z ZS Gaj Mały i 4:0 SP Wronki nasi piłkarze zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie. W 1 finału zmierzyli się z drugš drużynš z grupy drugiej w tym przypadku UKS Trójka Szamotuły. Niestety w tym momencie turnieju przytrafił się im najsłabszy mecz i ulegli rówieśnikom z Szamotuł 0:3. W małym finale pocieszenia w meczu o trzecie miejsce drużyna SP Kaźmierz pokonała SP Ostroróg 2:0 i wróciła z pucharem.

galeria...


Dzieci w Karkonoszach

W dniach od 25 kwietnia do 27 kwietnia uczniowie czwartych klas spędzali czas na wycieczce szkolnej do Karpacza. Pod opiekš wychowawców p. K. Matelskiej, p.M. Szagżdowicz oraz p. M. Szudrzyńskiej młodzież zobaczyła wodospad Szklarka oraz wodospad Kamieńczyk. Drugiego dnia wspinaliśmy się..doszliśmy do Strzechy Akademickiej. Był to duży sukces a zarazem radość dla dzieci. Trzeciego dnia zdobyliśmy górę Chojnik i zamek , w której straszy Kunegunda.

Nad całym przebiegiem wycieczki czuwał przewodnik p. Bartek Świergiel, który przez cały ten czas opowiadał ciekawe i interesujšce wiadomości. Na końcu przygotował quiz dla dzieci ze słodkimi nagrodami.

Dzieci oprócz zdobytej tam wiedzy, przywiozły ze sobš dużo pamištek i niezapomniane chwile, pełne radości i szczęścia.

M.Szagżdowicz

galeria...

Szkolny konkurs ortograficzny "Mistrz ortografii".

Szkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" odbył się na przełomie marca i kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w KaĽmierzu. Do konkursu przyst±pili uczniowie z klas II i III. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami, w których wykazali się znajomo¶ci± zasad pisowni polskiej oraz umiejętno¶ci± poprawnego pisania trudnych wyrazów.

Główne cele konkursu to: wzmacnianie motywacji uczenia się w zakresie poprawnej pisowni, kształtowanie umiejętno¶ci i nawyku poprawno¶ci ortograficznej w zakresie opracowanego słownictwa i poznanych zasad.

Tytuły MISTRZÓW ORTOGRAFII zdobyli ci, dla których pisownia wyrazów z trudno¶ciami ortograficznymi jest po prostu przyjemno¶ci±. A oto zwycięzcy wyłonieni podczas konkursu:


Klasy III

 • I miejsce - Mateusz Stróżyk kl. IIIb

 • II miejsce - Jolanta Góralczyk kl. IIIa

 • III miejsce - Anna Pacholak kl.IIIb


Klasy II

 • I miejsce - Oskar Sieczkarek kl. IIc

 • II miejsce - Roksana Kaczmarek kl. IIa

 • III miejsce - Eryk Kredens kl. IIa

 • III miejsce - Monika Tomiak kl. IIc

Laureaci otrzymali pami±tkowe dyplomy oraz ksi±żki ufundowane przez Radę Rodziców.

Konkurs Ortograficzny przydatny był szczególnie uczniom klas III, bowiem w maju bież±cego roku zostan± oni poddani ogólnopolskiemu sprawdzeniu sprawdzianem przygotowanym przez Centraln± Komisję Egzaminacyjn± w Warszawie. Życzymy im połamania piór.


Hanna Kaczmarek

galeria...

Bardzo dobry wynik Filipa Kraszewskiego!

W sobotę 21 kwietnia odbyły się w Żerkowie koło Jarocina indywidualne mistrzostwa województwa Wielkopolskiego w biegach na przełaj, na których uczeń klasy 5b SP Kaźmierz Filip Kraszewski zajšł najlepsze od wielu lat 12 miejsce w gronie ponad 140 zawodników. Oprócz Filipa w zawodach wzięła udział uczennica klasy 6a Klaudia Kaczmarek. Pogoda w Żerkowie dopisała, choć w drodze na zawody towarzyszył nam rzęsisty deszcz.

Opiekun UKS Zbigniew Filipiak.

galeria...

GŁĘBOKIE TREŚCI USZLACHETNIAJĄ CZŁOWIEKA.

Dnia 15 kwietnia 2012 r. w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Dšbrowskiej w Kaźmierzu odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Jana Pawła II oraz utworów Jemu Poświęconych.

Hasło konkursu "Pozostańcie wierni temu dziedzictwu", które przyświeca temu konkursowi, wzywa nas do realizacji przesłania, jakie stawia nam Ojciec Święty Jan Paweł II
w swoich homiliach i utworach poetyckich.

Nad konkursem patronat objęli:

 • Starosta Powiatu Szamotulskiego - p. Paweł Kowzan,

 • Wicedziekan Dziekanatu Szamotulskiego- ks. Andrzej Grabański,

 • Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaźmierzu -
  ks. Krzysztof Musiał.

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Dšbrowskiej w Kaźmierz - p. Mariusz Pielucha

Cele poświęcajšce temu konkursowi to:

 • szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o poezji i prozie Ojca Świętego Jana Pawła II,

 • popularyzacja utworów Tego Dostojnego Autora oraz utworów Jemu poświęconych,

 • udział w dziedzictwie przekazany przez Proboszcza świata,

 • możliwość prezentacji wybranych utworów przez uczniów,

 • rozwijanie swych talentów,

 • realizacja przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II

Do Konkursu zgłosiło swój udział 33 uczestników, którzy reprezentowali 20 szkół.

W grupie wiekowej klas I - III - 13 uczniów

IV - VI - 13 uczniów

w grupie gimnazjum - 6 uczniów

Komisja w składzie:

 • p. Justyna Szychowiak - nauczyciel, konsultant ODN w Poznaniu ds. religii i przedmiotów artystycznych

 • dr Gabriela Dziamska-Lenart - wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu,

 • dr Katarzyna Zagórska - Instytut Filologii Polskiej

 • p. Estera Madej - Redaktor Radia Emaus na UAM Poznań

oceniała umiejętności wykonawców.

Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników, Komisja rozpoczęła obrady. W tym czasie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany
w szkolnej świetlicy.

Koniec pracy Komisji oznajmił historyczny dzwon szkoły. Wówczas zaproszeni goście wraz
z wszystkimi zgromadzonymi powrócili na salę.

Komisja ogłosiła laureatów konkursu:

W grupie wiekowej klas I-III:

 1. Kornelia Bożyczko SP Przyborowo

 2. Kinga Kufel SP Duszniki

 3. Wiktoria Hojan SP nr 1 Wronki

Wyróżnienie: Natalia Szablewska SP nr Wronki

W grupie wiekowej kl. IV - VI:

 1. Oliwia Kškol SP nr 4 Oborniki

 2. Adrianna Stanisławiak SP Przyborowo

 3. Anna Napierała SP Kaźmierz

Wyróżnienie: Dawid Niechciałowski SP nr 3 Szamotuły

W gimnazjum

 1. Weronika Wolna Gim. Kaźmierz

 2. Grzegorz Śniegulski Gim. Nr 1 Szamotuły

 3. Sandra Bškowska Placówka Opiekuńczo - wychowawcza SYCHEM

Uczestnicy przy wejściu na scenę otrzymali obrazek przedstawiajšcy kościół w Kaźmierzu oraz ksišżkę. Upominki wręczyła koleżanka z klasy V - Dominika Augustyn. Ponadto recytatorzy otrzymali pamištkowe dyplomy i piękne ksišżki. Osoby, które zajęły czołowe miejsce i wyróżnienia, otrzymały specjalne dyplomy i cenne nagrody ksišżkowe. W oczekiwaniu na wyniki konkursu wystšpili Stanisław Paluszak oraz Patryk Gawendowicz prezentujšc swoje występy artystyczne.

Serdeczne podziękowania składam osobom i firmom dzięki którym mogliśmy obdarować dzieci cennymi nagrodami ksišżkowymi oraz słodkim poczęstunkiem.

Dziękuję:

 • Dyrekcji Zakładu Gazownictwa GEN GAZ z Tarnowa Podgórnego,

 • Właścicielom Firmy Grassland Farms w Kaźmierzu,

 • Właścicielom sklepu Chata Polska,

 • Dyrekcji Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu,

 • Właścicielom Sklepu Ogrodniczo - Przemysłowego w Kaźmierzu -
  Janinie i Zbigniewowi Smolarek,

 • Zarzšdowi firmy ImerCon ze Swadzimia,

 • Właścicielce miejscowej księgarni p. Małgorzacie Chudzichowskiej,

 • Właścicielce Piekarni w Tarnowie Podgórnym -p. Zofii Zander,

 • Zarzšdowi firmy Sauressing,

 • Właścicielom Gospodarstwa Rolnego Agro - Duet z Chlewisk,

 • Właścicielom firmy betoniarskiej - p. Piotrowi Nowickiemu

 • Właścicielom sklepu COMPLEX - Państwu Wiesławie i Krzysztofowi Ossowskim,

 • Właścicielowi firmy WAL - MAR Trucks,

 • Państwu Kindze i Grzegorzowi Majka,

 • Cukierni Rodzinnej z Kaźmierza

 • Osobom, które pozostały anonimowe, a podzieliły się swoimi dobrami na konkurs.

Pragnę poinformować, że w dniu 25.04.2012r. odprawiona będzie msza Święta w intencji wszystkich darczyńców - tych co ofiarowali swojš pracę, wkład finansowy, materialny, uczestników konkursu i ich opiekunów.

W tym roku konkurs odbywał się w Święto Miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł II był goršcym czcicielem Bożego Miłosierdzia, które w jego nauczaniu było jednš z przewodnich myśli. V-ce dziekan ks. A. Grabański wyraził uznanie dla młodych recytatorów. Zachęcił rodziców, aby gromadzili i eksponowali w mieszkaniach sukcesy swoich dzieci. W przyszłości, kiedy dla dzieci mogš nadejść trudne chwile, będš one przypominały mu o jego osišgnięciach i przyczyniš się do podniesienia jego samooceny.

Komisja oceniajšca zauważyła wysoki poziom przygotowania uczestników.

Pozostaje nam życzyć, aby te głębokie treści zawarte w twórczości Ojca Świętego Jana Pawła II oraz innych utworach jemu poświeconych uszlachetniały myśli, serca wszystkich obecnych na tym spotkaniu i zakorzeniły się na stałe w człowieku. Oby ziarno rzucone przez Niego w ludzkie serca wydało obfity plon w naszym dšżeniu do świętości, a droga do świętości jest drogš codzienności.

Konkurs prowadziła Zosia Fršckowiak, a nad całościš czuwała p. Alicja Szopa i Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Mariusz Pielucha.


Opracowała: Alicja Szopa

galeria...

Plac zabaw NIVEA - ukończony !!!

Od dnia przywiezienia placu trwały intensywne działania majšce na celu dokonanie zestawienia konstrukcji placu. Już po 4 dniach plac stał się rzeczywistościš. Aby oddać go do pełnej eksploatacji wymagana była kontrola poprawności wykonania zgodnie z parametrami zestawów. Nad wykonaniem czuwał przedstawiciel firm Inter-FLORA Sp. z o.o. oraz TUV Rheiland Polska Sp. z o.o.. Dzieci z utęsknieniem oczekiwały udostępnienia placu lecz wymagał on czasu na utwardzenie podłoża i ustabilizowania konstrukcji.

W dniu 17. 04. 2012r. Ksišdz Proboszcz Krzysztof Musiał w obecności dzieci z klas młodszych dokonał poświęcenia placu zabaw.

Pierwsze grupy dzieci (klasy I) "przetestowały" wykonanie konstrukcji. Szczególnš uwagę zwrócono na huśtawki, które podczas zabaw wymagajš specjalnego nadzoru (przebiegajšce dzieci narażone sš na uderzenie przez korzystajšcych z huśtawki).

W najbliższym czasie kolejne grupy wiekowe podczas przerw, będš dalej testować konstrukcję placu. W środę 18. 04. 2012r.o godz. 1000 nastšpi otwarcie placu przez przedstawicieli organu prowadzšcego, rodziców i dzieci.

galeria...

Wyjazd profilaktyczny do Rogoźna

W dniach od 2 do 4 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu uczestniczyli w turnusie profilaktycznym organizowanym przez Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie.

Pod opiekš p. Małgorzaty Szagżdowicz oraz p. Joanny Pawłowskiej, od poniedziałku do środy młodzież brała udział w różnorodnych, ciekawych zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzieci zdobyły wiedzę jak walczyć z nałogami , jakie szkody dla organizmu wyrzšdza palenie papierosów, picie alkoholu. Młodzież uczęszczała również na zajęcia poświęcone rozwijaniu umiejętności życiowych tzn. : jak być asertywnym, jak radzić sobie ze stresem, jak wzmacniać poczucie własnej wartości.

Wśród zajęć znalazły się także warsztaty plastyczne, które dały dzieciom mnóstwo satysfakcji. Dzieci poznały na tych spotkaniach technikę decoupage. Nie zabrakło zajęć bardzo potrzebnych , a mianowicie savoir-vivre.

Uczniowie integrowali się też w czasie zabaw np. : podczas gry w piłkarzyki, tenisa stołowego bšdź rozgrywajšc pojedynki w bilarda.

Przez te trzy dni młodzież uczyła się jak wyrażać swoje emocje i uczucia.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z pobytu w centrum. Dzieci stwierdziły, że chciałyby jeszcze nieraz tutaj wrócić.

Małgorzata Szagżdowicz

galeria...

JUŻ DOJECHAŁ - PLAC NIVEA


W dniu 10 kwietnia 2012 firma usługowa RUMCYK p. Romana Goraja przeprowadziła prace porzšdkowe i wyrównujšce teren przed Szkołš Podstawowš Kaźmierzu - w miejscu usytuowania placu Nivea.

O godz. 13.00 Firma Uni - Flora rozpoczęła prace konstrukcyjne zestawów zabawowych i sportowych. Można zauważyć wielość elementów, estetykę, kolorystykę konstrukcji. Pierwsze elementy mocowane sš na wylewce betonowej. Wymagajš w pierwszym okresie szczególnej ostrożności (naruszenie może spowodować chwiejność konstrukcji).

Zwracam się z prośbš do mieszkańców gminy, którzy wraz z dziećmi będš zwiedzali teren budowy o wstrzymanie zapędów dzieci do czasu stwardnienia wylewek mocujšcych. Naruszenie konstrukcji będzie wymagało kolejnych prac remontowych i przesunięcia czasu rozpoczęcia korzystania z obiektu.

Zgodnie z informacjš przedstawiciela firmy plac zostanie wykonany w okresie 4 dni. Liczę, że nic nie zakłóci określonego terminu zakończenia prac.

galeria...

Plac NIVEA - miłe zaskoczenie

Wczoraj informowaliśmy Państwa o podpisaniu protokołu przekazania placu, a dziś 3 kwietnia 2012r. Firma Usługowa "RUMCYK" Roman Goraj rozpoczęła pracę w zakresie zarysu geodezyjnego. To dobry znak dajšcy nadzieję, że niebawem ujrzymy konstrukcję placu zabaw.

galeria...

Ogólnopolski sprawdzian kompetencji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

W dniu 3 kwietnia 2012r. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu przystšpili do sprawdzianu kompetencji podsumowujšcego I etap edukacji. W tym roku szczególny nacisk położono na wnioski wynikajšce z analiz sprawdzianu próbnego w klasie pištej i dwóch sprawdzianów próbnych w klasie szóstej. Szczególnie doskonalono formy wypowiedzi pisemnej i sposób analizowania zadań matematycznych, tym samym wzmocniono poczucie wiary we własne siły i możliwości.

W bieżšcym roku dużym wsparciem okazały się spotkania zespołu do spraw programu naprawczego i sprawdzianu kompetencji z rodzicami. Dobre relacje z rodzicami pozwoliły wzmocnić motywację uczniów. Możemy sšdzić, że uczniowie coraz bardziej poważnie podchodzš do takich form sprawdzania wiedzy. Teraz czekamy na wyniki z nadziejš, że uczniowie podołali wyzwaniu.

galeria...

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu informuje - rusza budowa placu NIVEA


W dniu 2 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy INTER - FLORA Sp. z o.o. p. Dariuszem Łukojko nadzorujšcym wykonanie placu zabaw. W tym dniu podpisany został protokół przekazania terenu i placu budowy ww. firmie oraz ustalono zakres wykonania prac budowlanych. Zgodnie z przekazanymi przez firmę informacjami pierwsze prace zwišzane z wykopem rozpocznš się w pierwszych tygodniach kwietnia natomiast montaż stanowisk zakończy się do końca bieżšcego miesišca.

Teraz czekamy na realizację podjętych zobowišzań.

galeria...

Spotkanie z ornitologiem.

Nareszcie wiosna. Obserwujemy zmiany zachodzšce w przyrodzie. Wsłuchujemy się w wesołe trele ptaków, podglšdamy ich zachowanie, z niecierpliwościš oczekujemy przylotu "naszego" bociana,na którego czeka gniazdo przy szkole. Pani Zuzanna Rosin, ornitolog pracujšca na UAM w Poznaniu, na spotkaniu z klasami I - III poszerzyła wiedzę o życiu i wędrówkach ptaków.Zapoznała z pracš ornitologa, pokazała sprzęt jakim posługuje się w swojej pracy,opowiadała o obršczkowaniu ptaków. Dzieci mogły obejrzeć 
obršczki, jakie zakłada się różnym gatunkom ptaków, rozpoznawały śpiewy ptaków, brały udział w krótkim quizie. Na koniec było dużo pytań do pani Zuzanny. Dzieci niepokojš się o bocianie gniazdo znajdujšce się na kominie przy szkole, które z roku na rok coraz bardziej się przechyla i może spaść, wtedy gdy będš w gnieździe bocianištka. Obiecała pani ornitolog, że zgłosi sprawę w Salamandrze. Może nasi strażacy podjęli by się naprawy gniazda?

Z.Śmieszek

galeria...

Małe pasje pierwszoklasistów

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły Filip Heś i Mikołaj Demianiuk z klasy I a pokazali, że już sześciolatki majš swoje małe pasje.

Obaj chłopcy uczęszczajš na zajęcia do szamotulskiej szkółki Karate, gdzie poznajš i doskonalš tajniki japońskiej sztuki walki i samoobrony. Filip odniósł już swoje pierwsze zwycięstwo, zdobywajšc srebrny medal na zawodach w Murowanej Goślinie.

Na lekcji wychowania fizycznego chłopcy zaprezentowali się swoim kolegom w oryginalnym stroju i pokazali podstawowe pozycje.

Danuta Pielucha

galeria...

Z wizytš w Urzędzie Gminy

Klasy drugie, w zwišzku z tematem " Moja miejscowość bez barier", miały spotkanie w sali konferencyjnej z Sekretarzem Gminy Karolem Hartwichem. Dzieci zasypały sekretarza pytaniami dotyczšcymi dostępności osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej.Jak się okazuje nasza gmina nie jest miejscowościš bez barier. Większość budynków jest już stara i nie ma w nich podjazdów ani WC przystosowanych dla niepełnosprawnych, sš one tylko w nowszych obiektach: Gimnazjum, Urzędzie  Pocztowym, Ośrodku Zdrowia i niektórych sklepach. Dzieci zapytały również o zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy naszej Podstawówki.Przydała by się sygnalizacja świetlna, aby uczniowie mogli bezpiecznie przechodzić do szkoły. Ten problem jednak należy zgłosić w Powiatowym Rejonie Dróg.Takie zajęcia przybliżajš uczniom odpowiedzialnš pracę urzędników, a urzędnikom przybliżajš problemy najmłodszych mieszkańców.

Z.Śmieszek

galeria...

Za kulisami teatru

Klasy IIa i IIb były na spektaklu "Czerwony Kapturek " w Teatrze Animacji w Poznaniu. Przedstawienie bardzo się podobało dzieciom. Na scenie występowały lalki i aktorzy. Po spektaklu było spotkanie z aktorem za kulisami teatru.Dzieci pogłębiały wiedzę o pracy ludzi przygotowujšcych spektakl.Zwiedziły magazyn teatru, gdzie rozpoznawały lalki i scenografie z innych przedstawień Teatru. Potem w Muzeum Teatru Animacji zobaczyły różne rodzaje lalek: kukiełki, pacynki, marionetki, sycylijki, maski. 
Przeszły również korytarzem, którym uczęszczajš aktorzy. Na scenie dzieci mogły dotknšć i poruszać lalkami, które wystšpiły w " Czerwonym Kapturku".Pobyt w teatrze nie tylko był rozrywkš, ale też naukš.

Z.ŚMIESZEK

galeria...

Deszcz medali reprezentacji Szkoły Podstawowej w KaĽmierzu na mistrzostwach powiatu w pływaniu pod egid± LZS Wielkopolska!


29 lutego 2012 r. w Szamotułach odbyły się mistrzostwa powiatu w pływaniu, na których nasi uczniowie pod opiekš p. Zbigniewa Filipiaka zdobyli sporo medali i puchar za drugie miejsce w punktacji gmin. I miejsca indywidualnie zajęli: Michał Nowak z 6b na 50 m stylem dowolnym, Michał Góralczyk z 6b na 50 m stylem grzbietowym, Bartosz Ziemniewski z 4a na 25 m stylem dowolnym oraz Grzegorz Przybył z 4b na 25 stylem klasycznym. II miejsca zajęli: Zofia Fršckowiak z 6b na 50 m stylem dowolnym i grzbietowym, Zuzanna Sledź z 4c na 25 m stylem dowolnym i Daniel Pacholak z 4a na 25 m stylem klasycznym. Bršzowe medale za 3 miejsca zdobyły: Julia Heś z 4a na 25 m stylem klasycznym i Patrycja Fršckowiak z 4c na 25 m stylem grzbietowym. Również dwie nasze sztafety wywalczyły pierwsze miejsca - mieszana dziewczšt i chłopców z rocznika 2001 i młodsi w składzie: Zuzanna Śledź i Patrycja Fršckowiak, Bartosz Ziemniewski i Grzegorz Przybył oraz sztafeta chłopców z rocznika 1999/2000 w składzie: Michał Nowak , Michał Góralczyk, Mateusz Walkowiak z 6b i Paweł Zajšc z 5b. Gratulujemy!

galeria...

Szkolne karaoke

Szkolny konkurs karaoke pt. "Śpiewać każdy może" odbył się w pištek, 23 marca w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu. Turniej zgromadził na scenie 19 wykonawców, śpiewajšcych znane i lubiane piosenki w języku polskim oraz angielskim. Publiczność podziwiała piękne i ciekawe stroje artystów. Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy. Na twarzach dzieci można było zauważyć promienne uśmiechy i duże zadowolenie z występów kolegów i koleżanek.

Dziękuję p. Irena Gruszka za dekoracje a p. Barbarze Kubiak za robienie zdjęć.

Zwycięzcy konkursu :

Polskie utwory

I miejsce ex aequo 5a Weronika Adamowicz, Roksana Nowak, Daria Łopata oraz klasa 6c Dominika Świergiel, Weronika Giel

III miejsce 5a Aleksandra Raczak, Agata Stachowiak, Wiktoria Cieślak

Wyróżnienia

Klaudia Wojciechowska 6c

Dominika Augustyn, Karolina Łopata 5b

Zuzanna Borkowska 4b

Angielskie utwory

I miejsce Wiktoria Kamza 6c

II miejsce ex aequo Agnieszka Tecław 6b oraz Kuba Pasternak, Patryk Gawendowicz 5b

Wyróznienie: Patrycja Pisarczyk 5b

Gratulujemy!!!

Małgorzata Szagżdowicz- organizator karaoke

galeria(foto B.Kubiak)...

Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewczyn


Co to były za emocje..21 marca dziewczyny ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu rozegrały mecze w koszykówce. Gościliśmy cztery drużyny: SP Szamotuły nr 1, SP Szamotuły nr 3, SP Pniewy oraz SP z Grzebieniska. Turniej dziewczšt miał niezwykle emocjonujšcy przebieg i o ostatecznym układzie tabeli decydowały detale (pojedyncze punkty). Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwał sędzia p. Zbigniew Filipiak na zmianę z p. Anitš Rutkowskš, za co bardzo dziękujemy.

Skład naszej drużyny:

Agnieszka Tecław, Patrycja Dłużewska, Wiktoria Strzelczak, Martyna Kubiak, Wiktoria Kamza, Zofia Fršckowiak, Patrycja Pisarczyk, Anna Tomaszewska, Wiktoria Strosin, Julia Strosin, Roksana Nowak, Julia Szagżdowicz

I miejsce SP Szamotuły nr 3

II miejsce SP Pniewy

III miejsce SP Kaźmierz

IV miejsce SP Szamotuły nr 1

V miejsce SP Grzebienisko

Wszystkim zespołom gratulujemy!!!

Małgorzata Szagżdowicz

galeria,,,

Sukces koszykarzy Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu!

19 marca 2012 r. nasi uczniowie pod kierunkiem p. Zbigniewa Filipiaka zajęli II miejsce w mistrzostwach powiatu w koszykówce. Zawody odbyły się w hali sportowej ubiegłorocznego mistrza - SP Pniewy. W fazie grupowej turnieju nasi koszykarze pokonali wysoko drużynę z Grzebieniska 37:9 oraz SP 1 Szamotuły 55:12. W finale po zaciętej walce ulegli gospodarzom 22:27, prowadzšc przez większość meczu. Oprócz wymienionych szkół w turnieju wzięli udział chłopcy z SP 3 Szamotuły, którzy wywalczyli III miejsce. Oto skład naszej reprezentacji: Adrian Barański, Michał Góralczyk, Mateusz Walkowiak, Jan Maćkowiak, Kamil Fršckowiak i Michał Nowak z 6b, Dominik Kaczmarek i Kacper Strosin z 6a, Paweł Zajšc z 5b, Szymon Błajek z 5c oraz Bartosz Ziemniewski i Jakub Sękowski z 4a. Gratulujemy i życzymy w przyszłym roku zdobycia mistrzostwa!

Sukcesy pływaków Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu!

19 marca 2012 r. reprezentacja naszej szkoły pod opiekš p. Zbigniewa Filipiaka wzięła udział w otwartych mistrzostwach województwa Wielkopolskiego w pływaniu zorganizowanych przez LZS w Chodzieży. Oto nasze osišgnięcia: I miejsce Michała Nowaka z 6b na dystansie 50 m stylem klasycznym (41,50 sek. - rekord szkoły!) i VI na dystansie 50 m stylem dowolnym (34,13 sek.), II miejsce Michała Góralczyka z 6b na dystansie 50 m stylem grzbietowym (37,70 sek. - rekord szkoły!) i IV na dystansie 50 m stylem dowolnym (33,49 sek. - rekord szkoły!), III miejsce Bartosza Ziemniewskiego z 4a na dystansie 25 m stylem dowolnym (15,87 sek.), oraz I miejsce sztafety (4x25 m stylem dowolnym - 1:05,41 sek) z powiatu Szamotulskiego, w której wzięli udział dwaj nasi najlepsi pływacy: Michał Nowak (na swojej zmianie ustanowił rekord szkoły na 25 m - 14,27 sek.) i Michał Góralczyk. Poza wymienionš trójkš chłopców w zawodach udział wzięły dwie nasze uczennice: Patrycja Fršckowiak z 4c i Zofia Fršckowiak z 6b, która w obu wyścigach na 50 m stylem dowolnym (41,41 sek.) i grzbietowym (49,17 sek.) poprawiła rekordy szkoły. Gratulujemy sukcesów!

galeria...

Teatr Bajka w Kaźmierzu

W dniu 16.03 2012r. uczniowie klas I i II zostali zaproszeni do Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu na spektakl pt. "Pište jajo" przygotowany przez Teatr Bajka z Wałbrzycha.
Dzieci miały okazję poznać tajniki pracy aktora lalkarza. Zobaczyły scenę, lalki różnych rodzajów (marionetki, pacynki, kukiełki) oraz z wielkim zainteresowaniem, obserwowały powstanie lalki typu mapet.
Spotkanie w bibliotece to kolejna okazja do zainteresowania naszych uczniów tajemniczym i bogatym światem teatru.
Dziękujemy serdecznie pracownikom biblioteki za zaproszenie.

Danuta pielucha

galeria...

PYREK W KLASIE IIIa

Klasa IIIa w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu gościła Sierżanta ,,Pyrka" z Komendy Wojewódzkiej z Poznania. Celem tej wizyty było przypomnienie zasad bezpieczeństwa na jezdni.
Pogadankę z dziećmi prowadziła pani policjantka, która mówiła jak zachować się w przypadku napotkania na drodze nieznanego psa, jakš przyjšć pozycję obrony.
Powiedziała nam również, że nie należy nikomu otwierać drzwi, kiedy jesteśmy sami w domu, nie wkładać żadnych przedmiotów do gniazdka elektr., nie dotykać zepsutych urzšdzeń elektrycznych.
Byliśmy bardzo zainteresowani i zadawaliśmy wiele pytań.
Mogliśmy przymierzyć czapkę policyjnš i na chwilę wczuć się w rolę policjanta lub policjantki.
Nadszedł wreszcie najbardziej oczekiwany moment - wejścia Sierżanta ,,Pyrka", który na powitanie zrobił każdemu na ręce pieczštkę. Oznaczała ona zaproszenie do Klubu Pyrka.
Pyrek z trudem siadł do wolnej ławki, wysłuchał naszej piosenki a później zatańczył.
Przyznaliśmy szczerze, że takiej dużej, pluszowej maskotki to nie widzieliśmy.
Na koniec spotkania otrzymaliśmy odblaski, plany lekcji oraz duży kalendarz do klasy. Wizyta przebiegała w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękujemy mamie Julki, która umożliwiła nam to spotkanie.

Hanna Kaczmarek

galeria...

PODZIĘKOWANIE

 

Trzy domy duchowe: rodzina, szkoła, kościół

W dniach 19-21 marca 2012r. w Szkole Podstawowej z Kaźmierzu odbywały się rekolekcje wielkopostne.

Tegoroczne rekolekcje przebiegały pod hasłem "Kościół naszym domem". Dzieci były podzielone na 2 grupy wiekowe: uczniowie kl. I-III i kl. IV-VI. Przez kolejne 3 dni te grupy miały spotkania z osobami duchownymi w kościele. W poniedziałek w kościele uczniowie przeżywali Drogę Krzyżowš Pana Jezusa w odniesieniu do wspólnoty rodzinnej i szkolnej. Te zajęcia prowadziła Siostra z Domu Zakonnego Sióstr Urszulanek w Pniewach.

We wtorek Siostra Bożena - Urszulanka z Sokolnik Wielkich przybliżyła postać Wielkiego Polaka Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II ciekawie o Nim opowiadajšc i wyświetlajšc film o Jego życiu i działalności.

W środę każda z grup uczestniczyła we Mszy Świętej. Chętni uczniowie skorzystali w tym czasie z sakramentu pokuty. Natomiast w szkole podczas tych trzech dni uczniowie mówili o trzech domach duchowych jakimi sš: rodzina, szkoła, kościół. Każdy z tych domów jest właściwym sobie domem, jeśli jest przez kogoś zamieszkały. Ale w każdy z tych domów jest tyle dobra i miłości ile wnoszš do niego jego mieszkańcy. Każdego dnia kl. I i II malowały najciekawsze wydarzenia z życia w omawianych trzech domach. Natomiast kl. III wykonywały rysunek dużego domu, kościoła, a na fundamentach umieszczali najważniejsze wartości. Na ścianach - co rozwija więzi, a na dachu zasady zgodnego życia. Natomiast ostatniego dnia rekolekcji trzecioklasiści stali się reżyserami filmowymi - tworzyli taśmę filmowš ze swoich prac pt. "Jak właściwie chciałbym spędzić niedzielę?". Uczniowie klas IV-VI mieli te same tematy wiodšce - rodzina, szkoła, kościół.. W tym przedziale wiekowym uczniowie w każdej klas zostali podzieleni na 7 grup. W zwišzku z tym były bardzo zróżnicowane zadania dotyczšce trzech domów. Byli tam poeci piszšcy wspaniałe wiersze, redaktorzy i dziennikarze piszšcy artykuły do gazet o ciekawych wydarzeniach. Reporterzy znanego programu przeprowadzili wywiad w formie scenki o ciekawym, zaskakujšcym wydarzeniu. Projektanci - wykonywali okładkę do ksišżki z ciekawymi wydarzeniami. Byli także twórcy komiksu rysunkowego z najciekawszymi wydarzeniami z danego "domu". W każdej z klas znaleźli się projektanci kartek pocztowych. Grupa uczniów została właścicielami firm reklamujšcych rodzinę, szkołę, kościół. Uczniowie analizujšc przygotowane przez katechetę materiały mogli sobie bardziej przybliżyć pojęcia: czym jest tolerancja, akceptacja i kim jest przyjaciel, co to jest przebaczenie.

Wspólnie przeżyte trzy dni zajęć , zamyśleń i refleksji były doskonałym czasem dla uczniów, aby ocenić swój wkład duchowy w rodzinę szkołę i kościół.

SUCHARY CUP 2012

Więcej informacji tutaj

galeria...

Konkurs z języka angielskiego

28 lutego odbył się w naszej szkole kolejny konkurs języka angielskiego. Był to ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Ideš konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwišzania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej. Uczniowie przed konkursem mieli też wyznaczonš do przeczytania lekturę w języku angielskim. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV - VI
Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 43 uczniów. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i czekamy na wyniki konkursu.

Anna Heś

"Aotearoa - Nowa Zelandia: szlakiem wulkanów, gejzerów i goršcych źródeł"

W dniu 08.03.2012r. uczestnicy oraz sympatycy kółka przyrodniczego, pod opiekš pań: Moniki Skotnickiej - Stróżyk - nauczycielki przyrody oraz Anny Pawłowskiej - pedagoga, wybrali się do Poznania na wystawę "Aotearoa - Nowa Zelandia: szlakiem wulkanów, gejzerów i goršcych źródeł".

Nowa Zelandia to bardzo interesujšcy kraj, o czym można było się przekonać podczas oglšdania zdjęć oraz prezentacji multimedialnej. Jest to geologicznie bardzo młody kraj - cišgle pod Nowš Zelandiš zderzajš się dwie płyty tektoniczne, co powoduje częste wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi. Właśnie tym zjawiskom wyspa zawdzięcza goršce źródła, piękne góry, które podlegajš cišgłemu wypiętrzaniu oraz krajobraz polodowcowy z fiordami.

Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili pełni wrażeń, z postanowieniem, że kiedyś zobaczš Nowš Zelandię na własne oczy.

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Warta Poznań zwycięzcš AS ORLIK CUP 2012 - AS ORLIK na podium !!!

Warta Poznań zwyciężyła w pierwszym turnieju halowym AS ORLIK CUP 2012 zwyciężajšc 3:0 w finale najefektowniej grajšcy zespół Suchary Suchy Las.
W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się dwa nasze zespoły AS ORLIK Kaźmierz. Lepsi okazali się zawodnicy występujšcy w zespole X - pokonali 2:0 zespół Y. Bardzo emocjonujšco przebiegał półfinał pomiędzy Wartš Poznań a AS ORLIK Y Kaźmierz. Finalistę wyłoniły rzuty karne, w których minimalnie lepsi okazali się młodzi Warciarze. Wszystkim zespołom dziękujemy za rywalizację Fair Play.
Król strzelców - Kacper Kamiński- AS ORLIK Y Kaźmierz (4 bramki - tyle samo zdobył również Mateusz Duchowski z Sucharów Suchy Las - króla strzelców wyłoniono po serii strzałów do bramki z połowy boiska)
Najlepszy bramkarz - Molski Maciej - Warta Poznań
Wspaniałš atmosferę na trybunach stworzyli rodzice zawodników. Przez cały turniej głośno dopingowali swoich chłopców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli nam przy organizacji turnieju. Szczególne podziękowania dla Adama Michalskiego i Leszka Glapy, którzy doskonale spisali się jako spiker i sędzia techniczny.
Kolejne podziękowania dla Pani Anity Rutkowskiej i zespołowi Czirliderek z kaźmierskiego Gimnazjum, które uświetniły swoimi występami turniej.
Dziękujemy również Dyrektorowi Gimnazjum Panu Włodzimierzowi Malinowskiemu za bezpłatne udostępnienie sali sportowej oraz pracownikom Gimnazjum, którzy pomagali nam zapanować nad porzšdkiem na Sali.

Klasyfikacja końcowa:
1. Warta Poznań 
2. Suchary Suchy Las
3. AS ORLIK X Kaźmierz
4. AS ORLIK Y Kaźmierz
5. SPN Szamotuły
6. Kłos Gałowo
7. NKS Niepruszewo
8. MTS Tarnowiak Tarnowo Podgórne
9. Grom Dopiewo
10. Korona Zakrzewo

zdjęcia...

Szkolny konkurs tańca

W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odbył się konkurs tańca , w którym wzięło udział 15 zespołów.
Celem imprezy była popularyzacja różnych form tańca, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzykš oraz wymiana pomysłów i doświadczeń, a także integracja środowisk tworzšcych amatorski ruch artystyczny. Zespoły miały możliwość zaprezentowania  przygotowanych układów tanecznych przed jury w składzie pan Zbigniew Filipiak, pani Monika Stróżyk-Skotnicka oraz pani Emilia Kuźniak. Występy podziwiali także nauczyciele oraz publiczność, czyli uczniowie klas 4-6. W trakcie występów na twarzach dzieci było widać uśmiech, dobrš zabawę i zadowolenie.  Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.
Zwycięzcy konkursu :
Klasy 4
I miejsce Oliwia Majka, Zuzanna Śledź, Katarzyna Szczepańska, Patrycja Fršckowiak klasa 4c
II miejsce ex aequo klasa 4b Zuzanna Borkowska ,Julia Rutkowska, Zofia Kasprzyk, oraz klasa 4a Julia Szagżdowicz, Wiktoria Włodarczak, Weronika Windys
Klasy 5-6
I miejsce Zofia Fršckowiak klasa 6a
II miejsce Agnieszka Tecław klasa 6b
III miejsce Weronika Adamowicz, Roksana Nowak, Agata Stachowiak, Daria Łopata klasa 5a
Gratulujemy!!!

Małgorzata Szagżdowicz

galeria(foto B.Kubiak)...

Kolejny numer ÓwkaPress jest już dostępny w sieci. Zapraszamy do lektury

ówkapress

Aktywne spędzanie wolnego czasu

Wielu z nas często zastanawia się jak spędzić wolny czas. Jedni wybierajš oglšdanie telewizji lub czytanie ksišżek, inni wyjście do kina, teatru lub opery, a jeszcze inni spotkanie ze znajomymi. Niewiele osób spędza czas aktywnie. Ludzie wolš prowadzić siedzšcy tryb życia i przybierać na wadze niż uprawiać sport.

Sport jest dobry dla zdrowia oraz dla naszej sylwetki. Pozwala zrzucić zbędne kilogramy oraz utrzymać dobrš formę. Uprawianie sportu poprawia nasz wyglšd oraz samopoczucie, a co za tym idzie - podwyższa naszš samoocenę.
Obecnie do wyboru mamy bardzo wiele form aktywnego spędzania czasu, m.in. treningi w siłowni, zajęcia w klubach fitness, zajęcia z aerobiku, pływanie, jazda na rowerze, tenis, sporty walki, takie jak karate, judo, boks, gra w piłkę (ręcznš, siatkówkę, koszykówkę itd.), nordic walking i wiele innych.
W Szkole Podstawowej jedna z uczennic, Julia Heś z klasy IVa , własnie aktywnie spędza swój wolny czas. Uczęszcza na zajęcia karate do szkółki w Szamotułach. Czerpie z tych zajęć mnóstwo radości i satysfakcji , a także zdobywa sukcesy. Gratulujemy i życzymy wytrwałości.
Nauczyciel wychowania fizycznego:

M.Szagżdowicz

galeria...

W dniu 8 lutego 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kaźmierz odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Szkołę Podstawowš w Kaźmierzu reprezentowało czworo uczniów: Agnieszka Tecław z klasy VIB, Marcin Kwita z klasy VIA, Sebastian Musielski
z klasy VIA oraz Mateusz Szczepański z klasy VA. Troje z nich zajęło czołowe miejsca:
- I miejsce zajšł Mateusz Szczepański,
- II miejsce Marcin Kwita,
- III miejsce Agnieszka Tecław.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie z I i II miejscem.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom ogromnej wiedzy!
Mateuszowi i Marcinowi życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach konkursu !

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Półkolonie w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu jest organizatorem półkolonii zimowych. Cieszš się one dużym zainteresowaniem. W tym roku skorzystało z nich ponad 120 uczniów z klas I -VI, na 385. Oznacza to, że co trzeci uczeń naszej placówki skorzystał z oferty jakš przygotowała szkoła.
Jak co roku półkolonie rozpoczęły się balikiem dla najmłodszych uczniów, który we współpracy z GOK w Kaźmierzu zgromadził dużš liczbę dzieci. Doskonałš zabawę zapewnił jak zwykle p. Waldemar Hermann, który zachęcał maluchów do udziału w korowodach i konkursach. Starsi uczniowie na terenie szkoły uczestniczyli w zajęciach w sali gimnastycznej, komputerowej oraz plastycznej. Mogli korzystać również ze stołów do ping-ponga.
We wtorek i czwartek dzieci z klas I-III i IV-VI korzystały z kšpieliska w parku wodnym w Suchym Lesie. Środa była dniem wyjazdowym dla grupy młodszej jak i starszej. Uczniowie najmłodszych klas wyjechali do kina Cinema City Poznań Plaza na film "Podróże Guliwera", natomiast klasy starsze skorzystały z otwartego w Tarnowie Podgórnym lodowiska, gdzie doskonaliły swoje łyżwiarskie umiejętności.
W tym roku z kręgielni w Tarnowie Podgórnym skorzystała najmłodsza grupa, dla której były to pierwsze kontakty z kręglami. Dzieci jednak potrafiły się doskonale bawić. 
Codziennie pracownicy szkolnej kuchni przygotowywali drugie śniadanie dla wszystkich dzieci.
Ilość uczestników półkolonii wskazuje na to, że ta forma wypoczynku cieszy się wśród dzieci dużym zainteresowaniem i jest alternatywš dla spędzania ferii w domu.
Dyrekcja szkoły składa podziękowania Radzie Rodziców, firmie Hochland i pani Zander z piekarni w Tarnowie Podgórnym za produkty spożywcze, Gminnej Komisji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie kosztów transportu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za zorganizowanie baliku i dofinansowanie przejazdu dzieci do kina i na lodowisko. Podziękowania należš się także nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu, którzy kolejny raz bezinteresownie przygotowali zajęcia i zapewnili opiekę uczniom, którzy korzystali z półkolonii.

Danuta Pielucha

galeria...

Obchody Dnia Patrona - W krainie baśni

Mroźny czwartkowy poranek (9.02.2012), słońce delikatnie skrzyło w srebrzystych płatach śniegu. Drogami i ścieżkami, na wielkie Święto Baśni, podšżały królewny, księżniczki, wróżki, krasnoludki i inne fantastyczne stwory.

Miejscem na magiczne spotkanie była sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, która tego dnia błyszczała dekoracjami i migotała światełkami.

Tu wyrosła grota smoka, a tu wieża ratuszowa z koziołkami, obok chatka krasnoludków z ptaszkami na dachu. Niedaleko stał dom małej czarownicy i paliło się ognisko braci miesišczków. Słowem świat fantazji na dobre zagościł pośród dzieci, ciekawych tego, co za chwilę miało nastšpić na scenie.

Rozpoczęliśmy uroczystym odśpiewaniem Hymnu i wręczeniem Dyplomów Wzorowego Ucznia. Pan Dyrektor gratulował osobiście wszystkim wyróżnionym.

Wprowadzeniem do Święta Baśni były konkurencje między klasami. Pierwszaki układały puzzle z postaciami z bajek. Drugoklasiści porzšdkowali tekst bajki "Chory kotek". Klasy trzecie wykazały się znajomościš bajek, bajkopisarzy oraz wiedzš o patronie naszej Szkoły - Marii Dšbrowskiej.

W czasie, gdy wybrani uczniowie pracowali przy wyżej wymienionych zadaniach, reszta słuchała krótkich bajek i odpowiadała na zagadki zwišzane z ich treściš.

Po tym wstępie każda klasa prezentowała wybranš przez siebie bajkę oraz piosenkę. Klasa IA - "Czerwony Kapturek", IB -"Królewna Śnieżka", IC - "Kot w butach", IIA - "Legenda o Smoku Wawelski", IIB - "Kopciuszek", IIC - "Legenda o Poznańskich Koziołkach", IIIA - "O dwunastu miesišcach", IIIB - "Malutka czarownica".

Talenty naszych dzieci, po raz kolejny zachwyciły publiczność.

Uroku dodały kolorowe stroje, dekoracje przygotowane z pomocš nauczycieli i przy ogromnym zaangażowaniu rodziców. W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować wychowawcom i właśnie tym rodzicom, którzy poświęcili swój prywatny czas na to, by nasza uroczystość była tak wspaniała i niezwykła.

Ten dzień był podsumowaniem projektu "W krainie baśni", stworzonego przez paniš Martę Bartkowiak przy współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Oprócz tego, co mogliśmy zobaczyć na scenie odbyły się dwa konkursy . "Mój ulubiony bohater" - zadanie plastyczne, w którym dzieci tworzyły dowolnš technikš portrety baśniowych postaci. Drugi - literacki, gdzie uczniowie napisali bajkę swojego pomysłu wraz z oprawš plastycznš. Jury oceniało nie tylko pomysł, ale również samodzielność wykonanych prac. Konkurs plastyczny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przyznano trzy nagrody - Gabrieli Ruta, Annie Pacholak, Klaudii Bartkowiak i trzy wyróżnienia - Angelice Wołczyńskiej, Wojciechowi Zarębskiemu oraz Roksanie Kaczmarek. Za napisanie bajki przyznano trzy nagrody - Danielowi Kazubek, Natalii Dolacie, Aleksandrze Wójcik oraz cztery wyróżnienia - Adrianowi Andraszkowi, Julii Ziemniewskiej, Zofii Paluszak i Filipowi Domanieckiemu. Wszystkie prace można zobaczyć na wystawie w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu przy sekretariacie. Na korytarzu głównym znajdujš się również kolaże wykonane przez całe zespoły klasowe.

Dzień ten był dla nas niezwykły i pracowity. Jednak w pamięci pozostanie nam zaczarowana i fantastyczna zabawa W Krainie Baśni.

Marta Bartkowiak

galeria...

Dzień Patrona - Marii Dšbrowskiej w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - klasy 4-6

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odbył się 9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury. Obchodzimy to święto, aby uczcić naszš patronkę - Marię Dšbrowskš. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły - Mariusz Pielucha podsumował pierwszy semestr nauki. Najlepsi uczniowie otrzymali listy pochwalne. Pani A. Heś wręczyła nagrody w konkursie języka angielskiego "Test Oxford Plus". Pani K. Matelska podsumowała konkurs matematyczny "Test Oxford Plus". Najlepszy rezultat w szkole osišgnęła Zofia Fršckowiak z klasy VIb, która jest laureatem IV kategorii tego konkursu. W klasach IV najlepsze wyniki osišgnęli: Piotr Buluk, Piotr Łuczak, Karol Suterski, a w klasach V Weronika Wichura. W dalszej części apelu zostały przedstawione wyniki konkursów zwišzanych z Mariš Dšbrowskš, nad którymi klasy 4-6 pracowały w styczniu i lutym. Miały one przybliżyć postać i życie patronki. Najciekawsze gazetki ścienne wykonały klasy: IVb, VIa, VIc; najciekawsze komiksy: VIa, VIc. Wśród piosenek i wierszy o patronce wyróżnione zostały utwory autorstwa: Julii Heś z IVa, Stanisława Paluszaka z IVb i Weroniki Wichury z Vc. Wszystkim, bioršcym udział z konkursach należš się podziękowania i gratulację. W drugiej części obchodów Dnia Patrona każda klasa miała okazję zaprezentować na scenie krótkš scenkę, dotyczšcš dalszych losów bohaterów lektur szkolnych. Dowiedzieliśmy się między innymi czym zajmuje się Pan Kleks, kogo pokochał Murzynek Bambo, dokšd podróżuje Harry Potter z przyjaciółmi i jak wyglšdał ślub Ani z Zielonego Wzgórza z Gilbertem. Wszystkie klasy wypadły znakomicie. Na koniec tego pełnego wrażeń dnia odbył się Szkolny Turniej Tańca.

Emilia Kuźniak

galeria(foto B. Kubiak)...

Na koncercie

            31 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaźmierzu odbył się koncert kolęd. Organizatorami konkursu byli panowie Piotr Pospieszny i Waldemar Herman.
Aby uczestniczyć w koncercie i zaśpiewać polskš kolędę lub pastorałkę mógł zgłosić się każdy uczeń. Z naszej Szkoły Podstawowej z klas I - III zgłosiło się kilkanaścioro chętnych dzieci.
Byli to: Otylia Tomczak, Wiktoria Przybylska, Marta Jarocka, Kamila Przybył, Oskar Lura i Jakub Cegłowski - wszyscy z klasy Ia. Zaśpiewali piosenkę "Nasza kolęda". Z klasy Ic wystšpiła Angelika Wołczyńska i zaśpiewała "Przybieżeli do Betlejem", a z klasy IIa Zofia Fršckowiak "Dzisiaj w Betlejem". Z klasy IIa wystšpiły dziewczynki, które zaśpiewały: Marta Zajšc - "Cicha noc", Jolanta Góralczyk - "Mędrcy świata", Natalia Dolata - "Oj maluśki, maluśki", Zofia Kornatowska - "Pójdźmy wszyscy do stajenki" i Aleksandra Wójcik - "Jezus malusieńki".
Wszyscy uczestnicy mieli bardzo ładne podkłady muzyczne kolęd. Na koncert przybyli rodzice i dziadkowie występujšcych. Za piękny śpiew dzieci otrzymały fajne, pluszowe misie.
            Dziękujemy organizatorom i czekamy na koncert za rok.

 Hanna Kaczmarek

galeria...

Wycieczka do kina

W ostatnim tygodniu stycznia klasy I - III Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu wraz z wychowawcami udały się do kina, aby obejrzeć przedstawienie Pt. "W krainie fantazji" wykonane przez uczniów zespołu "Bilbliofilki". Przedstawienie to zostało opracowane przez paniš bibliotekarkę Dorotę Wojtaś.
Uczniowie mogli zobaczyć koleżanki i kolegów z klas I - VI, którzy wspaniale wcielili się w role czarownicy, rycerza, smoka wawelskiego, króla, królewnę i krasnoludków. Były to postacie ze znanych nam bajek, legend i baśni.
            Celem tego przedstawienia było uzmysłowienie dzieciom, aby często obcowały z ksišżkš, czytały je i nie zapominały o nich, bo jak mawiał J.V. des Barreux "Ksišżka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi". Przedstawieni wszystkim widzom bardzo się podobało.

 

Hanna Kaczmarek

Lekcja w GOPS

Dnia 2 lutego br. w ramach projektu realizowanego w naszej szkole " Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń" odbyło się spotkanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu. Uczniowie klasy VI b pod opiekš wychowawcy i pani pedagog mieli okazję do przyjrzenia się pracy pracownika socjalnego. Uczniowie dowiedzieli się jakich form pomocy udzielić może GOPS, z jakimi sprawami i problemami można się do nich zwrócić. Kierownik Ośrodka p. Barbara Armon i p. Elżbieta Giec zapoznały dzieci z tematykš samotności wśród osób z otoczenia szkolnego, które znalazły się w biedzie, chorobie czy "eurosieroctwa". Uczniowie aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.

Anna Pawłowska

galeria...

Występy w przedszkolu

Dnia 8 II 2012r. dzieci z klasy II b Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu wystawiły przedstawienie pt. " Kopciuszek" w Przedszkolu nr 5 o nazwie " Miś" w Szamotułach. Byliśmy tam na zaproszenie pani Dyrektor- Marii Jaskuły. Otrzymaliśmy gromkie brawa, podziękowania, pamištkowego misia i zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. Po posiłku przypomnieliśmy sobie jak to było w przedszkolu i z ochotš ruszyliśmy w stronę zabawek. Bardzo nam się ta zabawa podobała. Chętnie tam wrócimy i bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie.
Dzieci z klasy II b

galeria...

Dnia 27.01.2012 roku odbył się w sali gimnastycznej koncert poetycko-muzyczny pod hasłem "Szkoła z Pasjš". Uczniowie swoje pasje zaprezentowali przed gronem zaproszonych gości, przyjaciół szkoły, rodziców śpiewajšc, grajšc, tańczšc i recytujšc.
Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie http://bibliotekasp.blog.onet.pl/

W miesišcu styczniu wybrano kaźmierskš "Ówkapress" do druku . Już wkrótce zobaczymy pierwsze wydanie wykonane przez profesjonalnš drukarnię. Gratulacje dla pomysłodawców p. Zdzisławy Śmieszek,p.Marty Bartkowiak oraz dla zespołu redakcyjnego gazety. ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW W KONKURENCJI Z GAZETAMI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH.

"SZKOLNE MEDIA SIŁĄ PROMOCJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI."

 Sukces zespołu jest pięknš kontynuacjš działań wychowawczych promujšcych " Szkołę z  pasjš" w   ROKU KORCZAKOWSKIM. 

Lista nagrodzonych gazetek

Rozstrzygnięcie konkurs języka angielskiego
"Test Oxford Plus"

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego Test Oxford Plus odbył się 28 października. Przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI i miał na celu popularyzowanie języka angielskiego. Z naszej szkoły wzięło w nim udział dwudziestu sześciu uczniów. W styczniu 2012 zostały ogłoszone wyniki konkursu. Mamy 5 laureatów.
laureat III stopnia - Julia Heś kl IVa
laureat IV stopnia - Stanisław Paluszak kl Vb
laureat IV stopnia - Aleksandra Koryl kl Vb
laureat V stopnia - Grzegorz Przybył IVb
laureat V stopnia - Patryk Gawendowicz kl Vb

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Heś

Dnia 24 i 25.01.2012 roku Zespół Teatralny "Bibliofilki" zaprosił na przedstawienie "W krainie ...." przedszkolaków z przedszkola "Krasnala Hałabały w Kaźmierzu i uczniów klas I -III do sali kinowej w Bibliotece Publicznej w Kaźmierzu...

Szkola z pasjš - fotorelacja

galeria(foto B.Kubiak...

Przedstawienie Kopciuszek

Pod koniec stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci z klasy II b pod kierunkiem pani Doroty Ossowskiej wystawiły sztukę. Było to przedstawienie pt. " Kopciuszek", w którym udział wzięły wszystkie dzieci. Odbyło się ono w sali kina w Gminnej Bibliotece w Kaźmierzu. Przedstawienie oglšdnęli również rodzice dzieci oraz przedszkolaki i pierwszoklasiści.

galeria...

Redaktorzy z IIIa

W czwartek 22 grudnia 2011 roku odbyła się nasza klasowa wigilia. Wszyscy byliśmy obecni
i odświętnie ubrani. Zajęliśmy miejsca przy pięknie udekorowanym stole. Natalka przeczytała fragment z Biblii o Narodzeniu Pana Jezusa. Po wysłuchaniu zaczęliśmy dzielić się opłatkiem i składać sobie życzenia. Następnie wspólnie zasiedliśmy do stołu i zajadaliśmy się smacznymi ciastami i pierniczkami upieczonymi przez nasze mamusie. Mieliśmy także soczki i mandarynki. W czasie tego spotkania kilkoro uczniów przedstawiło jasełka pt: ,,Narodzenie Pana Jezusa". Była to niespodzianka,
o której nasza pani nie wiedziała. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Śpiewaliśmy kolędy, do których melodię na flażoletach przygrywały Jolka i Milenka. To nie koniec naszych przyjemności. Julka rozdawała nam kartki z życzeniami, które wrzucaliśmy przed świętami do klasowej skrzynki pocztowej. Razem z paniš każdy liczył kto otrzymał najwięcej. Nie było w tym nic dziwnego, kiedy okazało się, że najwięcej kart z życzeniami miała nasza pani Hania. Nadszedł wreszcie moment na oczekiwane przez nas prezenty od Świętego Mikołaja. Bardzo się cieszyliśmy, że o nas pamiętał.
Rozeszliśmy się do domów weseli i zadowoleni, że Święta Bożego Narodzenia sa już blisko.

Uczniowie z klasy IIIa


galeria...

W palmiarni

Byliśmy w palmiarni w Poznaniu. Podziwialiśmy egzotyczne rośliny. Pani przewodnik opowiedziała nam wiele ciekawostek o tych roślinach. Pachniały przepiękne storczyki, dzbanecznik "zjadał" owady, było drzewo słoniowe, na innych dojrzewały, w środku zimy, mandarynki i cytryny. Zobaczyliśmy różne gatunki palm. Dowiedzieliśmy się, że palma nie jest drzewem, bo nie ma pnia tylko kłodzinę. Widzieliśmy palmę, z której nasion produkuje się colę i bambusa, który rośnie do 20 metrów wysokości. W dżungli
czerwony kolor oznacza - " uważaj jestem niebezpieczny, trujšcy." Przechodziliśmy przez las deszczowy, sawannę, las śródziemnomorski i pustynię. Próbowaliśmy cynamon i wanilię. Wśród roślin żyły żółwie, jaszczurki, rzekotki, papugi ara, legwan, gekon. Na koniec poszliśmy do akwariów. Podziwialiśmy ryby egzotyczne o dziwnych kształtach i pięknych kolorach. Przyglšdaliśmy się niepozornym rybom, to były piranie. Karmiliśmy karpie królewskie i "złotš rybkę". Bardzo podoba się nam w palmiarni.
                                                              Uczniowie klasy IIa

galeria...

WAŻNE

INFORMUJĘ, ŻE OD DNIA 9.01.2012r. OBOWIĄZKI ZASTĘPCY DYREKTORA SZKOŁY PEŁNI p. mgr KINGA MATELSKA

Kolejny numer ÓwkaPress już wydany !!!!!

Gazetkę można obejrzeć pod linkiem: ówkaPRESS

Policjant w klasie I

Dnia 18.01.2012 uczniów kas I odwiedził policjant, młodszy aspirant p. M. Golon  z Posterunku Policji w Kaźmierzu. Towarzyszył mu przedstawiciel naszej gminy w Radzie Powiatu p. Z. Gałka. Dzieci otrzymały znaczki odblaskowe oraz zostały poinformowane o bezpiecznym poruszaniu się na drodze.

A. Pawłowska

galeria...

ETAP OKRĘGOWY KONKURSU PRZYRODNICZEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem".

W dniu 14.01.2012r. w Baranowie odbył się etap okręgowy Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych "Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem" organizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA.
Szkołę Podstawowš w Kaźmierzu reprezentowało pięcioro uczniów przygotowywanych przez nauczycielkę przyrody, p. Monikę Skotnickš - Stróżyk. Konkurs jest bardzo trudny i wymaga ogromnej wiedzy. Tym bardziej więc należy podkreślić sukces jednego z naszych uczniów - Mateusz Stróżyk z klasy III B zajšł 4 miejsce ( na 50 uczestników zarówno ze szkół podstawowych jak i gimnazjów naszego okręgu !!! ). Tylko jeden punkt zabrakł Mateuszowi do zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego konkursu ( do kolejnego etapu przeszły tylko 3 osoby, które uzyskały wyniki 19 pkt., 17 pkt.  i 14 pkt. ). Pozostali uczestnicy konkursu reprezentujšcy naszš szkołę, tj. Zuzanna Dolna z kl. V B, Jakub Tomaszewski z kl. V C, Wiktoria Kamza z kl. VI C i Weronika Popielska z kl. V C również wykazali się ogromnš wiedzš dotyczšcš kręgowców Polski.
Wszystkim uczestnikom należš się gratulacje ! Powodzenia w kolejnych konkursach !

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Konkurs dla szkół podstawowych
pt. "Wiersze Marii Konopnickiej"

  Dnia 17.01.2012 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniowš w Szamotułach pt. "Wiersze Marii Konopnickiej". W konkursie uczestniczyły szkoły z powiatu szamotulskiego delegujšc po trzech recytatorów. Naszš szkołę reprezentowali: Julia Ziemniewska z kl. I c, która otrzymała wyróżnienie, Anna Kałek z kl. II b oraz Adrian Szambelan z Kl. V a, który zajšł III miejsce. Wszyscy zwycięzcy otrzymali przepiękne nagrody (słuchawki do komputera, MP3), ksišżki oraz dyplomy.
GRATULUJEMY !!!!

Joanna Pawłowska

galeria...

"NOC BIOLOGÓW"

W dniu 13.01.2012r.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu wraz z nauczycielkš przyrody, p. Monikš Skotnickš - Stróżyk wybrali się do Poznania na "NOC BIOLOGÓW". Było to bardzo interesujšce wydarzenie kulturalno - naukowe organizowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogromne wrażenie wywarł na wszystkich uczestnikach wycieczki pokaz żywych jaszczurek połšczony z prezentacjš przystosowań gadów do życia na obszarach suchych. Każdy chętny mógł dotknšć jaszczurki i oczywiście wszyscy skorzystali z takiej okazji! Kolejnym punktem programu był wykład o tym, skšd się bierze przeziębienie i grypa. Potem wszyscy podziwiali śluzowca Dictyostelium discoideum w różnych fazach cyklu życiowego z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i prezentacji multimedialnej. Było to pasjonujšce doświadczenie - każdy osobiście mógł zasišść przy mikroskopie oraz przyjrzeć się z bliska pracy w prawdziwym laboratorium. Następnie uczniowie uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie połšczonym z prezentacjš multimedialnš. Dotyczył on chrzšszczy prowadzšcych głównie nocny tryb życia, żyjšcych w jaskiniach, piwnicach i innych środowiskach pozbawionych światła. Ostatnim punktem programu była prezentacja prekambryjskich i kambryjskich bezkręgowców. Każdy mógł wzišć do ręki prezentowane skamieniałości. Dzieci opuszczały Uniwersytet im. A. Mickiewicza wieczorem, już trochę zmęczone ale zachwycone i pełne wrażeń z postanowieniem, że wrócš tam w przyszłym roku!

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Prezentacje wysłane na konkurs Eko Junior

1... 2... 3... 4...

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie Eko - junior, którego patronat objęła Grupa Wydawnicza "Polskapresse" i CCR Polska - ekspert w dziedzinie odzysku zużytego sprzętu i ekośmieci.
Konkurs polegał na zgłoszeniu fotorelacji z działalności ekologicznej szkoły. Na konkurs wpłynęło 100 fotorelacji. Nagrodzono 10 najlepszych projektów, wśród których znalazł się projekt naszej szkoły. Nagrodš za prace konkursowe jest wielofunkcyjne urzšdzenie drukarskie. Nasza szkoła przedstawiła fotorelację z zielonej szkoły, ze schroniska, ze zbiórki surowców wtórnych i happeningów ulicznych. Fotorelacje na konkurs przygotowali Grażyna Kubacka, Zdzisława Śmieszek i Piotr Pawełczyk. Zwycięskie projekty można obejrzeć na www.juniormedia.pl

zdjęcie

Plac zabaw NIVEA - coraz bliżej realizacji !!!

W dniu 12 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie z konsultantem budowy placu NIVEA firmy INTER-FLORA Sp. z o.o. p. Bartoszem Filipowiakiem, przedstawicielem firmy "P.U. RUMCYK" p. Romanem Goraj wykonawcš podbudowy technicznej placu oraz dyrektorem Gminnego Zespołu Oświatowego p. Januszem Stróżykiem i dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu p. Mariuszem Pielucha w sprawie wykonania placu zabaw.
Zgodnie z otrzymanymi informacjami plac został wytyczony na mapie wizualizacyjnej. Wymiary placu to 16,5m x 20m. Podbudowš placu będzie nawierzchnia piaskowa w obszarze wykorytowanym. Prace zwišzane z nawierzchniš i montażem rozpocznš się z końcem marca. Montaż placu zgodnie z zapewnieniem konsultanta będzie trwał około 4 dni. To spotkanie pozwala mieć nadzieję, że plac zabaw zacznie funkcjonować w maju, a więc w najpiękniejszym miesišcu roku. Teraz cierpliwie czekamy na kolejne posunięcia firm zaangażowanych w budowę.

galeria...

WOŚP

galeria...

"KIEDY CI KOMÓRKA PADA, W SZKOLE JĄ DO PUDŁA WKŁADAJ"


Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu bierze udział w ogólnopolskiej kampanii proekologicznej "EKOSZKOŁY". Celem akcji jest zebranie jak największej ilości niepotrzebnych używanych telefonów komórkowych. Akcja niesie ze sobš nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne (nagrody dla szkół), ale poprzez zebranie niepotrzebnego sprzętu elektronicznego redukuje poziom zagrożenia dla środowiska. Telefony to elektrośmieci, nie wyrzucamy ich do kosza. Jeżeli masz w domu niepotrzebny telefon komórkowy, przynieś go do szkoły! Z tš samš prośbš zwracamy się z też do wszystkich firm, instytucji, urzędów na terenie naszej gminy.
lwww.ekoszkoly.pl
Poza tym przypominamy, iż w naszej szkole zbieramy także inne surowce wtórne: baterie, makulaturę, puszki aluminiowe. Od czterech lat prowadzimy też zbiórkę  plastikowych nakrętek , pomagajšc w ten sposób dzieciom niepełnosprawnym. Obecnie nakrętki zbieramy w celu pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji Waldka-chłopca z terenu powiatu szamotulskiego.

Grażyna  Kubacka

Sprawdzian próbny w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - I próba organizacyjno - doskonalšca

W dniu 5 stycznia 2012 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu Pan Mariusz Pielucha spotkał się z uczniami klas szóstych. Celem spotkania było przedstawienie instrukcji pisania sprawdzianu oraz budowanie poczucia wartości, motywacji do wykonania różnego typu zadań. Cieszyć może zainteresowanie uczniów poprawnościš i potrzebš udokumentowania swoich osišgnięć poprzez zadania opracowane przez Okręgowš Komisję Egzaminacyjnš w Poznaniu.
Pierwszš próbę przeprowadzono 10 stycznia br. bioršc pod uwagę kompetencje uczniów oraz dostosowywujšc wymagania zgodnie z instrukcjš OKE. Wyniki sprawdzianu pozwolš opracować wnioski oraz pokażš obszary, w których uczniowie majš największe trudności. Kolejna próba - druga odbędzie się 13 marca 2012 roku o godzinie 800. To próba generalna, a zarazem dajšca pełen obraz przygotowania uczniów do sprawdzianu głównego 3 kwietnia 2012r. Wszystkie przygotowania do sprawdzianu koncentrowały się na trudnościach jakie napotykajš uczniowie. W zwišzku z czym w dniu 9 stycznia 2012 r. przeprowadzono doskonalenie kadry pedagogicznej na temat tworzenia na terenie szkoły strategii pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkolenie przeprowadziła konsultant do spraw pomocy pedagogicznej w ODN w Poznaniu Pani Wioletta Chruścicka - Woś.

galeria...

Wycieczka klasy II b do firmy Hochland

W dniu 5 stycznia 2012 roku dzieci z klasy II b zwiedziły Fabrykę Serów Hochland. Panowie: Marian Gruszka i Piotr Pawłowski, którzy oprowadzali nas po fabryce, pokazywali różne maszyny do wyrobu serów, sortownię oraz magazyn. Najbardziej podobała nam się maszyna o nazwie " Stefan". Większość z nas stwierdziła, że w przyszłości chcemy tam pracować.
Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć co jest w środku zakładu pracy w naszej miejscowości.

galeria...

Świšteczne spotkanie przy choince dla klas I-III

Dnia 22 grudnia uczniowie klas I - III zebrali się w sali gimnastycznej na "Świštecznym spotkaniu przy choince". Głównym punktem tej uroczystości było przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów klasy IIc. W tym przedstawieniu oprócz pasterzy i królów do Bożego Dziecištka przyszły także dzieci ze swoimi prezentami. Wśród nich był mały pastuszek, który również przygotował dary dla Pana Jezusa. Mali aktorzy doskonale wcielili się w odgrywane przez siebie postacie, dziewczynki wspaniale zatańczyły do dynamicznej pastorałki Arki Noego "Gore gwiazda Jezusowi". Cała klasa pięknie zaśpiewała kolędy akompaniujšc sobie instrumentami perkusyjnymi. Do sukcesu drugoklasistów przyczynili się także rodzice, którzy przygotowali rekwizyty, wspaniałe stroje oraz pomogli przy scenografii. Szczególne podziękowania należš się pani Izie Gnalickiej, państwu Kasi i Darkowi Lotom za pomysł i wykonanie lasu oraz pani Julicie Jędrzejczak za zorganizowanie "inwentarza" do szopki. Całš uroczystość uwieczniła na fotografiach pani Kasia Słowik. Praca nad przygotowaniem jasełek wymagała od dzieci sporo wysiłku (udział w męczšcych nieraz próbach), ale była też dla nich ciekawym doświadczeniem. Wysiłek się opłacił, gdyż przedstawienie podobało się zgromadzonej na sali publiczności.

Aleksandra Napierała

galeria1...

galeria...

Spotkanie samorzšdów klasowych w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu

           Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia organizowane jest spotkanie opłatkowe samorzšdów klasowych. Punktualnie na godzinę 17.00  w odświętnych strojach przyszło pięćdziesięcioro uczniów naszej szkoły. W spotkaniu tym uczestniczył Pan Dyrektor Mariusz Pielucha, opiekunowie: młodszej grupy wiekowej p. H. Kaczmarek  i starszej grupy wiekowej p. A. Pajzert oraz panie z Rady Rodziców: A. Augustyn i  M. Raczak.
Celem spotkania było podzielenie się opłatkiem, złożenie sobie życzeń świštecznych i noworocznych oraz śpiewanie kolęd. Dla dzieci przygotowano poczęstunek. Na stole były wspaniałe wypieki, słodycze, owoce i napoje. W trakcie tej miłej uroczystości  panie z Rady Rodziców wręczyły przewodniczšcym klas Puchary i Dyplomy za udział w konkursie ,,Świšteczny wystrój klasy". Jury oceniło następujšco:
Młodsza grupa wiekowa:              Starsza grupa wiekowa:
I miejsce - kl. Ic                          I miejsce - kl. Va
II miejsce - kl. Ia                         II miejsce - kl. VIa
III miejsce - kl. IIIa                     III miejsce - kl. Vc
Spotkanie przebiegało w bardzo miłym i świštecznym nastroju. Dziękujemy Radzie Rodziców
za ufundowane słodycze.

                                                                                 Hanna Kaczmarek

galeria...

Obchody 93 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

galeria...

Warsztaty w klasie IIIa

Grudniowego popołudnia na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w sali klasy IIIa było bardzo radośnie i pracowicie. Przyszły mamy wraz ze swoimi pociechami, aby wspólnie wykonać ozdoby świšteczne do sali oraz na kiermasz świšteczny. Wspólnie mamy i dzieci wycinały, kleiły, ozdabiały
i dekorowały klasę. Dzięki tej pracy nasza klasa stała się piękna i zapanował w niej świšteczny nastrój.
Dziękujemy chętnym, którzy znaleźli czas i przyszli.

Hanna Kaczmarek

galeria...

5-9 grudnia 2011 r.  Tydzień Wolontariatu
Kiedy pomaganie staje się wolontariatem?


W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu  od 5 -9  grudnia odbył się tydzień wolontariatu. Już wcześniej uczniowie na godzinach wychowawczych zdobywali wiedzę na temat czym jest wolontariat, kto to jest wolontariusz oraz jakie instytucje pomagajš na zasadzie wolontariatu.
Główne cele :
-        uświadomienie uczniom wagi udzielania pomocy potrzebujšcym,
-        uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
-        zapoznanie uczniów z ideš pracy wolontariackiej,
-        zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami wolontariatu.
Tydzień Wolontariatu był okazjš do zorganizowania działań integrujšcych społeczność szkolnš :
          . spotkania z lokalnymi liderami wolontariatu,
          . debata szkolna poświęcona zaangażowaniu rodziców w działania wolontaryjne,
          . pokazy filmów propagujšcych wolontariat,
          . konkursy na najlepsze projekty szkolnych działań wolontaryjnych.
          . warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne poświęcone tematowi wolontariatu,
          . wystawy, happeningi i inne wydarzenia społeczno-kulturalne zwišzane z tematykš wolontariackš.
Tydzień Wolontariatu był okazjš do zaprezentowania działań podejmowanych przez społeczność szkolnš na rzecz potrzebujšcych - czy to ze środowiska szkolnego, czy też z najbliższego otoczenia szkoły. 

Działania zorganizowane przez nauczycieli , uczniów oraz rodziców Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu:
- zbiórka karmy i innych potrzebnych rzeczy dla schroniska dla psów
- organizacja "Paczki Świštecznej" dla naszych kolegów i koleżanek
(najbardziej potrzebujšcych)
- organizacja darów dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach

galeria...

ówkaPRESS

 

Nowy numer szkolnej gazetki w serwisie www.juniormedia.pl, można jš znależć tutaj: ówkaPRESS

 

Konkurs plastyczny ,,PANDA WANDA - MAŁA CZYŚCIOSZKA"

Dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu brały udział w konkursie plastycznym zwišzanym
z higienš osobistš i czystościš w domu. Organizatorem konkursu była Firma Gellex sp. z o.o. z Warszawy. Konkurs brzmiał ,,Panda Wanda - Mała Czyścioszka". Jego celem było zobrazować misia Pandę, który dba o czystość. Z naszej szkoły wzięło udział 47 uczniów. Wszystkie prace były bardzo ładne i ciekawe. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad dwa tysišce prac! Nie udało się naszym uczniom zajšć pierwszych nagród, lecz zostali wyróżnieni wśród stu pięćdziesięciu wyróżnionych prac. Sš to: Kamila Przybył kl.Ia, Julia Gawendowicz kl.IIb, Adrian Wieczorek kl.IIb, Paula Kordylasińska kl.IIIa, Kinga Kupś kl.IIIa, Milena Zbaraż kl.IIIa i Tyberiusz Kołodziejczak kl.IIIa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamištkowe dyplomy, a wyróżnieni drobne upominki. Uczestnikom konkursu gratulujemy i doceniamy zaangażowanie!

Hanna Kaczmarek

galeria...

Apel z okazji 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W środę 21 grudnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odbył się uroczysty apel z okazji 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły - Mariusz Pielucha, który powitał zgromadzonych gości: Prezesa ZKRP i BWP w Kaźmierzu - Floriana Grześkowiaka, Zastępcę Skarbnika ZKRP i BWP w Kaźmierzu - Mariana Szafera, Sekretarza ZKRP i BWP - Czesława Płocharza, Dyrektora GZO - Janusza Stróżyka, Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu - Marię Sobkowiak, Radnš - Bogumiłę Magdziarek i Prezesa Stowarzyszenia "Kaźmierz" - Andrzeja Pawłowskiego.
Następnie uczniowie klasy Va pod kierunkiem p. Magdaleny Łyskanowskiej przedstawili historię walki narodu polskiego o wolność Wielkopolski. Zaprezentowane zostały okoliczności wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zaangażowanie w Powstanie kaźmierskich ochotników. Grupa chłopców złożyła przysięgę, którš składali Powstańcy przed wyruszeniem w bój. W przedstawieniu pojawiły się też wiersze o tematyce powstańczej oraz patriotyczne piosenki. Uczennice klasy VI c, przygotowane przez p. Roberta Winieckiego, zaśpiewały pieśni: "Kocham Cię, Polsko", "Biały Krzyż" i "Rotę".
Następnie przedstawione zostały wyniki konkursów zwišzanych z Powstaniem Wielkoplskim, odbywajšcych się w grudniu w naszej szkole, rozdano nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżniono następujšcych uczniów:
Szkolny konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
I miejsce: Maciej Zięba, Szymon Ślugaj, Weronika Rzepecka
II miejsce: Patryk Prendki, Sebastian Przybysz, Adrian Barański
III miejsce: Piotr Łuczak, Maciej Tym, Weronika Popielska
Szkolny konkurs plastyczny "Powstanie Wielkopolskie"
I miejsce: Łukasz Skwierzyński
II miejsce: Zofia Kasprzyk
III miejsce: Jakub Andrzejewski
Szkolny konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz o tematyce powstańczo - patriotycznej
I miejsce: Adrian Szambelan
II miejsce: Julia Heś
III miejsce: Jan Grześkowiak
Uczniowie, którzy napisali najpiękniejsze wiersze, odczytali swoje utwory na zakończenie apelu. 

Magdalena Łyskanowska

galeria(foto B. Kubiak)...

Szlachetna Paczka


Uczniowie klasy IIa z rodzicami i wychowawczyniš przygotowali paczkę ze słodyczami dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach. Osiem kilogramów łakoci dzieci zaniosły na pocztę. Nauczyły się, że należy wspomagać potrzbujšcych, zwłaszcza maluchy, które nie majš swoich domów. Siostry Zakonne opiekujšce się Domem Dziecka w Szamotułach przysłały podziękowanie w imieniu swoich podopiecznych, wspominajšc o dobrych sercach uczniów klasy IIa.

Świšteczne warsztaty w świetlicy

galeria...

Sukces piłkarzy SP Kaźmierz!

Po raz pierwszy uczniowie SP Kaźmierz wygrali mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej rozegrane 29 listopada w Hali Wacław w Szamotułach. O mistrzostwie zadecydowały rzuty karne, które wygraliśmy 3:0 z drużynš SP Ostroróg (mecz w normalnym czasie zakończył się remisem). Do wyróżniajšcych się naszych zawodników należeli: bramkarz Mateusz Walkowiak oraz napastnik Adrian Barański (oboje z 6b). Oprócz nich wystšpili: Dominik Kaczmarek z 6a, Jan Maćkowiak z 6b, Paweł Zajšc i Jędrzej Hamrol z 5b, Jakub Hajdacz, Sebastian Conrad i Jan Wichura z 5c oraz Bartosz Ziemniewski z 4a. Wygrana w powiecie pozwoliła nam zakwalifikować się do mistrzostw rejonu. Gratulujemy i życzymy podobnego sukcesu wiosnš - na mistrzostwach powiatu w piłce nożnej na otwartym boisku!


Opiekun UKS: Zbigniew Filipiak

galeria...

III MIEJSCE dla Zespołu Teatralnego "Bibliofilki"
ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu

 

W dniu 8.12.2011 roku w Szamotułach odbył się XII Powiatowy Przeglšd Teatrów Dziecięcych o statuetkę Czarnej Księżniczki zorganizowany przez Szamotulski Ośrodek Kultury.
W przeglšdzie wzięło udział 7 zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjum z naszego powiatu (Teatr Bajeczka, Teatr Koszałki Opałki, Teatr Chochliki, Grupa teatralna Grzebienisko, Teatr Tercja i Teatr Piotrele).
Teatr "Bibliofilki", który występował już po raz 11-sty, zaprezentował w tym roku spektakl pt. "Kraina Fantazji" autorstwa Justyny Frańczak a wyreżyserowany przez p. D. Wojtaś.
Spektakl, w którym wzięło udział 17 aktorów został doceniony przez jury i otrzymał III miejsce wraz z nagrodš rzeczowš w postaci radiomagnetofonu. Nagrodš aktorskš wyróżniona została też Anna Kałek z kl. II b za kreację roli pani krasnalowej.
W przerwie między występami młodzi aktorzy mogli obejrzeć profesjonalny spektakl pt. "Kolędowa Noc" w wykonaniu dwóch aktorek z Teatru Animacji z Poznania.
Wyjazd ten można uznać za udany. Młodzież wróciła usatysfakcjonowana i szczęśliwa i pełna zapału do dalszej pracy. Gratulacje

Dorota Wojtaś

galeria...

Podsumowanie akcji pomocy dla schroniska w Przyborówku

W ubiegłym tygodniu zakończyła się przeprowadzona w naszej szkole akcja pomocy dla zwierzšt przebywajšcych w schronisku w Przyborówku. W ramach akcji zbieraliśmy pienišdze na zakup karmy oraz dary rzeczowe. Zbiórka trwała od 25.10.2011r. Uczniowie oraz ich rodzice wykazali się wielkš ofiarnościš. W tak krótkim czasie udało się zebrać 1080 zł. Za tę kwotę zakupiliśmy 360 kg suchej karmy w dużych ekonomicznych 20 kilogramowych workach. W środę 07.12.2011r.   uczniowie z Ekoludków oraz z klas VI b i Vb zawieźli do schroniska zakupionš karmę oraz inne przyniesione przez dzieci dary - karmę suchš i w puszkach, posłania, naczynia, itp.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włšczyli się do akcji.
Specjalne podziękowania dla naszej szkoły zostały zamieszczone na stronie schroniska

www.przytuliskauwandy.pl/?cat=38

Organizatorki akcji
Grażyna Kubacka i Kamila Szefler

galeria...

Wycieczka do Teatru Muzycznego w Poznaniu

W listopadzie odbyła się wycieczka klas szóstych (VI b i VIc) do Teatru Muzycznego w Poznaniu na przedstawienie pt.: "Dziewczynka z zapałkami".
Mimo wcześniejszego zdziwienia, że jedziemy na bajkę, którš uczniowie znajš z dzieciństwa, wszyscy uznali wyjazd za bardzo udany. Z zaciekawieniem oglšdali sztukę, w której w bardzo ciekawy sposób przedstawiono problem odrzucenia, obojętności na cudzš krzywdę, pogoni za pienišdzem.
Dzięki spektaklowi uczniowie mieli też okazję do podziwiania piękna sztuki baletowej. Wielu z nich po raz pierwszy w życiu spotkało się na żywo z pięknym tańcem wykonywanym przez zespół baletowy.
Uczniowie przekonali się, że  teatr i balet nie jest nudny, a muzyka poważna w wykonaniu teatralnej orkiestry może wywołać niezapomniane wspomnienia.

Anna Heś

Międzynarodowe projekty

         Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu nawišzała współpracę z kolejnymi szkołami z zagranicy - tym razem rozpoczęliśmy realizację projektów  ze szkołami w Indiach oraz ze szkołš w  Chile. Uczniowie wraz z nauczycielami z tamtych szkół przygotowali i  przesłali  nam prezentacje dotyczšce ich placówek szkolnych, uczniów oraz okolicy szkoły.
Zachęcamy do obejrzenia tych prezentacji na naszej stronie.

prezentacje:

W ramach współpracy ze szkołš z Indii nasza szkoła przystšpiła do realizacji międzynarodowego projektu dotyczšcego ochrony środowiska "Protect the Earth - plant a tree!!! Do udziału w projekcie prawdopodobnie w najbliższym czasie przystšpiš również zaprzyjaźnione z Kaźmierska Podstawówkš  szkoły z Meksyku i Chile.
Zadanie polega na posadzeniu przez uczniów chociaż jednego drzewa na terenie szkoły/gminy, wykonaniu dokumentacji w postaci zdjęć i przesłaniu ich wraz z krótkim opisem do zaprzyjaźnionej szkoły.
Celem projektu  jest zachęcanie uczniów do ochrony środowiska naturalnego, budowanie świadomości ekologicznej, wzmacnianie zachowań proekologicznych. Oprócz tego uczniowie oczywiście doskonalš język angielski piszšc do zaprzyjaźnionych szkół za granicš. Działania te sš kontynuacjš działań ekologicznych podjętych przez paniš Monikę Skotnickš -Stróżyk, nauczycielkę przyrody, która wzięła udział w konkursie DRZEWO ROKU ogłaszanym przez KLUB GAJA Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne z siedzibš w Wilkowicach. Jego celem było zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju. Pani Stróżyk zgłosiła do konkursu naszš szkolnš wierzbę, którš dzieci nazwały " Drzewkiem Przyjaźni"

Organizator projektu Anna Heś

galeria...

Świšteczne warsztaty

Z inicjatywy rodziców dzieci klasy I a w dniu 8 grudnia odbyły się warsztaty, podczas których przygotowano ozdoby do swojej sali oraz na kiermasz świšteczny. Pierwszaki wspólnie z rodzicami wycinały, kleiły, tworzyły różnorodne stroiki, bałwany i choinki. Dzięki zaangażowaniu wszystkich rodziców, którzy nie tylko służyli swojš pracš, ale również zakupili wiele materiałów udało się wykonać piękne ozdoby.

Danuta Pielucha    

                                galeria...

Mikołaj w Pizzy Express

Jak co roku 6 grudnia odwiedza nas Mikołaj. Rodzice uczniów klasy I a postanowili połšczyć przyjemne z pożytecznym i z tej okazji ufundowali swoim dzieciom warsztaty pieczenia pizzy w Pizza Express.
Podczas warsztatów w profesjonalnej pizzerii uczniowie poznali sprzęt, stanęli na stanowisku kucharza i pod jego okiem, co było najistotniejsze - samodzielnie przygotowali sobie pizzę, którš następnie zjedli.
Dzieci w nagrodę otrzymały również napoje, lizaki i dyplomy. Kto nie zdołał zjeść swojej pizzy zapakowanš w firmowy kartonik zabierał do domu. Warsztaty w Pizzy Express to wspaniałe doświadczenie, które łšczy naukę z zabawš.

Danuta Pielucha


galeria...

DZIAŁA SZKOLNA REDAKCJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
JUNIOR MEDIA

         W naszej szkole dzieje się bardzo dużo. Chcemy o tym pisać  promować naszš szkołę. Mamy zespół i to nas kręci.

Zależy nam, aby gazetka, która nosi nazwę "ówkaPRESS" podejmowała tematy bliskie uczniom, będzie mówiła o społeczności naszej szkoły, o ciekawych wydarzeniach. Chcemy prezentować szkolne talenty i zainteresowania uczniów. Będziemy przeprowadzać wywiady, poruszać tematy ekologiczne i prowadzić porady dla uczniów i nie tylko. Znajdziecie w naszej gazecie ciekawostki, dowcipy. Jesteśmy otwarci na propozycji współpracę. Zapraszamy na spotkanie zespołu redakcyjnego w środy o godzinie 14.15 i pištki o godzinie 12.30. Czekamy w redakcji ówkaPRESS SP Kaźmierz albo piszcie do nas na maila owkapress@gmail.com Do świšt pierwsze wydanie gazetki.

galeria...

Andrzejki w klasie Ia

Wieczór 24 listopada uczniowie klasy I a wraz z rodzicami spędzili na
wróżbach i zabawach andrzejkowych. Towarzyszyły im dwie wróżki, Ola i Julka, koleżanki z klasy IV. Dzieci poznały tradycyjne andrzejkowe wróżby i jednocześnie świetnie się bawiły. Dziękuje bardzo rodzicom za pomoc w
organizacji spotkania.

Danuta Pielucha

galeria...

Sprawozdanie z wycieczki


Dnia 5 grudnia 2011 roku dzieci z klas : II a, II b, II c oraz III a wybrały się na  poszukiwania Świętego Mikołaja do  Nenufar Clubu w Kościanie. Zabawę zaczęliśmy od zdobienia pierników i ubierania choinki. Towarzyszyli nam : Królowa z Małpkš Czikš i Góral z Misiem Gryzli. Po zabawie pośpieszyliśmy na spotkanie z Mikołajem, który czekał na nas w Świecie Bajek z prezentami dla każdego z nas. Na koniec zjedliśmy kiełbasę z ogniska, pogryzajšc bułkš. Rozgrzaliśmy się ciepłš herbatš, gdyż pogoda nam nie sprzyjała. Zabawę uważamy jednak za udanš.
Wszystkie dzieci dziękujš pani Julicie Jędrzejczak za podarowanie świeżych bułek.

Dorota Ossowska

galeria...

    KLASY  IIIA i IIIB W TEATRZE MUZYCZNYM W POZNANIU

30 listopada 2011r. obie klasy wraz ze swoimi wychowawcami i p. opiekunkš udały się do Teatru Muzycznego do Poznania na przedstawienie ,,Dziewczynka z zapałkami". Jest to bajka, impresja słowno- baletowa dla młodego i dorosłego widza. Najbardziej wzruszajšca baśń H.CH. Andersena.
Czyż potrafimy przejść obojętnie obok małego, nieszczęśliwego, głodnego dziecka? Nie, nie potrafimy, taka już ludzka natura. Nasza dziewczynka z zapałkami zarabia na ulicy, w głodzie i chłodzie. Samotna, pozostawiona samej sobie, znikšd nie ma pomocy, nie mówišc już o odrobinie miłości. Jednak serduszka naszych uczniów mogš choć troszeczkę ogrzać miejsca, w których pojawia się dziewczynka i w ten sposób okazać jej sympatię i zrozumienie. Może uczšc się empatii w Teatrze będš potrafili pomóc innym?
Myślę, że baśń ,,Dziewczynka z zapałkami" ma szansę zostać na długo w pamięci naszych uczniów, gdyż po wyjściu z Teatru mówili, że bardzo im się  podobała.

H. Kaczmarek

PODZIĘKOWANIA

Dzieci oraz Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dšbrowskiej w Kaźmierzu współpracujšc z Fundacjš "Dr Clown" przesłały świštecznš paczkę dla dzieci przebywajšcych w ośrodkach zdrowotnych opiekujšcych się dziećmi nieuleczalnie chorymi. Dyrekcja Szkoły Podstawowej dziękuje uczniom i Radzie Rodziców za wsparcie finansowe Fundacji, której przedstawiciele starajš się upiększyć ostatnie chwile dzieciom z tak poważnymi chorobami.

Sztafetowe mistrzostwa województwa w pływaniu - Termy Maltańskie w Poznaniu

10 listopada reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w sztafetowych mistrzostwach województwa Wielkopolskiego w pływaniu. Zawody odbyły się  w niedawno otwartych Termach Maltańskich w Poznaniu. Kompleks basenów może pomieścić ok. czterech tysięcy widzów! W tych wspaniałych warunkach nasza młodzież zajęła 33 miejsce (tuż za SP            z Szamotuł), ustępujšc nieznacznie renomowanym szkołom województwa o bogatych tradycjach pływackich. Oto skład naszej sztafety: Julia Stasik, Julia Szagżdowicz i Bartosz Ziemniewski z 4a, Zuzanna Śledź i Patrycja Fršckowiak z 4c, Paweł Zajšc z 5b, Zofia Fršckowiak, Michał Góralczyk i Michał Nowak z 6b oraz Patryk Brandyk z 6c.

galeria...

SZKOLNA WIERZBA MA NAZWĘ!!!

W dniu 18.11.2011r. odbyło się ogólnoszkolne głosowanie - każdy z uczniów obecnych tego dnia w szkole mógł oddać jeden głos na jednš z pięciu nazw wierzby  ( komisja złożona ze wszystkich nauczycieli naszej szkoły wybrała najciekawsze nazwy spośród wszystkich propozycji zgłoszonych wcześniej przez poszczególne klasy ).
Wyniki głosowania przedstawiajš się następujšco:
I miejsce:      Drzewko przyjaźni               102 głosy
II miejsce:       Wierzbinka                                                     90 głosów
III miejsce:      Płaczšca Maria Dšbrowska                           56 głosów
IV miejsce:      Długowłosa                                                     41 głosów
V miejsce:        Kaźmierzanka                                                40 głosów

Wszystkim uczniom dziękuję za oddane głosy! Od dzisiaj możecie bawić się na szkolnym dziedzińcu pod "Drzewkiem przyjaźni" !

                                                Organizator: Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołš w Meksyku!!!

Więcej informacji w zakładce projekty EFS/comenius

Przygotowania do obchodów 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego

W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu rozpoczęła się realizacja projektu dotyczšcego obchodów 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Celami projektu sš:

 • uczczenie 93. rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
 • propagowanie walorów historycznych Kaźmierza i Ziemi Szamotulskiej,
 • podkreślanie zwišzków historii naszego regionu z dziejami Polski i Europy.

W najbliższym czasie temat Powstania będzie poruszany zarówno na lekcjach historii, jak i podczas  spotkań z wychowawcami w trakcie zajęć wychowawczych.
W ramach projektu odbędzie się konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Pierwszy etap konkursu będzie miał miejsce 8 grudnia. Uczniowie, którzy zdobędš największš liczbę punktów przejdš do II etapu konkursu, w którym zostanš wyłonieni zwycięzcy. 

W grudniu zostanie również przeprowadzony konkurs plastyczny. Będzie on polegał na wykonaniu kolażu na temat Powstania Wielkopolskiego.
Oprócz tego chętni uczniowie będš mogli spróbować swych sił w konkursie literackim. Zadaniem  w tym konkursie jest  napisanie wiersza o tematyce powstańczo - patriotycznej.

Zwycięzcy zostanš nagrodzeni podczas  uroczystego  apelu , który odbędzie się 21 grudnia. Wtedy też zostanš zaprezentowane efekty pracy naszych uczniów.
Podczas  apelu  klasa Va przedstawi przygotowanš wcześniej scenkę o tematyce powstańczej. Natomiast klasa VIc uświetni  apel  wykonaniem  piosenek patriotycznych.

Obecne działania sš wstępem do Wieczornicy poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu, której realizacja planowana jest na kwiecień przyszłego roku.

Anna Heś

"POŻAR BRZMI GROŹNIE" - próba alarmu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Marii Dšbrowskiej w Kaźmierzu

W dniu 17.11.2011r. zgodnie z założeniem kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Marii Dšbrowskiej w Kaźmierzu liczšcej 402 uczniów przeprowadzono próbny alarm, którego celem było sprawdzenie znajomości planu ewakuacyjnego oraz procedur postępowania, kierunków przemieszczania się oddziałów klasowych, szybkości opuszczania budynków oraz kontroli stanu ilościowego dzieci na placu ewakuacyjnym. Do ewakuacji przygotowywały się wszystkie oddziały klasowe, gdyż istotš pierwszej tegorocznej próby był nacisk na sprawność i orientację kierunkowš oraz dbałość o stan ilościowy dzieci. Kolejna próba będzie niespodziewana i przeprowadzona przez upoważnione osoby z Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Można zauważyć, że tego rodzaju próby usprawniajš uczniów i pracowników szkoły w zachowaniu bezpieczeństwa ogólnego. Uczniowie opuścili szkołę w czasie 2 minut. Przy kolejnej próbie będzie można porównać czas oraz sprawność i realizację zadań ewakuacyjnych.

galeria...

SP Kaźmierz - "LEKCJE Z KLASĄ" w ramach projektu Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno - Wychowawczego

W dniu 10.11.2011 r. w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu "Bezpieczna Szkoła". W tym dniu do szkoły zaproszono przedstawicieli Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno - Wychowawczego jako koordynatora "Szkoły z klasš". Obecny program funkcjonuje pod nazwš "Lekcja z klasš" i realizuje zadania dotyczšce kultury osobistej i dobrych manier.
Dzieci w trakcie spotkania z instruktorami uczyły się poprzez zabawę dobrego zachowania, koleżeństwa, umiejętności pracy w grupie oraz poznawały znaczenie pojęcia co to znaczy mieć dobre maniery. Spotkanie pozwoliło dzieciom dostrzec różnicę między właściwym zachowaniem, a zachowaniem negatywnym. Dzięki współpracy z instruktorami udało się zrealizować wybrane zadania programu wychowawczego i profilaktyki.

galeria...

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAŹMIERZU

W dniu 10 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Dšbrowskiej w Kaźmierzu realizujšc zadania wychowawcze szkoły dzieci przygotowały  się do obchodów dnia 11 listopada. Wszyscy uczniowie tradycyjnie i honorowo nosili samodzielnie przygotowane rozety, a podczas zajęć poruszane były tematy dotyczšce dziejów Polski oraz trudnych okresów odzyskiwania niepodległości. Po uroczystym apelu poczet sztandarowy udał się na cmentarz, gdzie na grobie pomordowanych w lesie bytyńskim zapalono znicz, jako symbol pamięci dla przodków.

Dyrektor Szkoły
(-) mgr Mariusz Pielucha

galeria(foto B. Kubiak)...

galeria...

 Przygotowania do przyjęcia placu NIVEA

            Informuję, że cała dokumentacja dotyczšca usytuowania placu, własności gruntów została przesłana do koordynatora ds. budowy placów zabaw. Obecnie czekamy na przyjęcie osób, które przeprowadzš wizję lokalnš miejsca. Już przygotowane sš ławki, które będš służyć uczniom i rodzicom podczas korzystania z placu.

Dyrektor Szkoły
(-) mgr Mariusz Pielucha

galeria...

Radosna szkoła - projekt za 18 tysięcy złotych

            W listopadzie 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu otrzymali szereg pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej w młodszym wieku szkolnym. Największym zainteresowaniem cieszš się pomoce sportowo-rekreacyjne używane podczas zajęć wychowania fizycznego. W ostatnim okresie baza sprzętowa do zajęć sportowych bardzo się powiększyła co służy dzieciom i nauczycielom organizujšc zajęcia szkolne. Jest to kolejny krok łšczšcy projekt indywidualizacji procesu nauczania z nowoczesnš Radosnš Szkołš.

Dyrektor Szkoły
(-) mgr Mariusz Pielucha

galeria...

Kolejne wsparcie dla dzieci w Szkole Podstawowej

            W sobotę 5.11.2011 roku dzięki zorganizowaniu Rodziców uczniów klasy II b sala 24 zaczęła nabierać pięknego wyglšdu. Dokonano wymiany okien oraz 12.11. p. Tomasz Ruś wraz z współpracownikami firmy Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. przystšpiš do gruntownego malowania sali. Tak dzięki zaangażowaniu rodziców klasy II b, wychowawcy oraz firmy zasługuje na szczególne podziękowanie. Dzięki dużej aktywności rodziców klasy II b warunki nauki dzieci zyskujš coraz wyższy poziom.
Serdecznie dziękuję w imieniu społeczności szkolnej za otwartość i dbałość o przyszłość naszej Kaźmierskiej podstawówki.

Dyrektor Szkoły
(-) mgr Mariusz Pielucha

galeria...

VIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

         W dniu 4 listopada 2011r. odbył się w Szamotułach VIII POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ dla szkół podstawowych. Szkołę podstawowš w Kaźmierzu reprezentowali następujšcy uczniowie przygotowywani przez nauczyciela przyrody - Monikę Skotnickš - Stróżyk: Weronika Popielska z kl. VC, Mikołaj Kubiak z kl. VB i Stanisław Paluszak z kl. VB. Wykazali się oni ogromnš wiedzš ( uzyskali średnio 70 punktów na 83 możliwe do uzyskania!!!!) i ostatecznie uplasowali naszš szkołę na 7 miejscu ( na 15 uczestników konkursu ). Poziom konkursu był bardzo wyrównany i o zajęciu poszczególnych miejsc decydowały pojedyncze punkty.
Gratulujemy naszym uczniom osišgniętego wyniku i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

Monika Skotnicka - Stróżyk

galeria...

Dzieci sprawdzajš swojš wiedzę o sporcie i zdrowiu


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu podjęli się sprawdzenia swojej wiedzy o sporcie oraz zdrowiu. Koordynator konkursu  p. M.Szgżdowicz  zorganizowała konkurs składajšcy się z 24 pytań. Uczniowie bioršcy udział wykazali się ogromnš wiedzš dotyczšcš sportu oraz zdrowia. Odpowiadali na takie pytania jak : co oznaczajš kołka olimpijskie?, ile razy należy chodzić do dentysty w roku?, co ile lat odbywajš się mistrzostwa świata?.
Laureatami konkursu zostały:
I miejsce Aleksandra Cierpiszewska    VIA
II miejsce Agnieszka Tecław                 VIB
III miejsce Patrycja Pisarczyk                VB
Na wyróżnienie zasługujš uczennice Julia Szagżdowicz oraz Kamila Majka, które jako jedyne z czwartych klas zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie i zdobyły  wysokš ilość punktów.
Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

Warto wspomnieć, że konkurs został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwš " Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień"

M.Sz.

SPOTKANIA Z MUZYKĄ

Uczniowie naszej szkoły w tym roku ponownie majš okazję uczestniczyć w comiesięcznych koncertach edukacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury.
Koncerty dla klas I-III przygotowywane sš przez Filharmonię Pomysłów.
6 października młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w programie pt.: "Wielkie otwarcie dziwnodźwiekowarium"
Koncerty dla klas IV- VI prowadzi Agencja Artystyczna " Mezzoforte".
W październiku uczniowie obejrzeli koncert " Flamenco - Słońce Andaluzji"
W kolejnych miesišcach planowane sš następujšce spotkania:
Obrazy dźwiękami malowane
Dobry przepis na kolędę.
Odwieczni rywale- rytm i melodia.
Piosenka jest dobra na wszystko.
Perły baroku.
Wszystkie mazurki Świata.
Od popu do hip-hopu.

Anna Heś

galeria...

03. 11. 2011 - Lekcja europejska

"Powrót do szkoły" (Back to School)

W dniu 3 listopada 2011 gościem Szkoły Podstawowej była Pani Maria Galewska, dawna uczennica naszej szkoły a obecnie przedstawicielka Komisji Europejskiej, na co dzień w Brukseli zajmujšca się politykš regionalnš. Pani M. Galewska odwiedziła szkołę w ramach sztandarowej akcji Komisji Europejskiej skierowanej do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt "Powrót do szkoły" (Back to School). W dniach między 3 a 10 listopada 2011 roku do swoich szkół wraca ponad 200 polskich urzędników, pracujšcych na co dzień w instytucjach Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie wielu uczniów na terenie całej Polski będzie miało szansę poznać osobiście urzędnika europejskiego, który kiedyś chodził do tej samej szkoły. Jednocześnie dla urzędników to świetna okazja, żeby porozmawiać z dziećmi i młodzieżš. Pani Maria Galewska poprowadziła lekcje europejskie z trzema najstarszymi klasami naszej szkoły. Podczas lekcji Pani Maria Galewska przedstawiła swojš ścieżkę kariery od uczniowskiej ławki w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu do mianowania na urzędnika Komisji Europejskiej w Brukseli. Rozmawiała z uczniami na różne tematy dotyczšce UE, podawała praktyczne, dla nas na co dzień niezauważalne przykłady, tego co Unia Europejska robi dla każdego obywatela np: brak kontroli na granicach, przepisy regulujšce bezpieczeństwo zabawek, żywności, kartę praw pasażera pocišgów i linii lotniczych, stypendia zagraniczne dla uczniów i studentów, swobodę pracy i życia w innym kraju UE, opiekę konsularnš, ochronę środowiska itd. a przede wszystkim pokój pośród narodów należšcych do Unii Europejskiej. Pani Maria chętnie dzieliła się z dziećmi swoimi doświadczeniami z pracy w instytucjach unijnych, odpowiadała na pytania dzieci a także zachęcała do bycia aktywnym obywatelem Unii Europejskiej. Na koniec zajęć odbył się konkurs wiedzy o Unii, a jego uczestnicy otrzymali drobne upominki. Poprzez swojš osobistš historię Pani Maria Galewska chciała przybliżyć uczniom ideę Unii Europejskiej i możliwości jakie Unia Europejska oferuje młodemu pokoleniu.

Akcję "Powrót do szkoły", w 2007 r., zainicjowała Komisja Europejska wraz z rzšdem niemieckim, aby uświetnić obchody 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Od tego czasu akcja jest organizowana w tych krajach członkowskich UE, które sprawujš akurat przewodnictwo w Radzie UE. W Polsce "Powrót do szkoły" odbywa się w dniach 3-10.11.2011. Do udziału w programie wizyt Komisja Europejska zaprosiła także inne instytucje europejskie (np. Parlament Europejski), jak również polskie resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

galeria...

Sukces Wiktorii i Kamili w Obornikach

28 października uczennice Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu Wiktoria Kamza i Kamila Ginter z klasy VIc reprezentowały naszš gminę podczas Ogólnopolskiego Programu Dydaktyczno Kulturalnego dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej  pt: " Wygraj szansę". Program ten organizowany jest przez agencję telewizyjno estradowš TV Media. Cała klasa udała się do Obornik, gdzie Wiktoria i Kamila przepięknie zaśpiewały piosenkę pod tytułem "S O S". Do występu przygotował je pan Robert Winiecki.Dziewczyny zdobyły I wyróżnienie. Koledzy i koleżanki goršco dopingowali nasze reprezentantki, wszyscy bardzo ucieszyli się z sukcesu koleżanek. Występ Wiktorii i Kamili naprawdę można nazwać dużym osišgnięciem, gdyż w Obornikach stanęli do rywalizacji sami najzdolniejsi reprezentanci okolicznych gmin. Po występach wszyscy obejrzeli widowisko teatralne o tematyce profilaktycznej pod tytułem "Czy to Ty, czy może Ja?"

 Anna Heś

galeria...

Konkurs na najpiękniejszš dynie z okazji Halloween

Obchody święta Halloween stały się już tradycjš w Szkole Podstawowej   w Kaźmierzu. Co roku organizowany jest konkurs  "The best Jack-o lantern" czyli konkurs na najpiękniejszš, najbardziej oryginalnš dynię. Konkurs ten cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów. Biorš w nim udział zarówno najmłodsi - klasy I jak i ich starsi koledzy z klas VI. 

W tym roku najpiękniejsze dynie wykonali:

 w klasach I-III

I miesce - Zofia Kornatowska IIIa

II miejsce - Weronika Sobkowiak IIa

III miejsce - Jakub Sobkowski IIIa i Adrian Wieczorek  IIc

 w klasach IV- VI

I miejsce - Klaudia Wojciechowska VIc

II miejsce - Przemysław Klimas VIc, Magdalena Grabowska VIc

III miejsce - Mateusz Dejda IV c

 Anna Heś

galeria...

Sukces biegaczy  SP Kaźmierz!

Na poczštku października 2011 r. w Szamotułach odbyły się mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach na przełaj - drużyna SP Kaźmierz zdobyła puchar za III miejsce.   Oto skład naszego zespołu: Paweł Jaskuła z 6a, Agnieszka Tecław, Zofia Fršckowiak, Michał Nowak i Adrian Barański z 6b, Julia Strosin, Weronika Adamowicz i Filip Ruta z 5a, Jakub Hajdacz z 5c oraz Patrycja Szynwelska z 4a. W zawodach brało udział 9 szkół.
Opiekun UKS Zbigniew Filipiak. 

galeria...

DBAMY O MIEJSCA PAMIĘCI

28 października uczniowie z klasy IIIa i IIIb razem z wychowawcami i dwiema p. opiekunkami pojechali do lasu bytyńskiego. Jest to miejsce kaźni ludzi, którzy zginęli prawdopodobnie tylko za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej polskości. W miejscu tym uczniowie wysłuchali krótkiej historii, którš opowiedział wych. kl. IIIb p. Mirosław Pielucha. Historia dotyczyła wydarzenia, które miało miejsce właśnie w lesie bytyńskim w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele klas złożyli wieniec, kwiaty oraz zapalono znicze. Minutš ciszy oddano hołd poległym.
Dzięki tej wycieczce uczniowie uczš się właściwego zachowania podczas pobytu na cmentarzu oraz jak czcić pamięć zmarłych.

wych. kl.IIIa Hanna Kaczmarek

galeria...

Sukces pływaków SP Kaźmierz!

26 października 2011 r. odbyły się na pływalni w Szamotułach sztafetowe mistrzostwa powiatu w pływaniu, gdzie nasza szkoła zdobyła puchar za II miejsce i tym samym zakwalifikowała się do mistrzostw wojewódzkich, które odbędš się na nowo otwartych Termach Maltańskich w Poznaniu. Oto skład naszej drużyny: Julia Stasik, Julia Szagżdowicz, Weronika Mazankiewicz, Bartosz Ziemniewski i Daniel Pacholak z 4a, Zuzanna Hałaszkiewicz i Grzegorz Przybył z 4b, Zuzanna Śledź i Patrycja Fršckowiak z 4c, Mikołaj Dzieńdziura z 5a, Paweł Zajšc i Jędrzej Hamrol z 5b, Jan Wichura z 5c oraz Zofia Fršckowiak, Anna Napierała, Michał Góralczyk i Michał Nowak z 6b. W zawodach wzięło udział 6 szkół z naszego powiatu.
Opiekun UKS, instruktor pływania: Zbigniew Filipiak.

galeria...

Wycieczka do lasu

Październik to miesišc ostatnich zbiorów na polach, w ogrodach i w sadach. To także pora na pójście do lasu na grzybobranie. W piękny, słoneczny, październikowy dzień uczniowie klasy IIIa z wychowawcš wybrali się na wycieczkę do lasu, aby poznać środowisko leśne. Zabrali ze sobš lornetki, lupy, aparaty fotograficzne, taśmy miernicze a także dobry humor. Kiedy dotarli na miejsce zaczęli prowadzić obserwacje. Przyglšdali się roślinom leśnym. Rozpoznawali i nazywali drzewa, krzewy i rośliny zielne. Rysowali a także fotografowali wybrane rośliny. Mierzyli obwody pni różnych gatunków drzew. Słuchali odgłosów ptaków. Wypatrywali zwierzšt. Obserwowali ptaki przez lornetkę. Do koszyków zbierali szyszki, żołędzie, kawałki kory, liście i inne leśne skarby. Niektórym udało się znaleźć grzyby. Królowš w zbieraniu grzybów była Zosia Kornatowska. Do szkoły wrócili bardzo zadowoleni i wypoczęci, bo gdzież jest bardziej czyste powietrze jak nie w lesie.

H.K

Potyczki z językiem angielskim


W październiku w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu odbył się ogólnopolski  konkurs języka angielskiego Test Oxford Plus. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI i  miał na celu popularyzowanie języka angielskiego. Z Kaźmierskiej "podstawówki" wzięło w nim udział dwudziestu sześciu uczniów. Wszyscy z niecierpliwościš czekamy na wyniki konkursu, które ogłoszone zostanš w styczniu 2011. Trzymamy kciuki za wszystkich uczestników,  życzymy sukcesów i jeszcze wielu ciekawych przygód z językiem  angielskim.
Anna Heś

galeria...

Wycieczka do Witoldzina

galeria...

21. 10. 2011 - Wycieczka do Puszczy Noteckiej

 

21 listopada klasy VI b i VI c  wraz z wychowawcami paniami Kamilš Szefler i Annš Heś  oraz  opiekunem biblioteki paniš Joannš Pawłowskš  wybrały się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Mokrzec znajdujšcego się na terenie Puszczy Noteckiej.
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejskš z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  Ośrodek mieści się w siedzibie byłej leśniczówki, jednym z niewielu budynków pozostałych po nieistniejšcej już, największej wsi puszczańskiej Radusz w okolicy Międzychodu.

W Ośrodku uczniowie wzięli udział w zajęciach z zakresu edukacji leśnej. Pani z nadleśnictwa w bardzo ciekawy sposób przedstawiła uczniom informacje na temat zamieszkujšcych Puszczę Noteckš  zwierzšt, zdradziła wiele tajemnic skrywanych przez puszczę. Dzieci obejrzały  wystawę charakterystycznych gatunków ptaków i ssaków z wilkiem na czele. Oprócz tego  podziwiali trofea myśliwskie, różne zdjęcia oraz inne pamištki przekazane przez Koła Łowieckie znajdujšce się na terenie Nadleśnictwa Międzychód.

Uczniowie oglšdali również ekspozycje zwišzane z historiš pracy leśników, historyczne zdjęcia, narzędzia, dystynkcje leśników, dokumenty, rower służbowy leśniczego, stare mapy, diorama Puszczy Noteckiej, tablice edukacyjne dotyczšce rozkładu odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, gabloty ze szkodnikami leśnymi.

Po zajęciach uczniowie wyruszyli na spacer leśnš ścieżkš dydaktycznš "Bobrowy zakštek" gdzie mogli podziwiać ślady bytowania bobrów. Te zwierzęta doskonale czujš się w Puszczy Noteckiej.
Na końcu wędrówki czekało na wszystkich wycieczkowiczów ognisko i przepyszne kiełbaski.
Wycieczka była niezmiernie ciekawa i pouczajšca.
Warto podkreślić, że zwiedzanie puszczy i lekcja w Ośrodku były bezpłatne, co więcej uczniowie otrzymali niewielkie prezenty np. zakładki do ksišżek, widokówki,  smycze czy plakietki no i oczywiście przepyszne kiełbaski.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy pracownikom Ośrodka za ciepłe przyjęcie i niezwykle cennš, interesujšcš lekcje przyrody.

Anna Heś

galeria...

18. 10. 2011 - WYCIECZKA  DO  TEATRU  MUZYCZNEGO


W  dniu  18.10.2011r.  uczniowie  klas  I a, I b  oraz  I c  byli  w  Teatrze  Muzycznym  w  Poznaniu, gdzie  obejrzeli  bajkę  muzycznš  pt. "Królewna  Śnieżka  i  siedmiu  krasnoludków". Dla  większości  dzieci  był  to  pierwszy  pobyt  w  prawdziwym  teatrze. Pierwszoklasiści  z  zapartym  tchem  oglšdali  przedstawienie, podziwiajšc  bajecznš scenografię, stroje  aktorów, efekty  świetlne  i  dźwiękowe oraz  taniec  i  muzykę. Oglšdanie  sztuki "na  żywo"  to  zupełnie  inne  przeżycie  niż  film  w  telewizji  czy  w  kinie


Grażyna  Kubacka

galeria...

14. 10. 2011 - Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

galeria(foto B. Kubiak)...

14. 10. 2011 - Pasowanie na pierwszoklasistę.

                   "WITAJCIE  W  NASZEJ  BAJCE" - PASOWANIE  NA  UCZNIA
Jak  co  roku  w  czasie  obchodów Dnia  Edukacji  Narodowej, w  dniu  14.10.2011r.  uczniowie  klas  pierwszych  zostali  uroczyście  przyjęci  do  grona  społeczności  uczniowskiej. W  tym  roku  ślubowanie  pierwszoklasistów w  Szkole  Podstawowej  w  Kaźmierzu  przebiegało  pod  hasłem "Witajcie  w  naszej  bajce". Uczniowie  klas  I  musieli  "zdać  egzamin", którego  pomyślny  wynik  upoważniał  do  przyjęcia  do  Akademii  Pana  Kleksa. Komisję  egzaminacyjnš  pod  przewodnictwem  Pana  Kleksa  tworzyli: Smok  Wawelski -profesor  historii, Królewna  Śnieżka- nauczycielka  przyrody, Koszałek  Opałek - profesor  języka  polskiego  oraz  wróżka - nauczycielka  muzyki. Pierwszoklasiści  musieli  wykazać  się  znajomościš przyrody, historii, zaśpiewać  piosenkę  oraz  recytować  wiersze. Najważniejszy  egzamin- próbę  uśmiechu, przeprowadził  sam  Pan  Ambroży  Kleks. Egzamin  wypadł  doskonale  i  59  pierwszoklasistów  po  złożeniu  ślubowania  zostało  uczniami  Akademii  Pana  Kleksa. Dzieci  otrzymały  pamištkowe  dyplomy  oraz  upominki  ufundowane  przez  Radę  Rodziców, a  Bank  Spółdzielczy  w  Kaźmierzu  tradycyjnie  już  przekazał  ksišżeczki  SKO  z  wkładem  10  zł. Miejmy  nadzieję, iż  "Akademia"  będzie dumna  ze  swoich  nowych  uczniów.
                                                                             Grażyna  Kubacka

galeria...

Wycieczka do lasu

galeria...

Z wizytš w piekarni

Jednym z integralnych ośrodków tematycznych w klasie III jest POLE. Na zajęciach uczniowie zapoznajš się z życiem na polu, z darami naszych pól oraz jaka jest droga od ziarenka do chleba. Aby poznać kolejne etapy powstawania chleba uczniowie klasy IIIa z wychowawcš udali się do piekarni GS w Kaźmierzu. Chcieli zobaczyć na czym polega praca piekarza oraz urzšdzenia potrzebne w piekarni. Pan piekarz pokazał sposób wyrabiania ciasta, formowania chleba, bułek i rogali. Widzieli też, na jakiej desce wkłada ciasto do dużego pieca. Niektórym chłopcom podobała się praca piekarza i chcieliby w przyszłości zostać piekarzami. Wizyta w piekarni była bardzo ciekawa i udana.

H.K.

 

galeria...

Szanowni Państwo!

 

                  Zakończył się trudny etap głosowania na "Plac Zabaw NIVEA" przy ulicy Szkolnej 27.
Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom tej olbrzymiej akcji oddawania głosów na tę lokalizację. Wymagało to ogromnej determinacji czasu i systematyczności. Dziś mogę stwierdzić, że mieszkańcy naszej gminy oraz przyjaciele i sprzymierzeńcy tej akcji stanęli na wysokości zadania. Plac zabaw został przyznany. Znaleźliśmy się wysoko bo, aż na 6 miejscu. To bardzo dobra pozycja. Teraz pozostajš już tylko prace geodezyjne, które poprowadzi Urzšd Gminy w Kaźmierzu. Myślę, że w tym roku szkolnym plac stanie się rzeczywistościš i na stałe wpisze się w krajobraz naszej miejscowości. Obecnie przeprowadza się niwelację obejścia szkolnego, które w jakiś sposób ograniczyłoby dojście do placu zabaw. Poczekajmy na realizację projektu.

 

Dyrektor Szkoły
Mariusz Pielucha

galeria...

Projekt "Indywidualizacji procesu nauczania"

 

W bieżšcym roku szkolnym 2011/2012 w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu rozpoczšł się kolejny etap indywidualizacji pracy z uczniami o specyficznych zdolnościach. Do tego celu wykorzystywane zostały pomoce dydaktyczne uzyskane w 2010/2011 r. Wiele pomocy sprawia, że atrakcyjność zajęć wzrasta i uczniowie bardziej angażujš się w proces lekcyjny. Myślę to "ziarenko" pomocy dydaktycznych pozwoli na zwiększenie aktywności dzieci oraz dobrego, poprawnego stosunku do nauki poprzez inne formy pracy.

 

Dyrektor Szkoły
Mariusz Pielucha

galeria...

Realizacja projektu "Laptop dla małego ucznia"

W roku szkolnym 2010/2011 dzięki wsparciu Organu Prowadzšcego   i Rady Rodziców oraz sponsorów udało się zakupić zestaw 15 laptopów  z oprogramowaniem. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. Teraz całe grupy mogš mięć zajęcia  z komputerem. Obecnie zestawy współpracujš ze stałym sprzętem w pracowni komputerowej. Celem nadrzędnym jest uruchomienie "mobilnego zestawu", który mógłby być wykorzystany w każdej sali szkoły. Pozwala na to radiowa sieć internetowa pozwalajšca na wykorzystanie serwera zewnętrznego. Dzięki nowej organizacji pracy na zajęciach wzrosła aktywność dzieci oraz możliwości pracy dydaktycznej nauczycieli.
Dziękuję sponsorom którzy chcieli pozostać anonimowi, Radzie Rodziców oraz organowi prowadzšcemu za wsparcie w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły.

 

Dyrektor Szkoły
Mariusz Pielucha

galeria...

           25. 09. 2011 - Kaźmierska Pyrlandia - tym razem potyczki klasowe z pyrš w tle.

Przepiękna pogoda w niedzielne popołudnie 25 września 2011 zgromadziła  na boisku przy Szkole Podstawowej licznych mieszkańców Kaźmierza wraz z rodzinami  na festynie Kaźmierska Pyrlandia. Jak zwykle kuchnia szkolna i rodzice przygotowali przepyszne regionalne potrawy: szare kluchy z kapustš, plendze i oczywiście pyry z gzikiem. Dużš popularnościš cieszyło się stoisko "Lato zakręcone w słoikach" z przetworami owocowo - warzywnymi, które przyniosły dzieci ze spiżarni mamy i babci. Wszystkie słoje opatrzone były estetycznymi etykietami a niektóre zabawnymi opisami. W nastrój jesiennego festynu wprowadził zespół wokalny piosenkš " Te pyry goršce". Co roku staramy się uatrakcyjniać nasz festyn różnorodnymi konkurencjami i konkursami. Najmłodsi uczniowie zmagali się w nawlekaniu jarzębiny, by powstał sznur korali. Najdłuższe korale udało się zrobić klasie II a. Po wysuszeniu będš wspaniałym pokarmem dla przylatujšcych pod szkołę ptaków. Dzieci także celowały pyrš do poletek wygrywajšc drobne nagrody. Starsze klasy brały udział w ciekawych zadaniach: były potyczki z gwarš poznańskš, konkurs wiedzy   o naszej gminie, pokazy zanikajšcych zawodów (m.in. bednarz, ludwisarz, koszykarz, bartnik, płatnerz), konkurencje sportowe z pyrš na wesoło, żonglowanie dwoma ziemniakami, karmienie gzikiem na czas, które wywołało dużo śmiechu. Publiczność wybrała najpiękniej wystrojonš Paniš Jesień, została niš Karolina z V b, było jak na prawdziwym pokazie mody. Nie mogło również zabraknšć rodzimego folkloru. Zachwycił wszystkich występ młodzieżowego zespołu ludowego CHLUDOWIANIE z Zespołu Szkół w Chludowie. Popis gry na ludowš nutę na harmonii i skrzypkach dał senior Władysław Janczewski . Podczas festynu wystrugano najdłuższš obierkę i oszacowano ilość ziemniaków w worku. Nagrodš  za poprawnš ilość ziemniaków były bilety do Multikina dla całej rodziny. Jeśli o nagrodach mowa, to w potyczkach klasowych za zdobycie I miejsca klasa VI c będzie brała udział w warsztatach teatralnych i spektaklu " Cyrulik Sewilski" w Teatrze Wielkim w Poznaniu, za zdobycie II miejsca klasa V a pojedzie na lodowisko Misiałek w Tarnowie Podgórnym, a za zdobycie III miejsc klasa V b pójdzie na lody do cukierni "U Ady". Pozostali uczestnicy potyczek klasowych otrzymali słodkości. Wszystkie nagrody ufundowała Rada Rodziców. Dużš popularnościš wśród dzieci cieszyło się, malowanie twarzy i oczywiście loteria fantowa, której głównš wygranš był rower. Na płycie boiska rozstawiły się liczne stragany i atrakcje, np. zamek dmuchany, trampolina, kule wodne. Całość imprezy prowadzili Zdzisława Śmieszek, Marta Bartkowiak i niezastšpiony Waldemar Hermann.  Za rok znowu zaprosimy wszystkich na pyry z gzikiem.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację festynu oraz licznym sponsorom.
Zdzisława Śmieszek

galeria(foto B. Kubiak)...

19. 09. 2011 - Sprzštanie świata

galeria(foto B. Kubiak)...

 

Wybory do Samorzšdu Uczniowskiego

galeria...

19. 09. 2011 - Apel - rocznica napadu ZSRR na Polskę

galeria(foto B. Kubiak)...

Inauguracja roku sportowego

galeria(foto B. Kubiak)...

01.09.2011 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I
II
III
IV
V
VI
absolwenci
 
podręczniki/programy
plan lekcji
Samorz±d Uczniowski
oferta edukacyjna
¶wietlica
działalno¶c ekologiczna
biblioteka
talenty szkolne
gazetka szkolna
 
Rada Rodziców
zebrania